Przegląd rynkowy 21.06.2016

EUR/USD nadal porusza się w pozytywny trendzie w pobliżu poziomu 1.13. Istnieją perspektywy do dalszych wzrostów. USD/JPY stopniowo wzrasta, ale nadal porusza się w pobliżu poziomu 104. Wartość złota wzrosła do poziomu 1294, ale obecnie stopniowo spada. Cena aktywa notowana jest na poziomie 1284. Istnieją perspektywy do dalszych spadków.

Oczekiwane wiadomości

W Europie będą opublikowane dane statystyczne dot. nastroju ekonomicznego ZEW w Niemczech. W USA polecamy zwrócić uwagę na oświadczenie prezesa Fed Janet Yellen.

Propozycje inwestycyjne

EUR/USD porusza się w pozytywnym trendzie. Średnie kroczące są skierowane w górę, wskazując na dalsze wzrosty. Ważny poziom powstrzymujący wzrost znajduje się na poziomie 1.1357. Ważny poziom ograniczający spadki znajduje się na poziomie 1.1302. Od poziomu oporu można rozważyć otwarcie opcji binarnej na spadek (OPCJA W DÓŁ), a od poziomu wsparcia można rozważyć otwarcie opcji binarnej na wzrost (OPCJA W GÓRĘ).

 

USD/JPY porusza się w pozytywnym trendzie. Średnie kroczące są skierowane w górę, wskazując na dalsze wzrosty. Ważny poziom powstrzymujący wzrost znajduje się na poziomie 104.65. Ważny poziom ograniczający spadki znajduje się na poziomie 103.59. Od poziomu oporu można rozważyć otwarcie opcji binarnej na spadek (OPCJA W DÓŁ), a od poziomu wsparcia można rozważyć otwarcie opcji binarnej na wzrost (OPCJA W GÓRĘ).

 

GOLD porusza się w negatywnym trendzie. Średnie kroczące są skierowane w dół, wskazując na dalsze spadki. Ważny poziom powstrzymujący wzrost znajduje się na poziomie 1293. Ważny poziom ograniczający spadki znajduje się na poziomie 1277. Od poziomu oporu można rozważyć otwarcie opcji binarnej na spadek (OPCJA W DÓŁ), a od poziomu wsparcia można rozważyć otwarcie opcji binarnej na wzrost (OPCJA W GÓRĘ).

Informacje i opinie zawarte w niniejszym dokumencie analitycznym są publikowane wyłącznie dla celów informacyjnych i nie są przeznaczone jako oferta kupna lub sprzedaży instrumentów finansowych, o których mowa w nim i nie mają na celu nakłaniania do zawierania takich transakcji.