Przegląd rynkowy 21.12.2015

EUR/USD nadal porusza się w pozytywnym trendzie, ale nadal notowany jest w okolicach poziomu 1.08. Istnieją perspektywy do dalszych wzrostów. GBP/USD tak samo jak i EUR/USD porusza się w pozytywnym trendzie, istnieją perspektywy do dalszych wzrostów. USD/JPY porusza się w wąskim korytarzu i istnieją perspektywy do dalszych spadków. Złoto porusza się w pozytywnym trendzie i pozostają perspektywy do alszych wzrostów.

Oczekiwane wiadomości

Dzisiaj w Wielkiej Brytanii i USA brak ważnych informacji, które mogłyby mieć znaczący wpływ na rynek. W Europie polecamy zwrócić uwagę na wskaźnik PPI w Niemczech, spodziewane są dane lepsze od poprzednich i mogą one mieć pozytywny wpływ na EUR.

Propozycje inwestycyjne

EUR/USD porusza się w pozytywnym trendzie. Średnie kroczące są skierowane w górę, wskazując na dalsze wzrosty. Ważny poziom powstrzymujący wzrost znajduje się na poziomie 1.0883. Ważne poziomy ograniczające spadki znajdują się na poziomach 1.0837 i 1.0805. Od poziomu oporu można rozważyć otwarcie opcji binarnej na spadek (OPCJA W DÓŁ), a od poziomów wsparcia można rozważyć otwarcie opcji binarnej na wzrost (OPCJA W GÓRĘ).

 

GBP/USD porusza się w pozytywnym trendzie. Średnie kroczące są skierowane w górę, wskazując na dalsze wzrosty. Ważne poziomy powstrzymujące wzrost znajdują się na poziomach 1.4932 i 1.4950. Ważny poziom ograniczający spadki znajduje się na poziomie 1.4886. Od poziomów oporu można rozważyć otwarcie opcji binarnej na spadek (OPCJA W DÓŁ), a od poziomu wsparcia można rozważyć otwarcie opcji binarnej na wzrost (OPCJA W GÓRĘ).

 

AUD/USD porusza się w pozytywnym trendzie. Średnie kroczące są zorientowane poziomo, ale dalsze wzrosty są możliwe. Ważny poziom powstrzymujące wzrost znajduje się na poziomie 0.7200. Ważny poziom ograniczający spadki znajduje się na poziomie 0.7115. Od poziomu oporu można rozważyć otwarcie opcji binarnej na spadek (OPCJA W DÓŁ), a od poziomu wsparcia można rozważyć otwarcie opcji binarnej na wzrost (OPCJA W GÓRĘ).

 

USD/JPY porusza się w wąskim korytarzu. Średnie kroczące są zorientowane poziomo, ale dalsze spadki są możliwe. Ważne poziomy powstrzymujące wzrost znajdują się na poziomach 122.14 i 123.54. Ważny poziom ograniczający spadki znajduje się na poziomie 121.10. Od poziomów oporu można rozważyć otwarcie opcji binarnej na spadek (OPCJA W DÓŁ), a od poziomu wsparcia można rozważyć otwarcie opcji binarnej na wzrost (OPCJA W GÓRĘ).

 

USD/CHF porusza się w negatywnym trendzie. Średnie kroczące są skierowane w dół, wskazując na dalsze spadki. Ważne poziomy powstrzymujące wzrost znajdują się na poziomach 0.9946 i 0.9975. Ważny poziom ograniczający spadki znajduje się na poziomie 0.9908. Od poziomów oporu można rozważyć otwarcie opcji binarnej na spadek (OPCJA W DÓŁ), a od poziomu wsparcia można rozważyć otwarcie opcji binarnej na wzrost (OPCJA W GÓRĘ).

 

USD/RUB porusza się w pozytywnym trendzie. Średnie kroczące są skierowane w górę, wskazując na dalsze wzrosty. Ważny poziom powstrzymujący wzrost znajduje się na poziomie 71.43. Ważne poziomy ograniczające spadki znajdują się na poziomach 70.83 i 70.47. Od poziomu oporu można rozważyć otwarcie opcji binarnej na spadek (OPCJA W DÓŁ), a od poziomów wsparcia można rozważyć otwarcie opcji binarnej na wzrost (OPCJA W GÓRĘ).

 

GOLD porusza się w pozytywnym trendzie. Średnie kroczące są skierowane w górę, wskazując na dalsze wzrosty. Ważny poziom powstrzymujące wzrost znajduje się na poziomie 1071. Ważny poziom ograniczający spadki znajduje się na poziomie 1055. Od poziomu oporu można rozważyć otwarcie opcji binarnej na spadek (OPCJA W DÓŁ), a od poziomu wsparcia można rozważyć otwarcie opcji binarnej na wzrost (OPCJA W GÓRĘ).

Informacje i opinie zawarte w niniejszym dokumencie analitycznym są publikowane wyłącznie dla celów informacyjnych i nie są przeznaczone jako oferta kupna lub sprzedaży instrumentów finansowych, o których mowa w nim i nie mają na celu nakłaniania do zawierania takich transakcji.