Przegląd rynkowy 21.10.2014

Euro wzrasta po rozpoczęciu przez EBC programu, który ma na celu zakup aktywa. Program został uruchomiony w dniu 20 października br. Dalszy wzrost pary EUR/USD jest utrudniony presją wyprzedaży i negatywną sytuacją w Europie. Średniookresowe cele pozostają takie same i jeszcze w tym roku zobaczymy parę EUR/USD na poziomie 1,23. Inwestorzy zwiększają sprzedaż średnioterminową, co stwarza dodatkową presję. GBP/USD porusza się w pozytywnym trendzie, ale taki ruch powinien być postrzegany jako działanie korygujące. Para walutowa USD/JPY znajduje się pod silną presją sprzedaży. Złoto nadal porusza się w pozytywnym nastroju i mogą wystąpić przyszłe wzrosty w wartości.

Oczekiwane wiadomości

Dzisiaj spodziewamy się ważnych statystyk ze Stanów Zjednoczonych. W Europie pojawią się tylko wtórne statystyki i nie będą miały silnego wpływu na rynek. W Wielkiej Brytanii też nie oczekuje się ważnych statystyk. W Stanach Zjednoczonych należy zwrócić uwagę na statystyki sprzedaży istniejących nieruchomości, gdzie oczekiwane są dane lepsze od poprzednich, które mogą mieć pozytywny wpływ na dolara amerykańskiego.

Propozycje inwestycyjne

EUR/USD porusza się w pozytywnym trendzie. Średnie kroczące są skierowane w górę, wskazując na dalszy wzrost. Ważny poziom ograniczający wzrost znajduje się na 1,2823. Ważne poziomy ograniczające spadek znajdują się w okolicach 1,2787 i 1,2754. Od poziomu oporu można rozważyć otwarcie opcji binarnej na spadek (opcja sprzedaj), a od poziomów wsparcia można rozważyć otwarcie opcji binarnej na wzrost (opcja kup).

 

GBP/USD porusza się w pozytywnym trendzie. Średnie kroczące są skierowane w górę, wskazując na dalszy wzrost. Ważny poziom powstrzymujący wzrost znajduje się na 1,6182. Ważne poziomy ograniczające spadek znajdują się w okolicach 1,6151 i 1,6126. Od poziomu oporu można rozważyć otwarcie opcji binarnej na spadek (opcja sprzedaj), a od poziomów wsparcia można rozważyć otwarcie opcji binarnej na wzrost (opcja kup).

 

AUD/USD porusza się w pozytywnym trendzie. Średnie kroczące są skierowane w górę, wskazując na dalszy wzrost. Ważny poziom powstrzymywania wzrostu znajduje się na 0,8827. Ważne poziomy ograniczenia spadku znajdują się w okolicach 0,8808 i 0,8758. Od poziomu oporu można rozważyć otwarcie opcji binarnej na spadek (opcja sprzedaj), a od poziomów wsparcia można rozważyć otwarcie opcji binarnej na wzrost (opcja kup).

 

USD/JPY znajduje się pod silną presją. Średnie kroczące są skierowane w dół, wskazując na dalszy spadek. Ważne poziomy ograniczające wzrost znajdują się na około 106,97 i 107,38. Ważny poziom powstrzymujący dalszy spadek znajduje się na około 106,24. Od poziomów oporu można rozważyć otwarcie opcji binarnej na spadek (opcja sprzedaj), a od poziomu wsparcia można rozważyć otwarcie opcji binarnej na wzrost (opcja kup).

 

GOLD notowane jest w pozytywnym trendzie. Średnie kroczące są skierowane w górę, wskazując na dalszy wzrost. Ważny poziom powstrzymujący dalszy wzrost znajduje się na około 1250. Ważne ograniczenia dalszego spadku zlokalizowane są na około 1243 i 1240. Od poziomu oporu można rozważyć otwarcie opcji binarnej na spadek (opcja sprzedaj), a od poziomów wsparcia można rozważyć otwarcie opcji binarnej na wzrost (opcja kup).

Informacje i opinie zawarte w niniejszym dokumencie analitycznym są publikowane wyłącznie dla celów informacyjnych i nie są przeznaczone jako oferta kupna lub sprzedaży instrumentów finansowych, o których mowa w nim i nie mają na celu nakłaniania do zawierania takich transakcji.