Przegląd rynkowy 21.11.2014

Dzisiaj spodziewamy się spokojnego dnia na rynku, ale na zamknięciu notowań mogą wystąpić nieprzewidywalne ruchy. EUR/USD w dalszym ciągu porusza się w wąskim korytarzu i nie może wyjść z poziomu 1,25. Dla dalszego ruchu i prognozy średnioterminowej potrzebne będzie silne tło w postaci wiadomości ekonomicznych. GBP/USD, podobnie jak EUR/USD porusza się w wąskim korytarzu. Były pewne próby konsolidacji powyżej poziomu 1,57, ale bez powodzenia. Para walutowa USD/JPY znajduje się w konsolidacji po aktywnym wzroście, ale ogólny trend jest dodatni. Złoto notowane jest w pozytywnym trendzie, ale nie może osiągnąć poziomu 1200.

Nadchodzące wiadomości

Obecnie oczekuje się istotnych statystyk jedynie z Kanady. W Europie warto zwrócić uwagę na wypowiedzi prezesa Draghiego EBC, w czasie mowy może wystąpić silny ruch wielokierunkowy. W Wielkiej Brytanii oraz USA oczekuje się jedynie drugorzędnych statystyk, które nie będą miały silnego wpływu na rynek. W Kanadzie należy zwrócić uwagę na podstawowe statystyki dotyczące indeksu cen konsumpcyjnych, oczekiwane są dane na poziomie poprzednich, ale jeśli dane będą gorsze, będzie to miało negatywny wpływ na dolara kanadyjskiego.

Propozycje inwestycyjne

EUR/USD porusza się w wąskim korytarzu. Średnie ruchome są skierowane w dół, wskazując na dalszy spadek. Ważny poziom zatrzymania wzrostu znajduje się na 1,2568. Ważne poziomy powstrzymujące spadek znajdują się na poziomach około 1,2534 i 1,2503. Od poziomu oporu można rozważyć otwarcie opcji binarnej na spadek (OPCJA W DÓŁ), a od poziomów wsparcia można rozważyć otwarcie opcji binarnej na wzrost (OPCJA W GÓRĘ).

 

GBP/USD porusza się w wąskim korytarzu. Średnie ruchome są skierowane w dół, wskazując na dalszy spadek. Ważne poziomy ograniczające wzrost znajdują się w okolicach 1,5712 i 1,5735. Istotne ograniczenie spadku znajduje się na poziomie około 1,5631. Od poziomów oporu można rozważyć otwarcie opcji binarnej na spadek (OPCJA W DÓŁ), a od poziomu wsparcia można rozważyć otwarcie opcji binarnej na wzrost (OPCJA W GÓRĘ).

 

AUD/USD znajduje się w konsolidacji po aktywnej redukcji. Średnie ruchome są zorientowane poziomo, ale możliwy jest dalszy wzrost. Ważny poziom powstrzymania wzrostu znajduje się na 0,8649. Ważne poziomy powstrzymujące spadek znajdują się na poziomach około 0,8612 i 0,8565. Od poziomu oporu można rozważyć otwarcie opcji binarnej na spadek (OPCJA W DÓŁ), a od poziomów wsparcia można rozważyć otwarcie opcji binarnej na wzrost (OPCJA W GÓRĘ).

 

USD/JPY korygują się po aktywnym wzroście. Średnie ruchome są zorientowane poziomo, ale możliwy jest dalszy wzrost. Ważne poziomy ograniczające wzrost znajdują się na poziomach około 118,35 i 118,97. Ważny poziom powstrzymujący dalszy spadek znajduje się na poziomie około 117,35. Od poziomów oporu można rozważyć otwarcie opcji binarnej na spadek (OPCJA W DÓŁ), a od poziomu wsparcia można rozważyć otwarcie opcji binarnej na wzrost (OPCJA W GÓRĘ).

 

GOLD notowane jest w pozytywnym trendzie. Średnie ruchome są zorientowane poziomo, ale możliwy jest dalszy wzrost. Ważny poziom hamujący dalszy wzrost znajduje się na około 1197. Ważne poziomy ograniczający dalszy spadek znajdujś się na około 1191 oraz 1177. Od poziomu oporu można rozważyć otwarcie opcji binarnej na spadek (OPCJA W DÓŁ), a od poziomów wsparcia można rozważyć otwarcie opcji binarnej na wzrost (OPCJA W GÓRĘ).

Informacje i opinie zawarte w niniejszym dokumencie analitycznym sa publikowane wylacznie dla celow informacyjnych i nie sa przeznaczone jako oferta kupna lub sprzedazy instrumentow finansowych, o ktorych mowa w nim i nie maja na celu naklaniania do zawierania takich transakcji.