Przegląd rynkowy 22.01.2016

Para walutowa EUR/USD po publikacji decyzji w sprawie stóp procentowych wykazała wzrost, ale później spadła do poziomu 1.08. Pozostają perspektywy do dalszych spadków. W ciągu dnia mogą powstać nowe trendy. GBP/USD porusza się w pozytywnym trendzie i osiągnął poziom 1.42, pozostają perspektywy do dalszych wzrostów. USD/JPY także porusza się w pozytywnym trendzie i pozostają perspektywy do dalszych wzrostów. Cena złota spadła do poziomu 1097. Pozostają perspektywy do dalszych spadków, jednak nie wyklucza się kolejnych wzrostów.

Oczekiwane wiadomości

Dzisiaj spodziewane są ważne dane statystyczne z Europy, Wielkiej Brytanii i USA. W Europie warto zwrócić uwagę na przmówienie prezesa EBC Draghi, w chwili przemówienia spodziewane są silne ruchy wielokierunkowe. Będzie także opublikowany wskaźnik PMI dla przemysłu w Niemczech, spodziewane są dane gorsze od poprzednich i mogą one mieć negatywny wpływ na EUR. W Wielkiej Brytanii oczzekiwane są dane statystyczne dot. sprzedaży detalicznej, spodziewane są dane gorsze od poprzednich i mogą one mieć wpływ na GBP. W USA polecamy zwrócić uwagę na dane dot. sprzedaży istniejących nieruchomości, spodziewane są dane lepsze od poprzednich i mogą one mieć pozytywny wpływ na dalszy ruch USD.

Propozycje inwestycyjne

EUR/USD porusza się w negatywnym trendzie. Średnie kroczące są skierowane w dół, wskazując na dalsze spadki. Ważne poziomy powstrzymujące wzrost znajdują się na poziomach 1.0877 i 1.0922. Ważny poziom ograniczający spadki znajduje się na poziomie 1.0778. Od poziomów oporu można rozważyć otwarcie opcji binarnej na spadek (OPCJA W DÓŁ), a od poziomu wsparcia można rozważyć otwarcie opcji binarnej na wzrost (OPCJA W GÓRĘ).

 

GBP/USD porusza się w pozytywnym trendzie. Średnie kroczące są skierowane w górę, wskazując na dalsze wzrosty. Ważny poziom powstrzymujący wzrost znajduje się na poziomie 1.4249. Ważne poziomy ograniczające spadki znajdują się na poziomach 1.4180 i 1.4079. Od poziomu oporu można rozważyć otwarcie opcji binarnej na spadek (OPCJA W DÓŁ), a od poziomów wsparcia można rozważyć otwarcie opcji binarnej na wzrost (OPCJA W GÓRĘ).

 

AUD/USD porusza się w pozytywnym trendzie. Średnie kroczące są skierowane w górę, wskazując na dalsze wzrosty. Ważny poziom powstrzymujący wzrost znajduje się na poziomie 0.7035. Ważne poziomy ograniczające spadki znajdują się na poziomach 0.6975 i 0.6875. Od poziomu oporu można rozważyć otwarcie opcji binarnej na spadek (OPCJA W DÓŁ), a od poziomów wsparcia można rozważyć otwarcie opcji binarnej na wzrost (OPCJA W GÓRĘ).

 

USD/JPY porusza się w pozytywnym trendzie. Średnie kroczące są skierowane w górę, wskazując na dalsze wzrosty. Ważny poziom powstrzymujący wzrost znajduje się na poziomie 118.14. Ważne poziomy ograniczające spadki znajdują się na poziomach 117.27 i 116.47. Od poziomu oporu można rozważyć otwarcie opcji binarnej na spadek (OPCJA W DÓŁ), a od poziomów wsparcia można rozważyć otwarcie opcji binarnej na wzrost (OPCJA W GÓRĘ).

 

USD/CHF porusza się w pozytywnym trendzie. Średnie kroczące są skierowane w górę, wskazując na dalsze wzrosty. Ważny poziom powstrzymujący wzrost znajduje się na poziomie 1.0147. Ważne poziomy ograniczające spadki znajdują się na poziomach 1.0053 i 1.0013. Od poziomu oporu można rozważyć otwarcie opcji binarnej na spadek (OPCJA W DÓŁ), a od poziomów wsparcia można rozważyć otwarcie opcji binarnej na wzrost (OPCJA W GÓRĘ).

 

USD/RUB porusza się w negatywnym trendzie. Średnie kroczące są skierowane w dół, wskazując na dalsze spadki. Ważne poziomy powstrzymujące wzrost znajdują się na poziomach 83.24 i 85.89. Ważny poziom ograniczający spadki znajduje się na poziomie 80.86. Od poziomów oporu można rozważyć otwarcie opcji binarnej na spadek (OPCJA W DÓŁ), a od poziomu wsparcia można rozważyć otwarcie opcji binarnej na wzrost (OPCJA W GÓRĘ).

 

GOLD porusza się w negatywnym trendzie. Średnie kroczące są skierowane w dół, wskazując na dalsze spadki. Ważny poziom powstrzymujący wzrost znajduje się na poziomie 1104. Ważny poziom ograniczający spadki znajduje się na poziomie 1092. Od poziomu oporu można rozważyć otwarcie opcji binarnej na spadek (OPCJA W DÓŁ), a od poziomu wsparcia można rozważyć otwarcie opcji binarnej na wzrost (OPCJA W GÓRĘ).

Informacje i opinie zawarte w niniejszym dokumencie analitycznym są publikowane wyłącznie dla celów informacyjnych i nie są przeznaczone jako oferta kupna lub sprzedaży instrumentów finansowych, o których mowa w nim i nie mają na celu nakłaniania do zawierania takich transakcji.