Przegląd rynkowy 22.02.2016

EUR/USD porusza się w negatywnym trendzie, ale w ciągu dnia ze względu na publikację ważnych danych statystycznych z Europy możliwa jest zmiana kierunku tej pary walutowej. EUR/USD nadal porusza się w pobliżu poziomu 1.11. GBP/USD poruszał się w wąskim korytarzu, ale w chwili obecnej aktywnie spada. Istnieją perspektywy do dalszych spadków. USD/JPY porusza się w pozytywnym trendzie w pobliżu poziomu 113, pozostają perspektywy do dalszych wzrostów. Cena złota spadła do poziomu 1214. Wartość złota w chwili obecnej notowana jest na poziomie 1216.

Oczekiwane wiadomości

Dzisiaj spodziewane są ważne dane statystyczne z Europy. W Wielkiej Brytanii i USA brak ważnych informacji, które mogłyby mieć znaczący wpływ na rynek. W Europie warto zwrócić uwagę na wskaźnik PMI dla przemysłu w Niemczech. Spodziewane są dane gorsze od poprzednich i mogą one mieć negatywny wpływ na EUR.

Propozycje inwestycyjne

EUR/USD porusza się w negatywnym trendzie. Średnie kroczące są zorientowane poziomo, ale dalsze wzrosty są możliwe. Ważny poziom powstrzymujący wzrost znajduje się na poziomie 1.1139. Ważne poziomy ograniczające spadki znajdują się na poziomach 1.1104 i 1.1067. Od poziomu oporu można rozważyć otwarcie opcji binarnej na spadek (OPCJA W DÓŁ), a od poziomów wsparcia można rozważyć otwarcie opcji binarnej na wzrost (OPCJA W GÓRĘ).

 

GBP/USD porusza się w negatywnym trendzie. Średnie kroczące są skierowane w dół, wskazując na dalsze spadki. Ważne poziomy powstrzymujące wzrost znajdują się na poziomach 1.4307 i 1.4408. Ważny poziom ograniczający spadki znajduje się na poziomie 1.4209. Od poziomów oporu można rozważyć otwarcie opcji binarnej na spadek (OPCJA W DÓŁ), a od poziomu wsparcia można rozważyć otwarcie opcji binarnej na wzrost (OPCJA W GÓRĘ).

 

AUD/USD porusza się w pozytywnym trendzie. Średnie kroczące są skierowane w górę, wskazując na dalsze wzrosty. Ważny poziom powstrzymujący wzrost znajduje się na poziomie 0.7178. Ważne poziomy ograniczające spadki znajdują się na poziomach 0.7135 i 0.7068. Od poziomu oporu można rozważyć otwarcie opcji binarnej na spadek (OPCJA W DÓŁ), a od poziomów wsparcia można rozważyć otwarcie opcji binarnej na wzrost (OPCJA W GÓRĘ).

 

USD/JPY porusza się w pozytywnym trendzie. Średnie kroczące są zorientowane poziomo, ale dalsze wzrosty są możliwe. Ważny poziom powstrzymujący wzrost znajduje się na poziomie 113.22. Ważny poziom ograniczający spadki znajduje się na poziomie 112.31. Od poziomu oporu można rozważyć otwarcie opcji binarnej na spadek (OPCJA W DÓŁ), a od poziomu wsparcia można rozważyć otwarcie opcji binarnej na wzrost (OPCJA W GÓRĘ).

 

USD/CHF porusza się w wąskim korytarzu. Średnie kroczące są zorientowane poziomo, ale dalsze wzrosty są możliwe. Ważne poziomy powstrzymujące wzrost znajdują się na poziomach 0.9920 i 0.9967. Ważny poziom ograniczający spadki znajduje się na poziomie 0.9888. Od poziomów oporu można rozważyć otwarcie opcji binarnej na spadek (OPCJA W DÓŁ), a od poziomu wsparcia można rozważyć otwarcie opcji binarnej na wzrost (OPCJA W GÓRĘ).

 

USD/RUB porusza się w negatywnym trendzie. Średnie kroczące są skierowane w dół, wskazując na dalsze spadki. Ważny poziom powstrzymujący wzrost znajduje się na poziomie 77.83. Ważny poziom ograniczający spadki znajduje się na poziomie 75.97. Od poziomu oporu można rozważyć otwarcie opcji binarnej na spadek (OPCJA W DÓŁ), a od poziomu wsparcia można rozważyć otwarcie opcji binarnej na wzrost (OPCJA W GÓRĘ).

 

GOLD porusza się w negatywnym trendzie. Średnie kroczące są zorientowane poziomo, ale dalsze wzrosty są możliwe. Ważne poziomy powstrzymujące wzrost znajdują się na poziomach 1225 i 1234. Ważny poziom ograniczający spadki znajduje się na poziomie 1214. Od poziomów oporu można rozważyć otwarcie opcji binarnej na spadek (OPCJA W DÓŁ), a od poziomu wsparcia można rozważyć otwarcie opcji binarnej na wzrost (OPCJA W GÓRĘ).

Informacje i opinie zawarte w niniejszym dokumencie analitycznym są publikowane wyłącznie dla celów informacyjnych i nie są przeznaczone jako oferta kupna lub sprzedaży instrumentów finansowych, o których mowa w nim i nie mają na celu nakłaniania do zawierania takich transakcji.