Przegląd rynkowy 22.06.2016

Para walutowa EUR/USD spadła do poziomu 1.12, ale obecnie stopniowo wzrasta. Istnieją perspektywy do dalszych wzrostów. USD/JPY porusza się w negatywnym trendzie w pobliżu minimalnych wartości na poziomie 104. Ze względu na umocnienie dolara amerykańskiego cena złota gwałtownie spadła do poziomu 1264. Obecnie cena aktywa notowana jest na poziomie 1268. Istnieją perspektywy do dalszych spadków.

Oczekiwane wiadomości

W Europie brak ważnych informacji, które mogłyby mieć znaczący wpływ na rynek. W USA warto zwrócić uwagę na sprzedaż istniejących nieruchomości oraz zapasy ropy naftowej.

Propozycje inwestycyjne

EUR/USD porusza się w pozytywnym trendzie. Średnie kroczące są skierowane w górę, wskazując na dalsze wzrosty. Ważne poziomy powstrzymujące wzrost znajdują się na poziomach 1.1282 i 1.1347. Ważny poziom ograniczający spadki znajduje się na poziomie 1.1237. Od poziomów oporu można rozważyć otwarcie opcji binarnej na spadek (OPCJA W DÓŁ), a od poziomu wsparcia można rozważyć otwarcie opcji binarnej na wzrost (OPCJA W GÓRĘ).

 

USD/JPY porusza się w negatywnym trendzie. Średnie kroczące są skierowane w dół, wskazując na dalsze spadki. Ważny poziom powstrzymujący wzrost znajduje się na poziomie 105.06. Ważny poziom ograniczający spadki znajduje się na poziomie 104.35. Od poziomu oporu można rozważyć otwarcie opcji binarnej na spadek (OPCJA W DÓŁ), a od poziomu wsparcia można rozważyć otwarcie opcji binarnej na wzrost (OPCJA W GÓRĘ).

 

GOLD porusza się w negatywnym trendzie. Średnie kroczące są skierowane w dół, wskazując na dalsze spadki. Ważny poziom powstrzymujący wzrost znajduje się na poziomie 1299. Ważny poziom ograniczający spadki znajduje się na poziomie 1264. Od poziomu oporu można rozważyć otwarcie opcji binarnej na spadek (OPCJA W DÓŁ), a od poziomu wsparcia można rozważyć otwarcie opcji binarnej na wzrost (OPCJA W GÓRĘ).

Informacje i opinie zawarte w niniejszym dokumencie analitycznym są publikowane wyłącznie dla celów informacyjnych i nie są przeznaczone jako oferta kupna lub sprzedaży instrumentów finansowych, o których mowa w nim i nie mają na celu nakłaniania do zawierania takich transakcji.