Przegląd rynkowy 22.09.2015

EUR/USD nadal porusza się w negatywnym trendzie i istnieje możliwość dalszego spadku. Do dalszych spadków potrzebne są negatywne wiadomości z Europy lub pozytywne z USA. Na rynku widać wyraźną przewagę pozycji SPRZEDAJ co może wskazywać na ewentualne spadki. GBP/USD tak samo jak i EUR/USD porusza się w negatywnym trendzie. Istnieją perspektywy do dalszych spadków, jednak dla tego potrzebne są negatywne wiadomości z Wielkiej Brytanii. Para walutowa USD/JPY porusza się w pozytywnym trendzie i są perspektywy do dalszych wzrostów. Złoto porusza się w wąskim korytarzu, ale możliwe są dalsze wzrosty.

Oczekiwane wiadomości

Dzisiaj oczekiwane są ważne dane statystyczne z USA. W Europie i Wielkiej Brytanii brak ważnych informacji, które mogłyby mieć znaczący wpływ na rynek. W USA warto zwrócić uwagę na dane statystyczne dotyczące cotygodniowej informacji API na temat zapasów ropy naftowej.

Propozycje inwestycyjne

EUR/USD porusza się wąskim korytarzu. Średnie kroczące są zorientowane poziomo, ale dalsze spadki są możliwe. Ważne poziomy powstrzymujące wzrost znajdują się na poziomach 1.1216 i 1.1329. Ważny poziom ograniczający spadki znajduje się na poziomie 1.1179. Od poziomów oporu można rozważyć otwarcie opcji binarnej na spadek (OPCJA W DÓŁ), a od poziomu wsparcia można rozważyć otwarcie opcji binarnej na wzrost (OPCJA W GÓRĘ).

 

GBP/USD porusza się wąskim korytarzu. Średnie kroczące są zorientowane poziomo, ale dalsze wzrosty są możliwe. Ważne poziomy powstrzymujące wzrost znajdują się na poziomach 1.5528 i 1.5567. Ważny poziom ograniczający spadki znajduje się na poziomie 1.5480. Od poziomów oporu można rozważyć otwarcie opcji binarnej na spadek (OPCJA W DÓŁ), a od poziomu wsparcia można rozważyć otwarcie opcji binarnej na wzrost (OPCJA W GÓRĘ).

 

AUD/USD porusza się wąskim korytarzu. Średnie kroczące są zorientowane poziomo, ale dalsze wzrosty są możliwe. Ważne poziomy powstrzymujące wzrost znajdują się na poziomach 0.7147 i 0.7181. Ważny poziom ograniczający spadki znajduje się na poziomie 0.7121. Od poziomów oporu można rozważyć otwarcie opcji binarnej na spadek (OPCJA W DÓŁ), a od poziomu wsparcia można rozważyć otwarcie opcji binarnej na wzrost (OPCJA W GÓRĘ).

 

USD/JPY porusza się w wąskim korytarzu. Średnie kroczące są zorientowane poziomo, ale dalsze wzrosty są możliwe. Ważny poziom powstrzymujący wzrost znajduje się na poziomie 120.64. Ważne poziomy ograniczające spadki znajdują się na poziomach 120.23 i 119.85. Od poziomu oporu można rozważyć otwarcie opcji binarnej na spadek (OPCJA W DÓŁ), a od poziomów wsparcia można rozważyć otwarcie opcji binarnej na wzrost (OPCJA W GÓRĘ).

 

USD/CHF porusza się w wąskim korytarzu. Średnie kroczące są zorientowane poziomo, ale dalsze wzrosty są możliwe. Ważny poziom powstrzymujący wzrost znajduje się na poziomie 0.9739. Ważne poziomy ograniczające spadki znajdują się na poziomach 0.9710 i 0.9641. Od poziomu oporu można rozważyć otwarcie opcji binarnej na spadek (OPCJA W DÓŁ), a od poziomów wsparcia można rozważyć otwarcie opcji binarnej na wzrost (OPCJA W GÓRĘ).

 

USD/RUB porusza się w wąskim korytarzu. Średnie kroczące są zorientowane poziomo, ale dalsze spadki są możliwe. Ważne poziomy powstrzymujące wzrost znajdują się na poziomach 66.20 i 66.65. Ważny poziom ograniczający spadki znajduje się na poziomie 65.40. Od poziomów oporu można rozważyć otwarcie opcji binarnej na spadek (OPCJA W DÓŁ), a od poziomu wsparcia można rozważyć otwarcie opcji binarnej na wzrost (OPCJA W GÓRĘ).

 

GOLD porusza się w wąskim korytarzu. Średnie kroczące są zorientowane poziomo, ale dalsze wzrosty są możliwe. Ważne poziomy powstrzymujące wzrost znajdują się na poziomach 1135 i 1140. Ważny poziom ograniczający spadki znajduje się na poziomie 1129. Od poziomów oporu można rozważyć otwarcie opcji binarnej na spadek (OPCJA W DÓŁ), a od poziomu wsparcia można rozważyć otwarcie opcji binarnej na wzrost (OPCJA W GÓRĘ).

Informacje i opinie zawarte w niniejszym dokumencie analitycznym są publikowane wyłącznie dla celów informacyjnych i nie są przeznaczone jako oferta kupna lub sprzedaży instrumentów finansowych, o których mowa w nim i nie mają na celu nakłaniania do zawierania takich transakcji.