Przegląd rynkowy 22.07.2015

EUR/USD po aktywnej redukcji stopniowo wzmacnia swe pozycje. Do dalszych wzrostów potrzebne jest utrzymanie się powyżej poziomu 1.10. Jednak pozostaje perspektywa do dalszych spadków. Na rynku widać wyraźną przewagę pozycji Sprzedaj. GBP/USD jak i EUR/USD porusza się w pozytywnym trendzie. Są perspektywy do dalszych wzrostów jednak dla tego potrzebne są pozytywne wiadomości z Wielkiej Brytanii. Para walutowa USD/JPY poruszają się w negatywnym trendzie i pozostaje perspektywa do dalszych spadków.

Oczekiwane wiadomości

Dzisiaj oczekiwane są ważne dane statystyczne z Wielkie Brytanii i USA. W Europie, brak ważnych informacji, które nie będą mieć wpływu na rynek. Warto zwrócić uwagę na protokół z posiedzenia Rady Polityki Pieniężnej (MPC) w Wielkiej Brytanii, podczas którego odbędzie się głosowanie nad ewentualną zmianą stóp procentowych. Ważne mogą się okazać dane statystyczne dot. ilości sprzedaży nieruchomości na rynku wtórnym w USA, spodziewa się, że dane będą lepsze od poprzednich i może to mieć pozytywny wpływ na USD.

Propozycje inwestycyjne

EUR/USD porusza się w pozytywnym trendzie. Średnie kroczące są zorientowane poziomo, ale dalsze spadki są możliwe. Ważny poziom powstrzymujący wzrost znajduje się na poziomie 1.0967. Ważne poziomy ograniczające spadki znajdują się na poziomach 1.0923 i 1.0855. Od poziomu oporu można rozważyć otwarcie opcji binarnej na spadek (OPCJA W DÓŁ), a od poziomów wsparcia można rozważyć otwarcie opcji binarnej na wzrost (OPCJA W GÓRĘ).

 

GBP/USD porusza się w wąskim korytarzu. Średnie kroczące są zorientowane poziomo, ale dalsze spadki są możliwe. Ważne poziomy powstrzymujące wzrost znajdują się na poziomach 1.5576 i 1.5589. Ważny poziom ograniczający spadki znajduje się na poziomie 1.5528. Od poziomów oporu można rozważyć otwarcie opcji binarnej na spadek (OPCJA W DÓŁ), a od poziomu wsparcia można rozważyć otwarcie opcji binarnej na wzrost (OPCJA W GÓRĘ).

 

AUD/USD porusza się w wąskim korytarzu. Średnie kroczące są zorientowane poziomo, ale dalsze spadki są możliwe. Ważny poziom powstrzymujący wzrost znajduje się na poziomie 0.7448. Ważne poziomy ograniczające spadki znajdują się na poziomach 0.7404 i 0.7361. Od poziomu oporu można rozważyć otwarcie opcji binarnej na spadek (OPCJA W DÓŁ), a od poziomów wsparcia można rozważyć otwarcie opcji binarnej na wzrost (OPCJA W GÓRĘ).

 

USD/JPY porusza się w negatywnym trendzie. Średnie kroczące skierowane są w dół wskazując na dalsze spadki. Ważne poziomy powstrzymujące wzrost znajdują się na poziomach 123.99 i 124.48. Ważny poziom ograniczający spadki znajduje się na poziomie 123.63. Od poziomów oporu można rozważyć otwarcie opcji binarnej na spadek (OPCJA W DÓŁ), a od poziomu wsparcia można rozważyć otwarcie opcji binarnej na wzrost (OPCJA W GÓRĘ).

 

USD/CHF porusza się w wąskim korytarzu. Średnie kroczące są zorientowane poziomo, ale dalsze wzrosty są możliwe. Ważne poziomy powstrzymujące wzrost znajdują się na poziomach 0.9589 i 0.9640. Ważny poziom ograniczający spadki znajduje się na poziomie 0.9559. Od poziomów oporu można rozważyć otwarcie opcji binarnej na spadek (OPCJA W DÓŁ), a od poziomu wsparcia można rozważyć otwarcie opcji binarnej na wzrost (OPCJA W GÓRĘ).

 

USD/RUB porusza się w wąskim korytarzu. Średnie kroczące są zorientowane poziomo, ale dalsze wzrosty są możliwe. Ważny poziom powstrzymujący wzrost znajduje się na poziomie 56.87. Ważne poziomy ograniczające spadki znajdują się na poziomach 56.71 i 56.51. Od poziomu oporu można rozważyć otwarcie opcji binarnej na spadek (OPCJA W DÓŁ), a od poziomów wsparcia można rozważyć otwarcie opcji binarnej na wzrost (OPCJA W GÓRĘ).

 

GOLD porusza się w negatywnym trendzie. Średnie kroczące skierowane są w dół wskazując na dalsze spadki. Ważne poziomy powstrzymujące wzrost znajdują się na poziomach 1103 i 1110. Ważny poziom ograniczający spadki znajduje się na poziomie 1091. Od poziomów oporu można rozważyć otwarcie opcji binarnej na spadek (OPCJA W DÓŁ), a od poziomu wsparcia można rozważyć otwarcie opcji binarnej na wzrost (OPCJA W GÓRĘ).

 

Informacje i opinie zawarte w niniejszym dokumencie analitycznym są publikowane wyłącznie dla celów informacyjnych i nie są przeznaczone jako oferta kupna lub sprzedaży instrumentów finansowych, o których mowa w nim i nie mają na celu nakłaniania do zawierania takich transakcji.