Przegląd rynkowy 22.09.2014

Codzienny przegląd rynkowy

Na rynku nie występują silne wstrząsy. EUR/USD próbuje stopniowo się podnieść po piątkowych stratach. Wielu inwestorów zaczyna kwestionować skuteczność obecnego programu stymulowania gospodarki europejskiej. Mówi się, że w grudniu mogą zostać podjęte bardziej drastyczne środki w celu pobudzenia gospodarki, ponieważ obecne środki nie zapewniają pożądanego rezultatu. Po referendum GBP/USD wykazuje dalszy spadek, więc ciśnienie jest utrzymywane. Para walutowa USD/JPY po silnych spadkach znajduje się w konsolidacji. Istnieją szanse na dalsze obniżki. Złoto nadal porusza się w pobliżu swoich spadków i pojawią się nowe perspektywy dla dalszej redukcji.

Oczekiwane wiadomości

Dzisiaj należy spodziewać się ważnych wiadomości dla Europy i Stanów Zjednoczonych. W Europie należy zwrócić uwagę na przemówienie prezesa Europejskiego Banku Centralnego (EBC) Draghi. W czasie prezentacji mogą występować silne ruchy. W Wielkiej Brytanii nie oczekuje się żadnych istotnych wiadomości. W Stanach Zjednoczonych należy zwrócić uwagę na statystyki sprzedaży istniejących nieruchomości, gdzie oczekiwane są dane lepsze niż poprzednie, które mogą mieć pozytywny wpływ na dolara amerykańskiego.

Propozycje handlowe

EUR/USD Euro/dolar stopniowo się umacnia. Średnie kroczące są skierowane w górę, wskazując na dalszy wzrost. Ważne poziomy zatrzymania dalszego wzrostu znajdują się na 1,2866 i 1,2927. Ważny poziom zatrzymania spadku znajduje się na 1,2825. Od poziomów oporu można rozważyć otwarcie opcji binarnej na spadek (opcja sprzedaży), a od poziomu wsparcia można rozważyć otwarcie opcji binarnej na wzrost (opcja kupna).

 

GBP/USD Funt/dolar porusza się w wąskim korytarzu. Średnie kroczące są skierowane w górę, wskazując na dalszy wzrost. Ważne poziomy ograniczające wzrost znajdują się w okolicach 1,6364 i 1,6323. Ważny poziom redukcji spadku znajduje się na 1,6284. Od poziomów oporu można rozważyć otwarcie opcji binarnej na spadek (opcja sprzedaży), a od poziomu wsparcia można rozważyć otwarcie opcji binarnej na wzrost (opcja kupna).

 

AUD/USD Dolar australijski znajduje się pod presją sprzedaży. Średnie kroczące są skierowane w dół, wskazując na dalszy spadek. Ważne poziomy ograniczające wzrost znajdują się w okolicach 0,8948 i 0,8993. Ważny poziom redukcji spadku znajduje się na 0,8919. Od poziomów oporu można rozważyć otwarcie opcji binarnej na spadek (opcja sprzedaży), a od poziomu wsparcia można rozważyć otwarcie opcji binarnej na wzrost (opcja kupna).

 

USD/JPY Para walutowa dolar/jen znajduje się w konsolidacji. Średnie kroczące są zorientowane poziomo, ale możliwy jest dalszy spadek. Ważne poziomy ograniczające wzrost znajdują się na około 109,17 i 109,44. Ważny poziom powstrzymujący dalszy spadek znajduje się na około 108,59. Od poziomów oporu można rozważyć otwarcie opcji binarnej na spadek (opcja sprzedaży), a od poziomu wsparcia można rozważyć otwarcie opcji binarnej na wzrost (opcja kupna).

 

GOLD Złoto notowane jest w pobliżu swoich minimów. Średnie kroczące są zorientowane poziomo, ale możliwy jest dalszy spadek. Ważne poziomy ograniczające dalszy wzrost znajdują się na około 1218 i 1225. Ważny poziom powstrzymujący dalszy spadek znajduje się na około 1208. Od poziomów oporu można rozważyć otwarcie opcji binarnej na spadek (opcja sprzedaży), a od poziomu wsparcia można rozważyć otwarcie opcji binarnej na wzrost (opcja kupna).

Zastrzeżenie (Disclaimer). Opinia ta jest dla celów informacyjnych i nie może być interpretowana jako oferta lub instrukcja do wykonania niektórych transakcji na rynkach finansowych i towarowych. Prognozy i zalecenia przedstawione w niniejszym przeglądzie są osobistą opinią analityków firmy. Spółka nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody, które moga powstać przy użyciu tego raportu. Firma zapewnia, że pracownicy nie mają osobistego interesu w promowaniu wyrażonych tutaj pomysłów. Ten dokument jest ze źródeł publicznych. Wszelkie informacje zawarte w niniejszym sprawozdaniu mogą ulec zmianie w dowolnym czasie bez uprzedniego powiadomienia. Drukowanie, kopiowanie i rozpowszechnianie opisanej recenzji, informacjii mogą być dokonywane jedynie za pisemną zgodą firmy.