Przegląd rynkowy 22.10.2014

EUR/USD zanotował spadek pod wpływem krążących plotek, że EBC (Europejski Bank Centralny) rozważa zakup długu korporacyjnego. Programu zakupu aktywów jest w pełni realizowany i EBC raz w tygodniu będzie przedstawiać sprawozdanie dotyczące nabytych aktywów. Generalnie EUR/USD powinien w najbliższej przyszłości w dalszym ciągu spadać, aż do osiągnięcia poziomu 1,25. GBP/USD, podobnie jak EUR/USD znajduje się pod presją sprzedaży. Wielu inwestorów zakłada dalszy spadek, więc w średnioterminowej perspektywie należy skupić się na opcji spadku. Para walutowa USD/JPY nadal próbuje odzyskać swoją pozycję. Złoto konsoliduje się po silnym wzroście, jednak istnieją perspektywy na dalszy wzrost.

Oczekiwane wiadomości

Dzisiaj spodziewamy się ważnych statystyk z Wielkiej Brytanii oraz USA. Nie oczekuje się istotnych statystyk z Europy. W Wielkiej Brytanii należy zwrócić uwagę na protokół z posiedzenia Komitetu polityki pieniężnej- w momencie pojawienia się danych na rynku mogą nastąpić silne ruchy. W Stanach Zjednoczonych należy zwrócić uwagę na statystyki bazowego CPI (tzw. Inflacji bazowej), gdzie oczekiwane są lepsze dane od poprzednich, które mogą mieć pozytywny wpływ na dolara amerykańskiego.

Propozycje inwestycyjne

EUR/USD znajduje się pod silną presją sprzedaży. Średnie kroczące są zorientowane poziomo, ale możliwy jest dalszy spadek. Poziomy powstrzymywania dalszego wzrostu znajdują się na 1,2730 oraz 1,2782. Ważny poziom redukcji spadku znajduje się na 1,2705. Od poziomów oporu można rozważyć otwarcie opcji binarnej na spadek (opcja sprzedaj), a od poziomu wsparcia można rozważyć otwarcie opcji binarnej na wzrost (opcja kup).

 

GBP/USD znajduje się pod silną presją. Średnie kroczące są skierowane w górę, wskazując na dalszy wzrost. Ważne poziomy ograniczające wzrost znajdują się w okolicy 1,6129 i 1,6177. Ważny poziom redukcji spadku znajduje się na 1,6106. Od poziomów oporu można rozważyć otwarcie opcji binarnej na spadek (opcja sprzedaj), a od poziomu wsparcia można rozważyć otwarcie opcji binarnej na wzrost (opcja kup).

 

AUD/USD porusza się w wąskim korytarzu. Średnie kroczące są zorientowane poziomo, ale możliwy jest dalszy wzrost. Ważny poziom zatrzymania wzrostu znajduje się na 0,8798. Ważne poziomy ograniczenia spadku znajdują się w okolicy 0,8780 i 0,8749. Od poziomu oporu można rozważyć otwarcie opcji binarnej na spadek (opcja sprzedaj), a od poziomów wsparcia można rozważyć otwarcie opcji binarnej na wzrost (opcja kup).

 

USD/JPY jest notowany w pozytywnym nastroju. Średnie kroczące są skierowane w górę, wskazując na dalszy wzrost. Znaczące ograniczenie dalszego wzrostu znajduje się na poziomie 107,09. Ważne poziomy ograniczające spadek znajdują się na 106,81 i 106,61. Od poziomu oporu można rozważyć otwarcie opcji binarnej na spadek (opcja sprzedaj), a od poziomów wsparcia można rozważyć otwarcie opcji binarnej na wzrost (opcja kup).

 

GOLD znajduje się w konsolidacji po silnym wzroście. Średnie kroczące są zorientowane poziomo, ale możliwy jest dalszy wzrost. Ważne poziomy ograniczające dalszy wzrost znajdują się na około 1250 i 1255. Ważny poziom powstrzymujący spadek znajduje się na około 1247. Od poziomów oporu można rozważyć otwarcie opcji binarnej na spadek (opcja sprzedaj), a od poziomu wsparcia można rozważyć otwarcie opcji binarnej na wzrost (opcja kup).

Informacje i opinie zawarte w niniejszym dokumencie analitycznym są publikowane wyłącznie dla celów informacyjnych i nie są przeznaczone jako oferta kupna lub sprzedaży instrumentów finansowych, o których mowa w nim i nie mają na celu nakłaniania do zawierania takich transakcji.