Przegląd rynkowy 23.02.2016

Para walutowa EUR/USD spadła do poziomu 1.10, ale w chwili obecnej porusza się w wąskim korytarzu. W ciągu dnia mogą powstać nowe trendy. GBP/USD tak samo jak i EUR/USD porusza się w wąskim korytarzu. Para walutowa jest notowana na poziomie 1.41, istnieją perspektywy do dalszych spadków. USD/JPY poruszał się w pozytywnym trendzie, ale w chwili obecnej stopniowo spada, pozostają perspektywy do dalszych spadków. Cena złota nieznacznie spadła do poziomu 1216 i notowane jest na poziomie 1216. Możliwe są dalsze spadki.

Oczekiwane wiadomości

Dzisiaj spodziewane są ważne dane statystyczne z Europy, Wielkiej Brytanii i USA. W Europie polecamy zwrócić uwagę na wskaźnik PKB Niemiec. Spodziewane są dane na poziomie z poprzedniego okresu i mogą one mieć pozytywny wpływ na EUR. W Wielkiej Brytanii warto zwrócić uwagę na posiedzenia w sprawie raportów na temat inflacji, mogą one spowodować wielokierunkowy ruch wartości GBP. W USA warto zwrócić uwagę na wskaźnik zaufania konsumentów według Conference Board. Spodziewane są dane gorsze od poprzednich i mogą one mieć negatywny wpływ na USD.

Propozycje inwestycyjne

EUR/USD porusza się w wąskim korytarzu. Średnie kroczące są zorientowane poziomo, ale dalsze spadki są możliwe. Ważne poziomy powstrzymujące wzrost znajdują się na poziomach 1.1049 i 1.1119. Ważny poziom ograniczający spadki znajduje się na poziomie 1.1003. Od poziomów oporu można rozważyć otwarcie opcji binarnej na spadek (OPCJA W DÓŁ), a od poziomu wsparcia można rozważyć otwarcie opcji binarnej na wzrost (OPCJA W GÓRĘ).

 

GBP/USD porusza się w wąskim korytarzu. Średnie kroczące są zorientowane poziomo, ale dalsze spadki są możliwe. Ważne poziomy powstrzymujące wzrost znajdują się na poziomach 1.4179 i 1.4290. Ważny poziom ograniczający spadki znajduje się na poziomie 1.4057. Od poziomów oporu można rozważyć otwarcie opcji binarnej na spadek (OPCJA W DÓŁ), a od poziomu wsparcia można rozważyć otwarcie opcji binarnej na wzrost (OPCJA W GÓRĘ).

 

AUD/USD porusza się w pozytywnym trendzie. Średnie kroczące są skierowane w górę, wskazując na dalsze wzrosty. Ważny poziom powstrzymujący wzrost znajduje się na poziomie 0.7246. Ważne poziomy ograniczające spadki znajdują się na poziomach 0.7212 i 0.7156. Od poziomu oporu można rozważyć otwarcie opcji binarnej na spadek (OPCJA W DÓŁ), a od poziomów wsparcia można rozważyć otwarcie opcji binarnej na wzrost (OPCJA W GÓRĘ).

 

USD/JPY porusza się w negatywnym trendzie. Średnie kroczące są skierowane w dół, wskazując na dalsze spadki. Ważne poziomy powstrzymujące wzrost znajdują się na poziomach 112.56 i 113.39. Ważny poziom ograniczający spadki znajduje się na poziomie 111.97. Od poziomów oporu można rozważyć otwarcie opcji binarnej na spadek (OPCJA W DÓŁ), a od poziomu wsparcia można rozważyć otwarcie opcji binarnej na wzrost (OPCJA W GÓRĘ).

 

USD/CHF porusza się w negatywnym trendzie. Średnie kroczące są skierowane w dół, wskazując na dalsze spadki. Ważny poziom powstrzymujący wzrost znajduje się na poziomie 1.0003. Ważne poziomy ograniczające spadki znajdują się na poziomach 0.9948 i 0.9909. Od poziomu oporu można rozważyć otwarcie opcji binarnej na spadek (OPCJA W DÓŁ), a od poziomów wsparcia można rozważyć otwarcie opcji binarnej na wzrost (OPCJA W GÓRĘ).

 

USD/RUB porusza się w wąskim korytarzu. Średnie kroczące są zorientowane poziomo, ale dalsze wzrosty są możliwe. Ważne poziomy powstrzymujące wzrost znajdują się na poziomach 75.94 i 77.29. Ważny poziom ograniczający spadki znajduje się na poziomie 74.92. Od poziomów oporu można rozważyć otwarcie opcji binarnej na spadek (OPCJA W DÓŁ), a od poziomu wsparcia można rozważyć otwarcie opcji binarnej na wzrost (OPCJA W GÓRĘ).

 

GOLD porusza się w negatywnym trendzie. Średnie kroczące są skierowane w dół, wskazując na dalsze spadki. Ważny poziom powstrzymujący wzrost znajduje się na poziomie 1222. Ważne poziomy ograniczające spadki znajdują się na poziomach 1206 i 1201. Od poziomu oporu można rozważyć otwarcie opcji binarnej na spadek (OPCJA W DÓŁ), a od poziomów wsparcia można rozważyć otwarcie opcji binarnej na wzrost (OPCJA W GÓRĘ).

Informacje i opinie zawarte w niniejszym dokumencie analitycznym są publikowane wyłącznie dla celów informacyjnych i nie są przeznaczone jako oferta kupna lub sprzedaży instrumentów finansowych, o których mowa w nim i nie mają na celu nakłaniania do zawierania takich transakcji.