Przegląd rynkowy 23.05.2016

EUR/USD porusza się w negatywnym trendzie w pobliżu poziomu 1.12. Istnieją perspektywy do dalszych spadków. USD/JPY notowany jest w pobliżu minimalnych wartości, ale obecnie porusza się w pozytywnym trendzie. Cena złota porusza się w wąskim korytarzu. Wartość aktywa notowana jest na poziomie 1253.

Oczekiwane wiadomości

Dzisiaj spodziewane są ważne dane statystyczne z Europy. Polecamy zwrócić uwagę na wskaźnik PMI dla przemysłu w Niemczech. Spodziewane są dane lepsze od poprzednich i mogą one mieć pozytywny wpływ na EUR.

Propozycje inwestycyjne

EUR/USD porusza się w negatywnym trendzie. Średnie kroczące są skierowane w dół, wskazując na dalsze spadki. Ważny poziom powstrzymujący wzrost znajduje się na poziomie 1.1243. Ważny poziom ograniczający spadki znajduje się na poziomie 1.1204. Od poziomu oporu można rozważyć otwarcie opcji binarnej na spadek (OPCJA W DÓŁ), a od poziomu wsparcia można rozważyć otwarcie opcji binarnej na wzrost (OPCJA W GÓRĘ).

 

USD/JPY porusza się w pozytywnym trendzie. Średnie kroczące są skierowane w górę, wskazując na dalsze wzrosty. Ważne poziomy powstrzymujące wzrost znajdują się na poziomach 110.24 i 110.59. Ważny poziom ograniczający spadki znajduje się na poziomie 109.64. Od poziomów oporu można rozważyć otwarcie opcji binarnej na spadek (OPCJA W DÓŁ), a od poziomu wsparcia można rozważyć otwarcie opcji binarnej na wzrost (OPCJA W GÓRĘ).

 

GOLD porusza się w wąskim korytarzu. Średnie kroczące są zorientowane poziomo, ale dalsze spadki są możliwe. Ważne poziomy powstrzymujące wzrost znajdują się na poziomach 1255 i 1259. Ważny poziom ograniczający spadki znajduje się na poziomie 1248. Od poziomów oporu można rozważyć otwarcie opcji binarnej na spadek (OPCJA W DÓŁ), a od poziomu wsparcia można rozważyć otwarcie opcji binarnej na wzrost (OPCJA W GÓRĘ).

Informacje i opinie zawarte w niniejszym dokumencie analitycznym są publikowane wyłącznie dla celów informacyjnych i nie są przeznaczone jako oferta kupna lub sprzedaży instrumentów finansowych, o których mowa w nim i nie mają na celu nakłaniania do zawierania takich transakcji.