Przegląd rynkowy 23.11.2015

EUR/USD porusza się w negatywnym trendzie i są perspektywy do dalszych spadków. Na rynku widoczna jest przewaga pozycji Sprzedaj, rynek spodziewa się osiągnięcia poziomu 1.04. Do dalszych spadków potrzebne są negatywne wiadomości z Europy. GBP/USD tak samo jak i EUR/USD porusza się w negatywnym trendzie. Pozostają perspektywy do dalszych spadków. Na rynku widoczna jest przewaga pozycji Sprzedaj. Para walutowa USD/JPY porusza się w pozytywnym trendzie, pozostają perspektywy do dalszych wzrostów. Złoto porusza się w negatywnym trendzie i istnieją perspektywy do dalszych spadków.

Oczekiwane wiadomości

Dzisiaj spodziewane są ważne dane statystyczne z Europy i USA. W Wielkiej Brytanii brak ważnych informacji. W Europie warto zwrócić uwagę na wskaźnik PMI dla przemysłu, spodziewane są dane na gorsze od poprzednich, może to mieć negatywny wpływ na EUR. Ważne są także dane statystyczne z USA dot. sprzedaży istniejących domów, spodziewane są dane gorsze od poprzednich i może to mieć negatywny wpływ na USD.

Propozycje inwestycyjne

EUR/USD porusza się w negatywnym trendzie. Średnie kroczące są zorientowane poziomo, ale dalsze spadki są możliwe. Ważne poziomy powstrzymujące wzrost znajdują się na poziomach 1.0650 i 1.0727. Ważny poziom ograniczający spadki znajduje się na poziomie 1.0599. Od poziomów oporu można rozważyć otwarcie opcji binarnej na spadek (OPCJA W DÓŁ), a od poziomu wsparcia można rozważyć otwarcie opcji binarnej na wzrost (OPCJA W GÓRĘ).

 

GBP/USD porusza się w wąskim korytarzu. Średnie kroczące są zorientowane poziomo, ale dalsze spadki są możliwe. Ważne poziomy powstrzymujące wzrost znajdują się na poziomach 1.5201 i 1.5254. Ważny poziom ograniczający spadki znajduje się na poziomie 1.5156. Od poziomów oporu można rozważyć otwarcie opcji binarnej na spadek (OPCJA W DÓŁ), a od poziomu wsparcia można rozważyć otwarcie opcji binarnej na wzrost (OPCJA W GÓRĘ).

 

AUD/USD porusza się w wąskim korytarzu. Średnie kroczące są zorientowane poziomo, ale dalsze spadki są możliwe. Ważne poziomy powstrzymujące wzrost znajdują się na poziomach 0.7183 i 0.7243. Ważny poziom ograniczający spadki znajduje się na poziomie 0.7158. Od poziomów oporu można rozważyć otwarcie opcji binarnej na spadek (OPCJA W DÓŁ), a od poziomu wsparcia można rozważyć otwarcie opcji binarnej na wzrost (OPCJA W GÓRĘ).

 

USD/JPY porusza się w wąskim korytarzu. Średnie kroczące są zorientowane poziomo, ale dalsze wzrosty są możliwe. Ważny poziom powstrzymujący wzrost znajduje się na poziomie 123.26. Ważne poziomy ograniczające spadki znajdują się na poziomach 123.14 i 122.79. Od poziomu oporu można rozważyć otwarcie opcji binarnej na spadek (OPCJA W DÓŁ), a od poziomów wsparcia można rozważyć otwarcie opcji binarnej na wzrost (OPCJA W GÓRĘ).

 

USD/CHF porusza się w wąskim korytarzu. Średnie kroczące są zorientowane poziomo, ale dalsze wzrosty są możliwe. Ważny poziom powstrzymujący wzrost znajduje się na poziomie 1.0216. Ważne poziomy ograniczające spadki znajdują się na poziomach 1.0180 i 1.0134. Od poziomu oporu można rozważyć otwarcie opcji binarnej na spadek (OPCJA W DÓŁ), a od poziomów wsparcia można rozważyć otwarcie opcji binarnej na wzrost (OPCJA W GÓRĘ).

 

USD/RUB porusza się w wąskim korytarzu. Średnie kroczące są skierowane w górę, wskazując na dalsze wzrosty. Ważny poziom powstrzymujący wzrost znajduje się na poziomie 65.25. Ważne poziomy ograniczające spadki znajdują się na poziomach 64.49 i 64.08. Od poziomu oporu można rozważyć otwarcie opcji binarnej na spadek (OPCJA W DÓŁ), a od poziomów wsparcia można rozważyć otwarcie opcji binarnej na wzrost (OPCJA W GÓRĘ).

 

GOLD porusza się w wąskim korytarzu. Średnie kroczące są zorientowane poziomo, ale dalsze wzrosty są możliwe. Ważne poziomy powstrzymujące wzrost znajdują się na poziomach 1079 i 1088. Ważny poziom ograniczający spadki znajduje się na poziomie 1067. Od poziomów oporu można rozważyć otwarcie opcji binarnej na spadek (OPCJA W DÓŁ), a od poziomu wsparcia można rozważyć otwarcie opcji binarnej na wzrost (OPCJA W GÓRĘ).

Informacje i opinie zawarte w niniejszym dokumencie analitycznym są publikowane wyłącznie dla celów informacyjnych i nie są przeznaczone jako oferta kupna lub sprzedaży instrumentów finansowych, o których mowa w nim i nie mają na celu nakłaniania do zawierania takich transakcji.