Przegląd rynkowy 23.09.2014

Codzienny przegląd rynkowy

Na ten moment na rynku występuje niska zmienność, ale oczekiwana jest duża ilość danych statystycznych, które mogą pobudzić rynek. EUR/USD porusza się w wąskim korytarzu. Możliwy jest krótkoterminowy wzrost kursu waluty europejskiej, ale główny trend jest spadkowy. GBP/USD stopniowo wzrasta, ale główny trend jest również spadkowy. Średnioterminowe perspektywy dla pary to dalsze obniżenie do poziomu 1,60. Para walutowa USD/JPY konsoliduje się po aktywnym wzroście. Najprawdopodobniej konsolidacja nie potrwa długo i można się spodziewać kolejnych maksimów. Złoto notowane jest blisko swoich minimów i próbuje ponownie zyskać na wartości, ale jak na razie wynik jest negatywny.

Oczekiwane wiadomości

Dzisiaj spodziewamy się ważnych statystyk w Europie, Wielkiej Brytanii i USA. W Europie należy zwrócić uwagę na statystyki dotyczące PMI dla biznesu i przemysłu w Niemczech. Oczekiwane są dane gorsze niż poprzednie, które mogą mieć negatywny wpływ na europejską walutę. W Wielkiej Brytanii należy zwrócić uwagę na statystyki dotyczące podstawowej sprzedaży detalicznej, gdzie oczekiwane są dane lepsze od poprzednich, które mogą mieć pozytywny wpływ na brytyjską walutę. W Stanach Zjednoczonych należy zwrócić uwagę na to przemówienie członka FOMC H. Powella. W czasie prezentacji mogą występować silne ruchy.

Propozycje handlowe

EUR/USD Euro/dolar porusza się w wąskim korytarzu. Średnie kroczące są zorientowane poziomo, ale możliwy jest dalszy wzrost. Kluczowy poziom oporu znajduje się na 1,2862. Kluczowe poziomy wsparcia znajdują się na 1,2842 i 1,2815. Od poziomu oporu można rozważyć otwarcie opcji binarnej na spadek (opcja SPRZEDAJ), a od poziomów wsparcia można rozważyć otwarcie opcji binarnej na wzrost (opcja KUP).

 

GBP/USD Funt/dolar porusza się w pozytywnym nastroju. Średnie kroczące są skierowane w górę, wskazując na dalszy wzrost. Poziom oporu znajduje się na 1,6389. Kluczowe poziomy wsparcia leżą na 1,6361 i 1,6322. Od poziomu oporu można rozważyć otwarcie opcji binarnej na spadek (opcja SPRZEDAJ), a od poziomów wsparcia można rozważyć otwarcie opcji binarnej na wzrost (opcja KUP).

 

AUD/USD Dolar australijski pozostaje pod presją sprzedaży. Średnie kroczące są skierowane w górę, wskazując na dalszy wzrost. Kluczowe poziomy oporu znajdują się na 0,8913 i 0,8948. Kluczowy poziom wsparcia znajduje się w okolicy 0,8852. Od poziomów oporu można rozważyć otwarcie opcji binarnej na spadek (opcja SPRZEDAJ), a od poziomu wsparcia można rozważyć otwarcie opcji binarnej na wzrost (opcja KUP).

 

USD/JPY Para walutowa dolar/jen znajduje się po silnej konsolidacji. Średnie kroczące są zorientowane poziomo, ale możliwy jest dalszy spadek. Kluczowe poziomy oporu znajdują się na poziomach około 108,83 i 109,18. Kluczowy poziom wsparcia znajduje się na około 108,59. Od poziomów oporu można rozważyć otwarcie opcji binarnej na spadek (opcja SPRZEDAJ), a od poziomu wsparcia można rozważyć otwarcie opcji binarnej na wzrost (opcja KUP).

 

GOLD Złoto znajduje się pod ciśnieniem. Średnie ruchome są skierowane w górę, wskazując na dalszy wzrost. Kluczowy poziom oporu znajduje się na około 1220. Kluczowe poziomy wsparcia znajdują się na wysokości od 1214 i 1208. Od poziomu oporu można rozważyć otwarcie opcji binarnej na spadek (opcja SPRZEDAJ), a od poziomów wsparcia można rozważyć otwarcie opcji binarnej na wzrost (opcja KUP).

Zastrzeżenie (Disclaimer). Opinia ta jest dla celów informacyjnych i nie może być interpretowana jako oferta lub instrukcja do wykonania niektórych transakcji na rynkach finansowych i towarowych. Prognozy i zalecenia przedstawione w niniejszym przeglądzie są osobistą opinią analityków firmy. Spółka nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody, które moga powstać przy użyciu tego raportu. Firma zapewnia, że pracownicy nie mają osobistego interesu w promowaniu wyrażonych tutaj pomysłów. Ten dokument jest ze źródeł publicznych. Wszelkie informacje zawarte w niniejszym sprawozdaniu mogą ulec zmianie w dowolnym czasie bez uprzedniego powiadomienia. Drukowanie, kopiowanie i rozpowszechnianie opisanej recenzji, informacjii mogą być dokonywane jedynie za pisemną zgodą firmy.