Przegląd rynkowy 24.02.2016

EUR/USD w dalszym ciągu porusza się w negatywnym trendzie i porusza się w pobliżu poziomu 1.10. Istnieją perspektywy do dalszych spadków. GBP/USD tak samo jak i EUR/USD porusza się w negatywnym trendzie. Para walutowa osiągnęła poziom 1.39. Opublikowane w ciągu dnia dane statystyczne z USA mogą mieć wpływ na dalszy ruch tej pary walutowej. USD/JPY porusza się w pobliżu poziomu 111, ale w chwili obecnej stopniowo wzrasta. Złoto wzrosło do poziomu 1232, ale następnie nieznacznie spadło. Wartość złota notowane jest na poziomie 1225. Możliwe są dalsze spadki.

Oczekiwane wiadomości

Dzisiaj spodziewane sa ważne dane statystyczne z USA. Będą opublikowane dane statystyczne dot. sprzedaży nowych nieruchomości oraz zapasów ropy naftowej, mogą one mieć wpływ na wartość USD.

Propozycje inwestycyjne

EUR/USD porusza się w negatywnym trendzie. Średnie kroczące są skierowane w dół, wskazując na dalsze spadki. Ważne poziomy powstrzymujące wzrost znajdują się na poziomach 1.1027 i 1.1053. Ważny poziom ograniczający spadki znajduje się na poziomie 1.0990. Od poziomów oporu można rozważyć otwarcie opcji binarnej na spadek (OPCJA W DÓŁ), a od poziomu wsparcia można rozważyć otwarcie opcji binarnej na wzrost (OPCJA W GÓRĘ).

 

GBP/USD porusza się w negatywnym trendzie. Średnie kroczące są skierowane w dół, wskazując na dalsze spadki. Ważne poziomy powstrzymujące wzrost znajdują się na poziomach 1.4034 i 1.4154. Ważny poziom ograniczający spadki znajduje się na poziomie 1.3965. Od poziomów oporu można rozważyć otwarcie opcji binarnej na spadek (OPCJA W DÓŁ), a od poziomu wsparcia można rozważyć otwarcie opcji binarnej na wzrost (OPCJA W GÓRĘ).

 

AUD/USD porusza się w pozytywnym trendzie. Średnie kroczące są skierowane w górę, wskazując na dalsze wzrosty. Ważne poziomy powstrzymujące wzrost znajdują się na poziomach 0.7220 i 0.7258. Ważny poziom ograniczający spadki znajduje się na poziomie 0.7166. Od poziomów oporu można rozważyć otwarcie opcji binarnej na spadek (OPCJA W DÓŁ), a od poziomu wsparcia można rozważyć otwarcie opcji binarnej na wzrost (OPCJA W GÓRĘ).

 

USD/JPY porusza się w negatywnym trendzie. Średnie kroczące są zorientowane poziomo, ale dalsze spadki są możliwe. Ważny poziom powstrzymujący wzrost znajduje się na poziomie 112.42. Ważny poziom ograniczający spadki znajduje się na poziomie 111.64. Od poziomu oporu można rozważyć otwarcie opcji binarnej na spadek (OPCJA W DÓŁ), a od poziomu wsparcia można rozważyć otwarcie opcji binarnej na wzrost (OPCJA W GÓRĘ).

 

USD/CHF porusza się pozytywnym trendzie. Średnie kroczące są skierowane w górę, wskazując na dalsze wzrosty. Ważny poziom powstrzymujący wzrost znajduje się na poziomie 0.9967. Ważny poziom ograniczający spadki znajduje się na poziomie 0.9895. Od poziomu oporu można rozważyć otwarcie opcji binarnej na spadek (OPCJA W DÓŁ), a od poziomu wsparcia można rozważyć otwarcie opcji binarnej na wzrost (OPCJA W GÓRĘ).

 

USD/RUB porusza się w pozytywnym trendzie. Średnie kroczące są skierowane w górę, wskazując na dalsze wzrosty. Ważny poziom powstrzymujący wzrost znajduje się na poziomie 76.48. Ważne poziomy ograniczające spadki znajdują się na poziomach 75.89 i 74.92. Od poziomu oporu można rozważyć otwarcie opcji binarnej na spadek (OPCJA W DÓŁ), a od poziomów wsparcia można rozważyć otwarcie opcji binarnej na wzrost (OPCJA W GÓRĘ).

 

GOLD porusza się w negatywnym trendzie. Średnie kroczące są skierowane w dół, wskazując na dalsze spadki. Ważny poziom powstrzymujący wzrost znajduje się na poziomie 1232. Ważne poziomy ograniczające spadki znajdują się na poziomach 1220 i 1214. Od poziomu oporu można rozważyć otwarcie opcji binarnej na spadek (OPCJA W DÓŁ), a od poziomów wsparcia można rozważyć otwarcie opcji binarnej na wzrost (OPCJA W GÓRĘ).

Informacje i opinie zawarte w niniejszym dokumencie analitycznym są publikowane wyłącznie dla celów informacyjnych i nie są przeznaczone jako oferta kupna lub sprzedaży instrumentów finansowych, o których mowa w nim i nie mają na celu nakłaniania do zawierania takich transakcji.