Przegląd rynkowy 24.05.2016

EUR/USD porusza się w pozytywnym trendzie w pobliżu poziomu 1.12. Istnieją perspektywy do dalszych wzrostów. USD/JPY porusza się w pozytywnym trendzie w pobliżu poziomu 109. W ciągu dnia mogą powstać nowe trendy. Cena złota spada. Wartość aktywa notowana jest na poziomie 1245. Istnieją perspektywy do dalszych spadków.

Oczekiwane wiadomości

Dzisiaj spodziewane są ważne dane statystyczne z Europy i USA. W Europie będą opublikowane dane statystyczne dot. nastroju ekonomicznego ZEW w Niemczech. W USA polecamy zwrócić uwagę na sprzedaż nowych nieruchomości.

Propozycje inwestycyjne

EUR/USD porusza się w pozytywnym trendzie. Średnie kroczące są skierowane w górę, wskazując na dalsze wzrosty. Ważny poziom powstrzymujący wzrost znajduje się na poziomie 1.1231. Ważne poziomy ograniczające spadki znajdują się na poziomach 1.1203 i 1.1188. Od poziomu oporu można rozważyć otwarcie opcji binarnej na spadek (OPCJA W DÓŁ), a od poziomów wsparcia można rozważyć otwarcie opcji binarnej na wzrost (OPCJA W GÓRĘ).

 

USD/JPY porusza się w pozytywnym trendzie. Średnie kroczące są zorientowane poziomo, ale dalsze spadki są możliwe. Ważny poziom powstrzymujący wzrost znajduje się na poziomie 109.57. Ważny poziom ograniczający spadki znajduje się na poziomie 109.11. Od poziomu oporu można rozważyć otwarcie opcji binarnej na spadek (OPCJA W DÓŁ), a od poziomu wsparcia można rozważyć otwarcie opcji binarnej na wzrost (OPCJA W GÓRĘ).

 

GOLD porusza się w negatywnym trendzie. Średnie kroczące są skierowane w dół, wskazując na dalsze spadki. Ważny poziom powstrzymujący wzrost znajduje się na poziomie 1251. Ważny poziom ograniczający spadki znajduje się na poziomie 1242. Od poziomu oporu można rozważyć otwarcie opcji binarnej na spadek (OPCJA W DÓŁ), a od poziomu wsparcia można rozważyć otwarcie opcji binarnej na wzrost (OPCJA W GÓRĘ).

 

Informacje i opinie zawarte w niniejszym dokumencie analitycznym są publikowane wyłącznie dla celów informacyjnych i nie są przeznaczone jako oferta kupna lub sprzedaży instrumentów finansowych, o których mowa w nim i nie mają na celu nakłaniania do zawierania takich transakcji.