Przegląd rynkowy 24.09.2015

EUR/USD po aktywnej redukcji nastąpiła korekta. Do dalszych wzrostów para musi przełamać poziom 1.12. Na rynku widoczna przewaga pozycji KUP, jednak do dalszych wzrostów potrzebne są mocne wiadomości z Europy. GBP/USD porusza się w wąskim korytarzu, istnieją perspektywy do dalszych wzrostów, jednak dla tego potrzbne są pozytywne wiadomości z Wielkiej Brytanii. Para walutowa USD/JPY porusza się w wąskim korytarzu i istnieją perspektywy do dalszych wzrostów. Złoto porusza się w pozytywnym trendzie i istnieją perspektywy do dalszych wzrostów.

Oczekiwane wiadomości

Dzisiaj oczekiwane są ważne dane statystyczne z Europy i USA. W Wielkiej Brytanii brak ważnych informacji, które mogłyby mieć znaczący wpływ na rynek. W Europie warto zwrócić uwagę na wskaźnik nastrojów biznesowych w Niemczech, spodziewane są dane gorsze od poprzednich i może to mieć negatywny wpływ na EUR. W USA warto zwrócić uwagę na dane statystyczne dotyczące wskaźnika bazowych zamówień środków trwałych, spodziewane są dane gorsze od poprzednich i może to mieć negatywny wpływ na USD.

Propozycje inwestycyjne

EUR/USD porusza się w wąskim korytarzu. Średnie kroczące są zorientowane poziomo, ale dalsze wzrosty są możliwe. Ważny poziom powstrzymujący wzrost znajduje się na poziomie1.1212. Ważne poziomy ograniczające spadki znajdują się na poziomach 1.1163 i 1.1114. Od poziomu oporu można rozważyć otwarcie opcji binarnej na spadek (OPCJA W DÓŁ), a od poziomów wsparcia można rozważyć otwarcie opcji binarnej na wzrost (OPCJA W GÓRĘ).

 

GBP/USD porusza się w wąskim korytarzu. Średnie kroczące są zorientowane poziomo, ale dalsze wzrosty są możliwe. Ważne poziomy powstrzymujące wzrost znajdują się na poziomach 1.5276 i 1.5363. Ważny poziom ograniczający spadki znajduje się na poziomie 1.5220. Od poziomów oporu można rozważyć otwarcie opcji binarnej na spadek (OPCJA W DÓŁ), a od poziomu wsparcia można rozważyć otwarcie opcji binarnej na wzrost (OPCJA W GÓRĘ).

 

AUD/USD porusza się w wąskim korytarzu. Średnie kroczące są zorientowane poziomo, ale dalsze wzrosty są możliwe. Ważne poziomy powstrzymujące wzrost znajdują się na poziomach 0.7022 i 0.7063. Ważny poziom ograniczający spadki znajduje się na poziomie 0.6988. Od poziomów oporu można rozważyć otwarcie opcji binarnej na spadek (OPCJA W DÓŁ), a od poziomu wsparcia można rozważyć otwarcie opcji binarnej na wzrost (OPCJA W GÓRĘ).

 

USD/JPY porusza się w wąskim korytarzu. Średnie kroczące są zorientowane poziomo, ale dalsze wzrosty są możliwe. Ważny poziom powstrzymujący wzrost znajduje się na poziomie 120.53. Ważne poziomy ograniczające spadki znajdują się na poziomach 119.85 i 119.61. Od poziomu oporu można rozważyć otwarcie opcji binarnej na spadek (OPCJA W DÓŁ), a od poziomów wsparcia można rozważyć otwarcie opcji binarnej na wzrost (OPCJA W GÓRĘ).

 

USD/CHF porusza się w wąskim korytarzu. Średnie kroczące są zorientowane poziomo, ale dalsze wzrosty są możliwe. Ważny poziom powstrzymujący wzrost znajduje się na poziomie 0.9803. Ważne poziomy ograniczające spadki znajdują się na poziomach 0.9778 i 0.9735. Od poziomu oporu można rozważyć otwarcie opcji binarnej na spadek (OPCJA W DÓŁ), a od poziomów wsparcia można rozważyć otwarcie opcji binarnej na wzrost (OPCJA W GÓRĘ).

 

USD/RUB porusza się w wąskim korytarzu. Średnie kroczące są zorientowane poziomo, ale dalsze wzrosty są możliwe. Ważny poziom powstrzymujący wzrost znajduje się na poziomie 66.25. Ważne poziomy ograniczające spadki znajdują się na poziomach 65.96 i 65.24. Od poziomu oporu można rozważyć otwarcie opcji binarnej na spadek (OPCJA W DÓŁ), a od poziomów wsparcia można rozważyć otwarcie opcji binarnej na wzrost (OPCJA W GÓRĘ).

 

GOLD porusza się w wąskim korytarzu. Średnie kroczące są zorientowane poziomo, ale dalsze wzrosty są możliwe. Ważny poziom powstrzymujący wzrost znajduje się na poziomie 1136. Ważne poziomy ograniczające spadki znajdują się na poziomach 1129 i 1124. Od poziomu oporu można rozważyć otwarcie opcji binarnej na spadek (OPCJA W DÓŁ), a od poziomów wsparcia można rozważyć otwarcie opcji binarnej na wzrost (OPCJA W GÓRĘ).

Informacje i opinie zawarte w niniejszym dokumencie analitycznym są publikowane wyłącznie dla celów informacyjnych i nie są przeznaczone jako oferta kupna lub sprzedaży instrumentów finansowych, o których mowa w nim i nie mają na celu nakłaniania do zawierania takich transakcji.