Przegląd rynkowy 24.11.2015

EUR/USD porusza się w negatywnym trendzie, jednak pozostają perspektywy do dalszych spadków. Na rynku widoczna jest przewaga pozycji Sprzedaj i spodziewane jest osiągnięcie poziomu 1.04, jednak dla tego potrzebne są negatywne wiadomości z Europy. GBP/USD tak samo jak i EUR/USD porusza się w wąskim korytarzu. Pozostają perspektywy do dalszych spadków, ale dla tego potrzebne są negatywne wiadomości z Wielkiej Brytanii. Para walutowa USD/JPY porusza się w negatywnym trendzie i istnieją perspektywy do dalszych wzrostów. Złoto porusza się w pozytywnym trendzie i są perspektywy do dalszych wzrostów.

Oczekiwane wiadomości

Dzisiaj spodziewane są ważne dane statystyczne z Europy i USA. W Wielkiej Brytanii brak ważnych informacji. W Europie warto zwrócić uwagę na wskaźnik nastrojów biznesowych Ifo w Niemczech, spodziewane są dane na poziomie z poprzedniego okresu, ale mogą one mieć pozytywny wpływ na EUR. Ważne są także dane statystyczne z USA dot. wskaźnika PKB za trzeci kwartał, spodziewane są dane lepsze od poprzednich i może to mieć wpływ na wzrost USD.

Propozycje inwestycyjne

EUR/USD porusza się w negatywnym trendzie. Średnie kroczące są skierowane w dół, wskazując na dalsze spadki. Ważne poziomy powstrzymujące wzrost znajdują się na poziomach 1.0655 i 1.0640. Ważny poziom ograniczający spadki znajduje się na poziomie 1.0595. Od poziomów oporu można rozważyć otwarcie opcji binarnej na spadek (OPCJA W DÓŁ), a od poziomu wsparcia można rozważyć otwarcie opcji binarnej na wzrost (OPCJA W GÓRĘ).

 

GBP/USD porusza się w negatywnym trendzie. Średnie kroczące są zorientowane poziomo, ale dalsze spadki są możliwe. Ważne poziomy powstrzymujące wzrost znajdują się na poziomach 1.5188 i 1.5165. Ważny poziom ograniczający spadki znajduje się na poziomie 1.5115. Od poziomów oporu można rozważyć otwarcie opcji binarnej na spadek (OPCJA W DÓŁ), a od poziomu wsparcia można rozważyć otwarcie opcji binarnej na wzrost (OPCJA W GÓRĘ).

 

AUD/USD porusza się w wąskim korytarzu. Średnie kroczące są zorientowane poziomo, ale dalsze wzrosty są możliwe.Ważny poziom powstrzymujący wzrost znajduje się na poziomie 0.7204. Ważne poziomy ograniczające spadki znajdują się na poziomach 0.7175 i 0.7160. Od poziomu oporu można rozważyć otwarcie opcji binarnej na spadek (OPCJA W DÓŁ), a od poziomów wsparcia można rozważyć otwarcie opcji binarnej na wzrost (OPCJA W GÓRĘ).

 

USD/JPY porusza się w negatywnym trendzie. Średnie kroczące są zorientowane poziomo, ale dalsze spadki są możliwe. Ważny poziom powstrzymujący wzrost znajduje się na poziomie 123.25. Ważne poziomy ograniczające spadki znajdują się na poziomach 122.85 i 122.69. Od poziomu oporu można rozważyć otwarcie opcji binarnej na spadek (OPCJA W DÓŁ), a od poziomów wsparcia można rozważyć otwarcie opcji binarnej na wzrost (OPCJA W GÓRĘ).

 

USD/CHF porusza się w negatywnym trendzie. Średnie kroczące są skierowane w górę, wskazując na dalsze wzrosty. Ważne poziomy powstrzymujące wzrost znajdują się na poziomach 1.0225 i 1.0210. Ważny poziom ograniczający spadki znajduje się na poziomie 1.0175. Od poziomów oporu można rozważyć otwarcie opcji binarnej na spadek (OPCJA W DÓŁ), a od poziomu wsparcia można rozważyć otwarcie opcji binarnej na wzrost (OPCJA W GÓRĘ).

 

USD/RUB porusza się w wąskim korytarzu. Średnie kroczące są zorientowane poziomo, ale dalsze spadki są możliwe. Ważny poziom powstrzymujący wzrost znajduje się na poziomie 67.00. Ważne poziomy ograniczające spadki znajdują się na poziomach 65.00 i 64.17. Od poziomu oporu można rozważyć otwarcie opcji binarnej na spadek (OPCJA W DÓŁ), a od poziomów wsparcia można rozważyć otwarcie opcji binarnej na wzrost (OPCJA W GÓRĘ).

 

GOLD porusza się w pozytywnym trendzie. Średnie kroczące są skierowane w górę, wskazując na dalsze wzrosty. Ważne poziomy powstrzymujące wzrost znajdują się na poziomach 1075 i 1072. Ważny poziom ograniczający spadki znajduje się na poziomie 1068. Od poziomów oporu można rozważyć otwarcie opcji binarnej na spadek (OPCJA W DÓŁ), a od poziomu wsparcia można rozważyć otwarcie opcji binarnej na wzrost (OPCJA W GÓRĘ).

Informacje i opinie zawarte w niniejszym dokumencie analitycznym są publikowane wyłącznie dla celów informacyjnych i nie są przeznaczone jako oferta kupna lub sprzedaży instrumentów finansowych, o których mowa w nim i nie mają na celu nakłaniania do zawierania takich transakcji.