Przegląd rynkowy 24.09.2014

Codzienny przegląd rynkowy

Na rynku nie występują silne wstrząsy. Handel odbywa się w dość wąskim zakresie, ale możliwe jest aktywne wyjście z danego zakresu. EUR/USD ponownie znajduje się pod presją sprzedaży. Konsolidacja powyżej 1,29 lub poniżej 1,28 okazała się na ten moment niemożliwa. EUR/USD ma sznasę na dalszą redukcję, ale wymaga to silnego sygnału zewnętrznego. Para GBP/USD poruszała się w pozytywnym nastroju i udało się jej zakorzenić powyżej poziomu 1,64, co jest pozytywnym sygnałem dla kupujących pozycję. Istnieją perspektywy dla dalszego wzrostu krótkoterminowego, ale trend średnioterminowy wskazuje na spadek. Para walutowa USD/JPY nadal porusza się w wąskim korytarzu. Złoto kolejny raz nie może się ustabilizować.

Nadchodzące wiadomości

Dziś spodziewamy się ważnych statystyk z Europy oraz Stanów Zjednoczonych. W Europie należy zwrócić uwagę na statystyki IFO w Niemczech, oczekiwane są dane gorsze niż poprzednie, które mogą mieć negatywny wpływ na europejską walutę. W Wielkiej Brytanii nie oczekuje się żadnych istotnych statystyk. W Stanach Zjednoczonych należy zwrócić uwagę na statystyki dotyczące sprzedaży nowych nieruchomości, oczekiwane są lepsze niż poprzednie dane, które mogą mieć pozytywny wpływ na dolara amerykańskiego.

Propozycje handlowe

EUR/USD Euro/dolar pozostaje pod presją. Średnie kroczące są zorientowane poziomo, ale możliwy jest dalszy spadek. Ważne poziomy oporu znajdują się na 1,2857 i 1,2900. Ważny poziom ograniczenia spadku znajduje się na 1,2838. Od poziomów oporu można rozważyć otwarcie opcji binarnej na spadek (opcja sprzedaj), a od poziomu wsparcia można rozważyć otwarcie opcji binarnej na wzrost (opcja kup).

 

GBP/USD Funt/dolar porusza się w pozytywnym nastroju. Średnie kroczące są skierowane w górę, wskazując na dalszy wzrost. Ważny poziom zatrzymania wzrostu znajduje się na 1,6414. Ważne poziomy ograniczenia spadku znajdują się w okolicy 1,6383 i 1,6351. Od poziomu oporu można rozważyć otwarcie opcji binarnej na spadek (opcja sprzedaj), a od poziomów wsparcia można rozważyć otwarcie opcji binarnej na wzrost (opcja kup).

 

AUD/USD Dolar australijski w dalszym ciągu znajduje się pod silną presją sprzedaży. Średnie kroczące są skierowane w górę, wskazując na dalszy wzrost. Ważne poziomy ograniczające wzrost znajdują się w okolicach 0,8868 i 0,8925. Ważny poziom redukcji spadku znajduje się na 0,8830. Od poziomów oporu można rozważyć otwarcie opcji binarnej na spadek (opcja sprzedaj), a od poziomu wsparcia można rozważyć otwarcie opcji binarnej na wzrost (opcja kup).

 

USD/JPY Para walutowa USD/JPY jest w fazie konsolidacji. Średnie kroczące są skierowane w dół, wskazując na dalszy spadek. Ważne poziomy ograniczające wzrost znajdują się na poziomach około 108,76 i 108,98. Ważny poziom powstrzymujący dalszy spadek znajduje się na poziomie około 108,24. Od poziomów oporu można rozważyć otwarcie opcji binarnej na spadek (opcja sprzedaj), a od poziomu wsparcia można rozważyć otwarcie opcji binarnej na wzrost (opcja kup).

 

GOLD Złoto notowane w wąskim korytarzu. Średnie kroczące są zorientowane poziomo, ale może dalej spadać. Ważne poziomy, ograniczając dalszy wzrost znajduje się na około 1224 i 1235 jest ważny poziom odstraszającego dalszego spadku znajduje się na około 1215 Od poziomów oporu można rozważyć otwarcie opcji binarnej na spadek (opcja sprzedaj), a od poziomów wsparcia można rozważyć otwarcie opcji binarnej na wzrost (opcja kup).

Zastrzeżenie (Disclaimer). Opinia ta jest dla celów informacyjnych i nie może być interpretowana jako oferta lub instrukcja do wykonania niektórych transakcji na rynkach finansowych i towarowych. Prognozy i zalecenia przedstawione w niniejszym przeglądzie są osobistą opinią analityków firmy. Spółka nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody, które moga powstać przy użyciu tego raportu. Firma zapewnia, że pracownicy nie mają osobistego interesu w promowaniu wyrażonych tutaj pomysłów. Ten dokument jest ze źródeł publicznych. Wszelkie informacje zawarte w niniejszym sprawozdaniu mogą ulec zmianie w dowolnym czasie bez uprzedniego powiadomienia. Drukowanie, kopiowanie i rozpowszechnianie opisanej recenzji, informacjii mogą być dokonywane jedynie za pisemną zgodą firmy.