Przegląd rynkowy 25.01.2016

EUR/USD nadal porusza się w pozytywnym trendzie i notowany jest na poziomie 1.08. Pozostają perspektywy do dalszych wzrostów. W ciągu dnia para walutowa EUR/USD może zmienić swój kierunek, ponieważ spodziewane są ważne dane statystyczne z Europy. GBP/USD porusza się w negatywnym trendzie, istnieją perpsektywy do dalszych spadków. USD/JPY porusza się w pozytywnym trendzie i pozostają perspektywy do dalszych wzrostów. Istnieje możliwość osiągnięcia poziomu 119. Złoto porusza się w negatywnym trendzie i notowane jest na poziomie 1100. Istnieją perspektywy do dalszych spadków, jednak aktywo może rozpocząć ponownie wzrastać.

Oczekiwane wiadomości

Dzisiaj spodziewane są ważne dane statystyczne z Europy. Polecamy zwrócić uwagę na wskaźnik nastrojów biznesowych Ifo w Niemczech, spodziewane są dane gorsze od poprzednich i mogą one mieć negatywny wpływ na EUR. W Wielkiej Brytanii i USA brak ważnych informacji, które mogłyby mieć znaczący wpływ GBP i USD.

Propozycje inwestycyjne

EUR/USD porusza się w pozytywnym trendzie. Średnie kroczące są skierowane w górę, wskazując na dalsze wzrosty. Ważne poziomy powstrzymujące wzrost znajdują się na poziomach 1.0838 i 1.0863. Ważny poziom ograniczający spadki znajduje się na poziomie 1.0789. Od poziomów oporu można rozważyć otwarcie opcji binarnej na spadek (OPCJA W DÓŁ), a od poziomu wsparcia można rozważyć otwarcie opcji binarnej na wzrost (OPCJA W GÓRĘ).

 

GBP/USD porusza się w negatywnym trendzie. Średnie kroczące są zorientowane poziomo, ale dalsze spadki są możliwe. Ważny poziom powstrzymujący wzrost znajduje się na poziomie 1.4363. Ważne poziomy ograniczające spadki znajdują się na poziomach 1.4253 i 1.4216. Od poziomu oporu można rozważyć otwarcie opcji binarnej na spadek (OPCJA W DÓŁ), a od poziomów wsparcia można rozważyć otwarcie opcji binarnej na wzrost (OPCJA W GÓRĘ).

 

AUD/USD porusza się w negatywnym trendzie. Średnie kroczące są zorientowane poziomo, ale dalsze spadki są możliwe. Ważny poziom powstrzymujący wzrost znajduje się na poziomie 0.7045. Ważny poziom ograniczający spadki znajduje się na poziomie 0.6980. Od poziomu oporu można rozważyć otwarcie opcji binarnej na spadek (OPCJA W DÓŁ), a od poziomu wsparcia można rozważyć otwarcie opcji binarnej na wzrost (OPCJA W GÓRĘ).

 

USD/JPY porusza się w pozytywnym trendzie. Średnie kroczące są skierowane w górę, wskazując na dalsze wzrosty. Ważny poziom powstrzymujący wzrost znajduje się na poziomie 118.87. Ważne poziomy ograniczające spadki znajdują się na poziomach 118.43 i 117.87. Od poziomu oporu można rozważyć otwarcie opcji binarnej na spadek (OPCJA W DÓŁ), a od poziomów wsparcia można rozważyć otwarcie opcji binarnej na wzrost (OPCJA W GÓRĘ).

 

USD/CHF porusza się w negatywnym trendzie. Średnie kroczące są zorientowane poziomo, ale dalsze spadki są możliwe. Ważny poziom powstrzymujący wzrost znajduje się na poziomie 1.0168. Ważne poziomy ograniczające spadki znajdują się na poziomach 1.0118 i 1.0075. Od poziomu oporu można rozważyć otwarcie opcji binarnej na spadek (OPCJA W DÓŁ), a od poziomów wsparcia można rozważyć otwarcie opcji binarnej na wzrost (OPCJA W GÓRĘ).

 

USD/RUB porusza się w negatywnym trendzie. Średnie kroczące są skierowane w dół, wskazując na dalsze spadki. Ważne poziomy powstrzymujące wzrost znajdują się na poziomach 79.73 i 82.89. Ważny poziom ograniczający spadki znajduje się na poziomie 76.32. Od poziomów oporu można rozważyć otwarcie opcji binarnej na spadek (OPCJA W DÓŁ), a od poziomu wsparcia można rozważyć otwarcie opcji binarnej na wzrost (OPCJA W GÓRĘ).

 

GOLD porusza się w negatywnym trendzie. Średnie kroczące są skierowane w dół, wskazując na dalsze spadki. Ważny poziom powstrzymujący wzrost znajduje się na poziomie 1102. Ważne poziomy ograniczające spadki znajdują się na poziomach 1097 i 1093. Od poziomu oporu można rozważyć otwarcie opcji binarnej na spadek (OPCJA W DÓŁ), a od poziomów wsparcia można rozważyć otwarcie opcji binarnej na wzrost (OPCJA W GÓRĘ).

Informacje i opinie zawarte w niniejszym dokumencie analitycznym są publikowane wyłącznie dla celów informacyjnych i nie są przeznaczone jako oferta kupna lub sprzedaży instrumentów finansowych, o których mowa w nim i nie mają na celu nakłaniania do zawierania takich transakcji.