Przegląd rynkowy 25.02.2016

EUR/USD porusza się w pozytywnym trendzie, ale nadal porusza się w pobliżu poziomu 1.10. Istnieją perspektywy do dalszych wzrostów. GBP/USD nadal porusza się w negatywnym trendzie w pobliżu poziomu 1.39 i pozostają perpsektywy do dalszych spadków. USD/JPY wzrósł do poziomu 112, ale w chwili obecnej stopniowo spada. Złoto wzrosło do poziomu 1254. Następnie cena złota nieznacznie spadła, ale w chwili obecnej notowane jest na poziomie 1235. Istnieją perspektywy do dalszych wzrostów.

Oczekiwane wiadomości

Dzisiaj spodziewane są ważne dane statystyczne z Europy, Wielkiej Brytanii i USA. W Europie będą opublikowane dane statystyczne dot. wskaźnika CPI, spodziewane są dane na poziomie z poprzedniego okresu i mogą one mieć pozytywny wpływ na EUR. W Wielkiej Brytanii warto zwrócić uwagę na wskaźnik PKB za czwarty kwartał. W USA polecamy zwrócić uwagę na bazowe zamówienia środków trwałych. Spodziewane są pozytywne dane i mogą one mieć wpływ na wartość USD.

Propozycje inwestycyjne

EUR/USD porusza się w pozytywnym trendzie. Średnie kroczące są skierowane w górę, wskazując na dalsze wzrosty. Ważny poziom powstrzymujący wzrost znajduje się na poziomie 1.1047. Ważne poziomy ograniczające spadki znajdują się na poziomach 1.1005 i 1.0957. Od poziomu oporu można rozważyć otwarcie opcji binarnej na spadek (OPCJA W DÓŁ), a od poziomów wsparcia można rozważyć otwarcie opcji binarnej na wzrost (OPCJA W GÓRĘ).

 

GBP/USD porusza się w negatywnym trendzie. Średnie kroczące są zorientowane poziomo, ale dalsze spadki są możliwe. Ważne poziomy powstrzymujące wzrost znajdują się na poziomach 1.3960 i 1.4018 9. Ważny poziom ograniczający spadki znajduje się na poziomie 1.3879. Od poziomów oporu można rozważyć otwarcie opcji binarnej na spadek (OPCJA W DÓŁ), a od poziomu wsparcia można rozważyć otwarcie opcji binarnej na wzrost (OPCJA W GÓRĘ).

 

AUD/USD porusza się w negatywnym trendzie. Średnie kroczące są zorientowane poziomo, ale dalsze spadki są możliwe. Ważny poziom powstrzymujący wzrost znajduje się na poziomie 0.7212. Ważny poziom ograniczający spadki znajduje się na poziomie 0.7145. Od poziomu oporu można rozważyć otwarcie opcji binarnej na spadek (OPCJA W DÓŁ), a od poziomu wsparcia można rozważyć otwarcie opcji binarnej na wzrost (OPCJA W GÓRĘ).

 

USD/JPY porusza się w negatywnym trendzie. Średnie kroczące są skierowane w dół, wskazując na dalsze spadki. Ważny poziom powstrzymujący wzrost znajduje się na poziomie 112.62. Ważne poziomy ograniczające spadki znajdują się na poziomach 111.89 i 111.05. Od poziomu oporu można rozważyć otwarcie opcji binarnej na spadek (OPCJA W DÓŁ), a od poziomów wsparcia można rozważyć otwarcie opcji binarnej na wzrost (OPCJA W GÓRĘ).

 

USD/CHF porusza się w negatywnym trendzie. Średnie kroczące są skierowane w dół, wskazując na dalsze spadki. Ważne poziomy powstrzymujące wzrost znajdują się na poziomach 0.9898 i 0.9953. Ważny poziom ograniczający spadki znajduje się na poziomie 0.9852. Od poziomów oporu można rozważyć otwarcie opcji binarnej na spadek (OPCJA W DÓŁ), a od poziomu wsparcia można rozważyć otwarcie opcji binarnej na wzrost (OPCJA W GÓRĘ).

 

USD/RUB porusza się w negatywnym trendzie. Średnie kroczące są zorientowane poziomo, ale dalsze spadki są możliwe. Ważne poziomy powstrzymujące wzrost znajdują się na poziomach 76.48 i 77.52. Ważny poziom ograniczający spadki znajduje się na poziomie 75.62. Od poziomów oporu można rozważyć otwarcie opcji binarnej na spadek (OPCJA W DÓŁ), a od poziomu wsparcia można rozważyć otwarcie opcji binarnej na wzrost (OPCJA W GÓRĘ).

 

GOLD porusza się w pozytywnym trendzie. Średnie kroczące są skierowane w górę, wskazując na dalsze wzrosty. Ważne poziomy powstrzymujące wzrost znajdują się na poziomach 1241 i 1252. Ważny poziom ograniczający spadki znajduje się na poziomie 1220. Od poziomów oporu można rozważyć otwarcie opcji binarnej na spadek (OPCJA W DÓŁ), a od poziomu wsparcia można rozważyć otwarcie opcji binarnej na wzrost (OPCJA W GÓRĘ).

Informacje i opinie zawarte w niniejszym dokumencie analitycznym są publikowane wyłącznie dla celów informacyjnych i nie są przeznaczone jako oferta kupna lub sprzedaży instrumentów finansowych, o których mowa w nim i nie mają na celu nakłaniania do zawierania takich transakcji.