Przegląd rynkowy 25.05.2016

EUR/USD spadł do poziomu 1.11, ale obecnie stopniowo wzrasta. Istnieją perspektywy do dalszych wzrostów. USD/JPY porusza się w negatywnym trendzie w pobliżu poziomu 109. Istnieją perspektywy do dalszych spadków. Cena złota osiągnęła swój 3-tygodniowe minimum. Aktywo porusza się w wąskim korytarzu i notowane jest na poziomie 1227.

Oczekiwane wiadomości

Dzisiaj spodziewane są ważne dane statystyczne z Europy i USA. W Europie będzie opublikowany wskaźnik nastrojów biznesowych IFO w Niemczech. W USA polecamy zwrócić uwagę na zapasy ropy naftowej.

Propozycje inwestycyjne

EUR/USD porusza się w pozytywnym trendzie. Średnie kroczące są skierowane w górę, wskazując na dalsze wzrosty. Ważne poziomy powstrzymujące wzrost znajdują się na poziomach 1.1158 i 1.1189. Ważny poziom ograniczający spadki znajduje się na poziomie 1.1133. Od poziomów oporu można rozważyć otwarcie opcji binarnej na spadek (OPCJA W DÓŁ), a od poziomu wsparcia można rozważyć otwarcie opcji binarnej na wzrost (OPCJA W GÓRĘ).

 

USD/JPY porusza się w negatywnym trendzie. Średnie kroczące są skierowane w dół, wskazując na dalsze spadki. Ważny poziom powstrzymujący wzrost znajduje się na poziomie 110.19. Ważne poziomy ograniczające spadki znajdują się na poziomach 109.87 i 109.56. Od poziomu oporu można rozważyć otwarcie opcji binarnej na spadek (OPCJA W DÓŁ), a od poziomów wsparcia można rozważyć otwarcie opcji binarnej na wzrost (OPCJA W GÓRĘ).

 

GOLD porusza się w wąskim korytarzu. Średnie kroczące są zorientowane poziomo, ale dalsze spadki są możliwe. Ważne poziomy powstrzymujące wzrost znajdują się na poziomach 1229 i 1242. Ważny poziom ograniczający spadki znajduje się na poziomie 1222. Od poziomów oporu można rozważyć otwarcie opcji binarnej na spadek (OPCJA W DÓŁ), a od poziomu wsparcia można rozważyć otwarcie opcji binarnej na wzrost (OPCJA W GÓRĘ).

Informacje i opinie zawarte w niniejszym dokumencie analitycznym są publikowane wyłącznie dla celów informacyjnych i nie są przeznaczone jako oferta kupna lub sprzedaży instrumentów finansowych, o których mowa w nim i nie mają na celu nakłaniania do zawierania takich transakcji.