Przegląd rynkowy 25.11.2016

EUR/USD porusza się w pozytywnym trendzie. Para walutowa wzrosła do poziomu 1.0602. Para walutowa GBP/USD porusza się w pozytywnym trendzie w pobliżu poziomu 1.24. Para walutowa AUD/USD porusza się w pobliżu poziomu 0.74. Para walutowa USD/JPY spadła do poziomu 112 i porusza się w negatywnym trendzie. Para walutowa USD/CHF nadal porusza się w pobliżu poziomu 1.01 i porusza się w negatywnym trendzie. Cena złota porusza się w pozytywnym trendzie, wartość aktywa wzrosła do poziomu 1187.

Oczekiwane wiadomości

W Europie brak ważnych informacji, które mogłyby mieć znaczący wpływ na rynek. W USA dzisiaj warto zwrócić uwagę na ważne dane statystyczne o godzinie 14:30 i 15:45 czasu środkowoeuropejskiego. W Wielkiej Brytanii warto zwrócić uwagę na ważne dane statystyczne o godzinie 10:30 czasu środkowoeuropejskiego. Szwajcarii i Australii brak ważnych informacji, które mogłyby mieć znaczący wpływ na rynek.

Propozycje inwestycyjne

EUR/USD porusza się w pozytywnym trendzie. Średnie kroczące są skierowane w górę, wskazując na dalsze wzrosty. Ważny poziom powstrzymujący wzrost znajduje się na poziomie 1.0602. Ważny poziom ograniczający spadki znajduje się na poziomie 1.0540. Od poziomu oporu można rozważyć otwarcie opcji binarnej na spadek (OPCJA W DÓŁ), a od poziomu wsparcia można rozważyć otwarcie opcji binarnej na wzrost (OPCJA W GÓRĘ).

 

GBP/USD porusza się w pozytywnym trendzie. Średnie kroczące są skierowane w górę, wskazując na dalsze wzrosty. Ważny poziom powstrzymujący wzrost znajduje się na poziomie 1.2471. Ważny poziom ograniczający spadki znajduje się na poziomie 1.2428. Od poziomu oporu można rozważyć otwarcie opcji binarnej na spadek (OPCJA W DÓŁ), a od poziomu wsparcia można rozważyć otwarcie opcji binarnej na wzrost (OPCJA W GÓRĘ).

 

AUD/USD porusza się w pozytywnym trendzie. Średnie kroczące są skierowane w górę, wskazując na dalsze wzrosty. Ważny poziom powstrzymujący wzrost znajduje się na poziomie 0.7467. Ważny poziom ograniczający spadki znajduje się na poziomie 0.7402. Od poziomu oporu można rozważyć otwarcie opcji binarnej na spadek (OPCJA W DÓŁ), a od poziomu wsparcia można rozważyć otwarcie opcji binarnej na wzrost (OPCJA W GÓRĘ).

 

USD/JPY porusza się w negatywnym trendzie. Średnie kroczące są skierowane w dół, wskazując na dalsze spadki. Ważny poziom powstrzymujący wzrost znajduje się na poziomie 113.88. Ważny poziom ograniczający spadki znajduje się na poziomie 112.88. Od poziomu oporu można rozważyć otwarcie opcji binarnej na spadek (OPCJA W DÓŁ), a od poziomu wsparcia można rozważyć otwarcie opcji binarnej na wzrost (OPCJA W GÓRĘ).

 

USD/CHF porusza się w negatywnym trendzie. Średnie kroczące są skierowane w dół, wskazując na dalsze spadki. Ważny poziom powstrzymujący wzrost znajduje się na poziomie 1.0183. Ważny poziom ograniczający spadki znajduje się na poziomie 0.0137. Od poziomu oporu można rozważyć otwarcie opcji binarnej na spadek (OPCJA W DÓŁ), a od poziomu wsparcia można rozważyć otwarcie opcji binarnej na wzrost (OPCJA W GÓRĘ).

 

GOLD porusza się w pozytywnym trendzie. Średnie kroczące są skierowane w górę, wskazując na dalsze wzrosty. Ważny poziom powstrzymujący wzrost znajduje się na poziomie 1187. Ważny poziom ograniczający spadki znajduje się na poziomie 1170. Od poziomu oporu można rozważyć otwarcie opcji binarnej na spadek (OPCJA W DÓŁ), a od poziomu wsparcia można rozważyć otwarcie opcji binarnej na wzrost (OPCJA W GÓRĘ).

Informacje i opinie zawarte w niniejszym dokumencie analitycznym są publikowane wyłącznie dla celów informacyjnych i nie są przeznaczone jako oferta kupna lub sprzedaży instrumentów finansowych, o których mowa w nim i nie mają na celu nakłaniania do zawierania takich transakcji.