Przegląd rynkowy 26.01.2016

EUR/USD porusza się w wąskim korytarzu i nadal porusza się w pobliżu poziomu 1.08. Możliwe są dalsze wzrosty tej pary walutowej, ale w ciągu dnia wartość aktywa będzie zależeć od publikacji danych statystycznych z USA. GBP/USD porusza się w negatywnym trendzie, istnieją perspektywy do dalszych spadków. USD/JPY także porusza się w negatywnym trendzie i pozostają perspektywy do dalszych spadków. Złoto porusza się w pozytywnym trendzie. Wykres ceny osiągnął poziom 1115 i pozostają perspektywy do dalszych wzrostów.

Oczekiwane wiadomości

W Europie brak ważnych informacji, które mogłyby mieć znaczący wpływ na rynek. W Wielkiej Brytanii warto zwrócić uwagę na przemówienie prezesa Banku Anglii Carney, które może spowodować silne ruchy wielokierunkowe. W USA polecamy zwrócić uwagę na wskaźnik zaufania konsumentów według Conference Board, spodziewane są dane na poziomie z poprzedniego okresu i mogą one mieć pozytywny wpływ na USD.

Propozycje inwestycyjne

EUR/USD porusza się w wąskim korytarzu. Średnie kroczące są zorientowane poziomo, ale dalsze wzrosty są możliwe. Ważny poziom powstrzymujący wzrost znajduje się na poziomie 1.0860. Ważne poziomy ograniczające spadki znajdują się na poziomach 1.0824 i 1.0806. Od poziomu oporu można rozważyć otwarcie opcji binarnej na spadek (OPCJA W DÓŁ), a od poziomów wsparcia można rozważyć otwarcie opcji binarnej na wzrost (OPCJA W GÓRĘ).

 

GBP/USD porusza się w negatywnym trendzie. Średnie kroczące są skierowane w dół, wskazując na dalsze spadki. Ważne poziomy powstrzymujące wzrost znajdują się na poziomach 1.4264 i 1.4309. Ważny poziom ograniczający spadki znajduje się na poziomie 1.4201. Od poziomów oporu można rozważyć otwarcie opcji binarnej na spadek (OPCJA W DÓŁ), a od poziomu wsparcia można rozważyć otwarcie opcji binarnej na wzrost (OPCJA W GÓRĘ).

 

AUD/USD porusza się w negatywnym trendzie. Średnie kroczące są skierowane w dół, wskazując na dalsze spadki. Ważne poziomy powstrzymujące wzrost znajdują się na poziomach 0.6984 i 0.7023. Ważny poziom ograniczający spadki znajduje się na poziomie 0.6922. Od poziomów oporu można rozważyć otwarcie opcji binarnej na spadek (OPCJA W DÓŁ), a od poziomu wsparcia można rozważyć otwarcie opcji binarnej na wzrost (OPCJA W GÓRĘ).

 

USD/JPY porusza się w negatywnym trendzie. Średnie kroczące są skierowane w dół, wskazując na dalsze spadki. Ważne poziomy powstrzymujące wzrost znajdują się na poziomach 118.36 i 118.85. Ważny poziom ograniczający spadki znajduje się na poziomie 117.77. Od poziomów oporu można rozważyć otwarcie opcji binarnej na spadek (OPCJA W DÓŁ), a od poziomu wsparcia można rozważyć otwarcie opcji binarnej na wzrost (OPCJA W GÓRĘ).

 

USD/CHF porusza się w negatywnym trendzie. Średnie kroczące są zorientowane poziomo, ale dalsze spadki są możliwe. Ważne poziomy powstrzymujące wzrost znajdują się na poziomach 1.0140 i 1.0162. Ważny poziom ograniczający spadki znajduje się na poziomie 1.0124. Od poziomów oporu można rozważyć otwarcie opcji binarnej na spadek (OPCJA W DÓŁ), a od poziomu wsparcia można rozważyć otwarcie opcji binarnej na wzrost (OPCJA W GÓRĘ).

 

USD/RUB porusza się w pozytywnym trendzie. Średnie kroczące są skierowane w górę, wskazując na dalsze wzrosty. Ważny poziom powstrzymujący wzrost znajduje się na poziomie 81.87. Ważne poziomy ograniczające spadki znajdują się na poziomach 78.73 i 76.22. Od poziomu oporu można rozważyć otwarcie opcji binarnej na spadek (OPCJA W DÓŁ), a od poziomów wsparcia można rozważyć otwarcie opcji binarnej na wzrost (OPCJA W GÓRĘ).

 

GOLD porusza się w pozytywnym trendzie. Średnie kroczące są skierowane w górę, wskazując na dalsze wzrosty. Ważny poziom powstrzymujący wzrost znajduje się na poziomie 1115. Ważne poziomy ograniczające spadki znajdują się na poziomach 1103 i 1099. Od poziomu oporu można rozważyć otwarcie opcji binarnej na spadek (OPCJA W DÓŁ), a od poziomów wsparcia można rozważyć otwarcie opcji binarnej na wzrost (OPCJA W GÓRĘ).

Informacje i opinie zawarte w niniejszym dokumencie analitycznym są publikowane wyłącznie dla celów informacyjnych i nie są przeznaczone jako oferta kupna lub sprzedaży instrumentów finansowych, o których mowa w nim i nie mają na celu nakłaniania do zawierania takich transakcji.