Przegląd rynkowy 26.02.2016

EUR/USD porusza się w negatywnym trendzie w pobliżu poziomu 1.10. Istnieją perspektywy do dalszych spadków. GBP/USD udało się osiągnąć poziom 1.40, ale następnie wartość tej pary walutowej spadła do poziomu 1.39. Pozostają perspektywy do dalszych spadków. USD/JPY w dalszym ciągu porusza się w pobliżu poziomu 112, istnieją perspektywy do dalszych wzrostów. Wartość złota notowana jest na poziomie 1238. Istnieją perspektywy do dalszych wzrostów, ale w chwili publikacji ważnych danych statystycznych z USA, możliwa jest zmiana trendu.

Oczekiwane wiadomości

Dzisiaj spodziewane sa ważne dane statystyczne z USA. Będą opublikowane dane statystyczne dot. PKB za czwarty kwartał. Spodziewane są dane gorsze od poprzednich i mogą one mieć negatywny wpływ na USD.

Propozycje inwestycyjne

EUR/USD porusza się w negatywnym trendzie. Średnie kroczące są skierowane w dół, wskazując na dalsze spadki. Ważny poziom powstrzymujący wzrost znajduje się na poziomie 1.1068. Ważne poziomy ograniczające spadki znajdują się na poziomach 1.1016 i 1.0987. Od poziomu oporu można rozważyć otwarcie opcji binarnej na spadek (OPCJA W DÓŁ), a od poziomów wsparcia można rozważyć otwarcie opcji binarnej na wzrost (OPCJA W GÓRĘ).

 

GBP/USD porusza się w negatywnym trendzie. Średnie kroczące są skierowane w dół, wskazując na dalsze spadki. Ważny poziom powstrzymujący wzrost znajduje się na poziomie 1.4013. Ważne poziomy ograniczające spadki znajdują się na poziomach 1.3954 i 1.3900. Od poziomu oporu można rozważyć otwarcie opcji binarnej na spadek (OPCJA W DÓŁ), a od poziomów wsparcia można rozważyć otwarcie opcji binarnej na wzrost (OPCJA W GÓRĘ).

 

AUD/USD porusza się w negatywnym trendzie. Średnie kroczące są skierowane w dół, wskazując na dalsze spadki. Ważny poziom powstrzymujący wzrost znajduje się na poziomie 0.7255. Ważne poziomy ograniczające spadki znajdują się na poziomach 0.7189 i 0.7161. Od poziomu oporu można rozważyć otwarcie opcji binarnej na spadek (OPCJA W DÓŁ), a od poziomów wsparcia można rozważyć otwarcie opcji binarnej na wzrost (OPCJA W GÓRĘ).

 

USD/JPY porusza się w pozytywnym trendzie. Średnie kroczące są skierowane w górę, wskazując na dalsze wzrosty. Ważny poziom powstrzymujący wzrost znajduje się na poziomie 113.22. Ważne poziomy ograniczające spadki znajdują się na poziomach 112.54 i 111.98. Od poziomu oporu można rozważyć otwarcie opcji binarnej na spadek (OPCJA W DÓŁ), a od poziomów wsparcia można rozważyć otwarcie opcji binarnej na wzrost (OPCJA W GÓRĘ).

 

USD/CHF porusza się w pozytywnym trendzie. Średnie kroczące są skierowane w górę, wskazując na dalsze wzrosty. Ważne poziomy powstrzymujące wzrost znajdują się na poziomach 0.9908 i 0.9952. Ważny poziom ograniczający spadki znajduje się na poziomie 0.9871. Od poziomów oporu można rozważyć otwarcie opcji binarnej na spadek (OPCJA W DÓŁ), a od poziomu wsparcia można rozważyć otwarcie opcji binarnej na wzrost (OPCJA W GÓRĘ).

 

USD/RUB porusza się w wąskim korytarzu. Średnie kroczące są zorientowane poziomo, ale dalsze wzrosty są możliwe. Ważny poziom powstrzymujący wzrost znajduje się na poziomie 76.62. Ważny poziom ograniczający spadki znajduje się na poziomie 75.14. Od poziomu oporu można rozważyć otwarcie opcji binarnej na spadek (OPCJA W DÓŁ), a od poziomu wsparcia można rozważyć otwarcie opcji binarnej na wzrost (OPCJA W GÓRĘ).

 

GOLD porusza się w pozytywnym trendzie. Średnie kroczące są skierowane w górę, wskazując na dalsze wzrosty. Ważny poziom powstrzymujący wzrost znajduje się na poziomie 1242. Ważne poziomy ograniczające spadki znajdują się na poziomach 1232 i 1225. Od poziomu oporu można rozważyć otwarcie opcji binarnej na spadek (OPCJA W DÓŁ), a od poziomów wsparcia można rozważyć otwarcie opcji binarnej na wzrost (OPCJA W GÓRĘ).

Informacje i opinie zawarte w niniejszym dokumencie analitycznym są publikowane wyłącznie dla celów informacyjnych i nie są przeznaczone jako oferta kupna lub sprzedaży instrumentów finansowych, o których mowa w nim i nie mają na celu nakłaniania do zawierania takich transakcji.