Przegląd rynkowy 26.04.2016

EUR/USD porusza się w pozytywnym trendzie w pobliżu poziomu 1.12. W ciągu dnia możliwa jest zmiana kierunku. USD/JPY nadal porusza się w pobliżu poziomu 111 i pozostają perspektywy do dalszych wzrostów. Złoto nadal porusza się w negatywnym trendzie. Wartość złota spadła do poziomu 1234. Możliwe są dalsze spadki.

Oczekiwane wiadomości

Dzisiaj spodziewane są ważne dane statystyczne z USA. Polecamy zwrócić uwagę na bazowe zamówienia środków trwałych oraz wskaźnik zaufania konsumentów według Conference Board.

Propozycje inwestycyjne

EUR/USD porusza się w pozytywnym trendzie. Średnie kroczące są zorientowane poziomo, ale dalsze spadki są możliwe. Ważny poziom powstrzymujący wzrost znajduje się na poziomie 1.1278. Ważne poziomy ograniczające spadki znajdują się na poziomach 1.1259 i 1.1243. Od poziomu oporu można rozważyć otwarcie opcji binarnej na spadek (OPCJA W DÓŁ), a od poziomów wsparcia można rozważyć otwarcie opcji binarnej na wzrost (OPCJA W GÓRĘ).

 

USD/JPY porusza się w pozytywnym trendzie. Średnie kroczące są skierowane w górę, wskazując na dalsze wzrosty. Ważny poziom powstrzymujący wzrost znajduje się na poziomie 111.33. Ważny poziom ograniczający spadki znajduje się na poziomie 110.84. Od poziomu oporu można rozważyć otwarcie opcji binarnej na spadek (OPCJA W DÓŁ), a od poziomu wsparcia można rozważyć otwarcie opcji binarnej na wzrost (OPCJA W GÓRĘ).

 

GOLD porusza się w negatywnym trendzie. Średnie kroczące są skierowane w dół, wskazując na dalsze spadki. Ważny poziom powstrzymujący wzrost znajduje się na poziomie 1241. Ważne poziomy ograniczające spadki znajdują się na poziomach 1234 i 1230. Od poziomu oporu można rozważyć otwarcie opcji binarnej na spadek (OPCJA W DÓŁ), a od poziomów wsparcia można rozważyć otwarcie opcji binarnej na wzrost (OPCJA W GÓRĘ).

Informacje i opinie zawarte w niniejszym dokumencie analitycznym są publikowane wyłącznie dla celów informacyjnych i nie są przeznaczone jako oferta kupna lub sprzedaży instrumentów finansowych, o których mowa w nim i nie mają na celu nakłaniania do zawierania takich transakcji.