Przegląd rynkowy 26.05.2016

EUR/USD porusza się w pozytywnym trendzie w pobliżu poziomu 1.11. Istnieją perspektywy do dalszych wzrostów. USD/JPY po aktywnej redukcji stopniowo wzrasta. Para walutowa nadal porusza się w pobliżu poziomu 109. Cena złota nieznacznie wzrosła, ale możliwe są dalsze spadki. Wartość aktywa notowana jest na poziomie 1229.

Oczekiwane wiadomości

Dzisiaj spodziewane są ważne dane statystyczne z USA. Polecamy zwrócić uwagę na bazowe zamówienia środków trwałych oraz sprzedaż nieruchomości w toku. Dane mogą mieć duży wpływ na wartość dolara amerykańskiego.

Propozycje inwestycyjne

EUR/USD porusza się w pozytywnym trendzie. Średnie kroczące są skierowane w górę, wskazując na dalsze wzrosty. Ważny poziom powstrzymujący wzrost znajduje się na poziomie 1.1187. Ważne poziomy ograniczające spadki znajdują się na poziomach 1.1150 i 1.1129. Od poziomu oporu można rozważyć otwarcie opcji binarnej na spadek (OPCJA W DÓŁ), a od poziomów wsparcia można rozważyć otwarcie opcji binarnej na wzrost (OPCJA W GÓRĘ).

 

USD/JPY porusza się w pozytywnym trendzie. Średnie kroczące są skierowane w górę, wskazując na dalsze wzrosty. Ważne poziomy powstrzymujące wzrost znajdują się na poziomach 109.85 i 110.45. Ważny poziom ograniczający spadki znajduje się na poziomie 109.42. Od poziomów oporu można rozważyć otwarcie opcji binarnej na spadek (OPCJA W DÓŁ), a od poziomu wsparcia można rozważyć otwarcie opcji binarnej na wzrost (OPCJA W GÓRĘ).

 

GOLD porusza się w pozytywnym trendzie. Średnie kroczące są zorientowane poziomo, ale dalsze wzrosty są możliwe. Ważny poziom powstrzymujący wzrost znajduje się na poziomie 1233. Ważne poziomy ograniczające spadki znajdują się na poziomach 1224 i 1217. Od poziomu oporu można rozważyć otwarcie opcji binarnej na spadek (OPCJA W DÓŁ), a od poziomów wsparcia można rozważyć otwarcie opcji binarnej na wzrost (OPCJA W GÓRĘ).

Informacje i opinie zawarte w niniejszym dokumencie analitycznym są publikowane wyłącznie dla celów informacyjnych i nie są przeznaczone jako oferta kupna lub sprzedaży instrumentów finansowych, o których mowa w nim i nie mają na celu nakłaniania do zawierania takich transakcji.