Przegląd rynkowy 26.01.2015

EUR/USD pozostaje pod presją wyprzedaży. Wyniki wyborów w Grecji wywarły dodatkową presję na walutę europejską. W trakcie sesji azjatyckiej, para EUR/USD spadła do poziomu 1,10. Generalnie presja na tą parę utrzymuje się i wydaje się, że dalsze spadki są realne. GBP/USD podobnie jak EUR/USD znajduje się w negatywnym trendzie, jednakże udało się jej przełamać poziom 1,50 co jest pozytywnym sygnałem dla nabywców aktywów. Para walutowa USD/JPY porusza się w wąskim korytarzu, ale istnieją perspektywy dalszego wzrostu. Złoto również notowane jest w wąskim korytarzu, ale istnieją przesłanki do dalszych wzrostów.

Nadchodzące informacje

Dzisiaj spodziewamy się ważnych informacji z Europy i Wielkiej Brytanii. W Europie powinno zwrócić się uwagę na dane dotyczące Niemieckiego Wskaźnika Nastrojów Biznesowych Ifo, spodziewane są dane lepsze niż poprzednio i może to mieć pozytywny wpływ na europejską walutę. Z informacji napływających z Wielkiej Brytanii należy zwrócić uwagę na dane dotyczące udzielonych kredytów hipotecznych(BBA), spodziewane są dane gorsze od poprzednich, a to może mieć negatywny wpływ na funta brytyjskiego. Jeśli chodzi o USA to nie spodziewamy się publikacji istotnych danych ekonomicznych w dniu dzisiejszym.

Propozycje inwestorskie

EUR/USD porusza się w negatywnym trendzie. Średnie kroczące skierowane są w górę, wskazując na wzrost. Ważne poziomy ograniczające wzrost znajdują się na poziomach około 1,1247 i 1,1355. Ważny poziom ograniczjący spadki znajduje się na poziomie około 1,1097. Od poziomu oporu można rozważyć otwarcie opcji binarnej na spadek (OPCJA W DÓŁ), a od poziomu wsparcia można rozważyć otwarcie opcji binarnej na wzrost (OPCJA W GÓRĘ).

 

GBP/USD Para ta porusza się w wąskim korytarzu. Średnie kroczące skierowane są w górę wskazując na dalszy wzrost. Ważny poziom ograniczający wzrost znajduje się na poziomie około 1,5034. Ważne poziomy ograniczjące spadki znajdują się na poziomach około 1,4984 i 1,4950. Od poziomu oporu można rozważyć otwarcie opcji binarnej na spadek (OPCJA W DÓŁ), a od poziomu wsparcia można rozważyć otwarcie opcji binarnej na wzrost (OPCJA W GÓRĘ).

 

AUD/USD Dolar australijski znajduje się pod wyraźną presją. Średnie kroczące zorientowane są poziomo, ale dalsze wzrosty są możliwe. Ważne poziomy ograniczające wzrost znajdują się na poziomach około 0,7905 i 0,8008. Ważny poziom ograniczjący spadki znajduje się na poziomie około 0,7858. Od poziomu oporu można rozważyć otwarcie opcji binarnej na spadek (OPCJA W DÓŁ), a od poziomu wsparcia można rozważyć otwarcie opcji binarnej na wzrost (OPCJA W GÓRĘ).

 

USD/JPY znajduje się w pozytywnym trendzie. Średnie kroczące skierowane są w górę wskazując na dalszy wzrost. Ważne poziomy ograniczające wzrost znajdują się na poziomach około 117,98 i 118,67. Ważny poziom ograniczjący spadki znajduje się na poziomie około 117,22. Od poziomu oporu można rozważyć otwarcie opcji binarnej na spadek (OPCJA W DÓŁ), a od poziomu wsparcia można rozważyć otwarcie opcji binarnej na wzrost (OPCJA W GÓRĘ).

 

GOLD Złoto notowane jest w wąskim korytarzu. Średnie kroczące są skierowane ku dołowi, co wskazuje, że dalsze obinzenie ceny. Ważne poziomy ograniczające wzrost znajdują się na poziomach około 1299 i 1306. Ważny poziom ograniczjący spadki znajduje się na poziomie około 1284. Od poziomu oporu można rozważyć otwarcie opcji binarnej na spadek (OPCJA W DÓŁ), a od poziomu wsparcia można rozważyć otwarcie opcji binarnej na wzrost (OPCJA W GÓRĘ).

Informacje i opinie zawarte w niniejszym dokumencie analitycznym sa publikowane wylacznie dla celow informacyjnych i nie sa przeznaczone jako oferta kupna lub sprzedazy instrumentow finansowych, o ktorych mowa w nim i nie maja na celu naklaniania do zawierania takich transakcji.