Przegląd rynkowy 26.08.2014

Codzienny przegląd rynkowy

W poniedziałek EUR/USD odnotowało 11-miesięczne minimum. Spadek ten wynikał z oczekiwań podwyżek stóp procentowych w Stanach Zjednoczonych na przyszły rok. Europa w tym czasie ma zamiar stosować nowe działania stymulacyjne. W celu osiągnięcia docelowego poziomu inflacji należy uruchomić program łagodzenia ilościowego, ale EBC nie podjął jeszcze ostatecznej decyzji w tej kwestii. Teraz EUR/USD umacnia się po silnym spadku, ale istnieją perspektywy na dalsze obniżki. GBP/USD porusza się w wąskim korytarzu i nadal jest pod presją sprzedających. Złoto się umocnia i istnieją perspektywy dalszego wzrostu.

Nadchodzące wiadomości

Dzisiaj spodziewamy się ważnych wiadomości w Wielkiej Brytanii i USA. W Europie pojawią się tylko drobne statystyki, które nie będą miały silnego wpływu na rynek. W Wielkiej Brytanii należy zwrócić uwagę na statystyki zatwierdzonych kredytów hipotecznych BBA, oczekiwane są lepsze dane, niż poprzednie które mogą mieć pozytywny wpływ na funta brytyjskiego. W Stanach Zjednoczonych należy zwrócić uwagę na statystyki dotyczące zamówień na podstawowe dobra trwałe, gdzie oczekiwane są dane gorsze od poprzednich, które mogą mieć negatywny wpływ na dolara amerykańskiego. Następnie zostaną opublikowane statystyki dotyczące zaufania konsumentów CB- oczekiwane są dane gorsze od poprzednich, które mogą mieć niekorzystny wpływ na dolara amerykańskiego.

Propozycje handlowe

EUR/USD Euro/dolar konsoliduje się po silnym spadku. Średnie kroczące są zorientowane poziomo, ale możliwy jest dalszy wzrost. Kluczowe poziomy oporu znajdują się na 1,3206 i 1,3246. Kluczowy poziom wsparcia znajduje się na 1,3177. Od poziomów oporu można rozważyć otwarcie opcji binarnej dla spadku (opcja sprzedaży), a od poziomu wsparcia można rozważyć otwarcie opcji binarnej na wzrost (opcja kupna).

 

 

GBP/USD Funt/dolar porusza się w wąskim korytarzu. Średnie kroczące są zorientowane poziomo, ale możliwy jest dalszy wzrost. Poziom oporu znajduje się na 1,6597. Kluczowe poziomy wsparcia leżą na 1,6564 i 1,6536 . Od poziomu oporu można rozważyć otwarcie opcji binarnej dla spadku (opcja sprzedaży), a od poziomów wsparcia można rozważyć otwarcie opcji binarnej na wzrost (opcja kupna).

 

 

AUD/USD Para porusza się w wąskim korytarzu. Średnie kroczące są zorientowane poziomo, ale możliwy jest dalszy wzrost. Kluczowe opory znajdują się na 0,9301 i 0,9322. Kluczowy poziom wsparcia znajduje się w okolicy 0,9271. Od poziomów oporu można rozważyć otwarcie opcji binarnej dla spadku (opcja sprzedaży), a od poziomu wsparcia można rozważyć otwarcie opcji binarnej na wzrost (opcja kupna).

 

 

USD/JPY Para walutowa dolar/jen jest po silnej konsolidacji. Średnie kroczące są skierowane w dół, wskazując na dalszy spadek. Kluczowe opory znajdują się na poziomach około 104,11 i 104,27. Kluczowy poziom wsparcia znajduje się na około 103,75. Od poziomów oporu można rozważyć otwarcie opcji binarnej dla spadku (opcja sprzedaży), a od poziomu wsparcia można rozważyć otwarcie opcji binarnej na wzrost (opcja kupna).

 

 

GOLD Złoto notowane jest w wąskim korytarzu. Średnie kroczące są skierowane w górę, wskazując na dalszy wzrost. Kluczowy poziom oporu znajduje się na około 1284. Kluczowe poziomy wsparcia leżą na wysokości od 1279 i 1274. Od poziomu oporu można rozważyć otwarcie opcji binarnej dla spadku (opcja sprzedaży), a od poziomów wsparcia można rozważyć otwarcie opcji binarnej na wzrost (opcja kupna).

 

 

Zastrzeżenie (Disclaimer). Opinia ta jest dla celów informacyjnych i nie może być interpretowana jako oferta lub instrukcja do wykonania niektórych transakcji na rynkach finansowych i towarowych. Prognozy i zalecenia przedstawione w niniejszym przeglądzie są osobistą opinią analityków firmy. Spółka nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody, które moga powstać przy użyciu tego raportu. Firma zapewnia, że pracownicy nie mają osobistego interesu w promowaniu wyrażonych tutaj pomysłów. Ten dokument jest ze źródeł publicznych. Wszelkie informacje zawarte w niniejszym sprawozdaniu mogą ulec zmianie w dowolnym czasie bez uprzedniego powiadomienia. Drukowanie, kopiowanie i rozpowszechnianie opisanej recenzji, informacjii mogą być dokonywane jedynie za pisemną zgodą firmy.