Przegląd rynkowy 26.11.2014

Wielu inwestorów spodziewa się dalszego umocnienia dolara amerykańskiego. Na tle ożywienia gospodarczego stopy procentowe mogą znacznie wzrosnąć w 2015 roku. Euro będzie nadal spadać w perspektywie średnioterminowej, ze względu na trudną sytuację gospodarczą w Europie. EUR/USD wciąż pozostaje pod presją sprzedaży. GBP/USD, podobnie jak EUR/USD znajduje się pod presją sprzedaży. USD/JPY konsoliduje po aktywnym wzroście. Nastrój względem aktywa jest pozytywny, a dalszy wzrost wartości jest możliwy. Złoto w dalszym ciągu porusza się w wąskim zakresie.

Nadchodzące wiadomości

Dzisiaj spodziewane jest wiele ważnych statystyk dla Wielkiej Brytanii, USA oraz Europy. Co do strefy euro, radzimy zwrócić uwagę na 10-letnie niemieckie obligacje Bund. W Wielkiej Brytanii radzimy zwrócić uwagę na raport PKB, oczekuje się, że dane pozostaną na tym samym poziomie, ale w przypadku jakichkolwiek negatywnych wyników GBP/USD będzie nadal spadać. W USA, radzimy zwrócić uwagę na statystyki dotyczące podstawowych zamówień na dobra trwałe. Prognoza jest pozytywna i może mieć wpływ na wartość dolara amerykańskiego.

Propozycje inwestycyjne

EUR/USD znajduje się pod silną presją. Średnie kroczące znajdują się w poziomie, ale może nastąpić dalszy spadek. Ważny poziom powstrzymujący wzrost znajduje się na 1,2485. Ważne poziomy które uniemożliwiają spadek znajdują się na 1,2458 i 1,2401. Od poziomu oporu można rozważyć otwarcie opcji binarnej na spadek (OPCJA W DÓŁ), a od poziomów wsparcia można rozważyć otwarcie opcji binarnej na wzrost (OPCJA W GÓRĘ).

 

GBP/USD porusza się w wąskim zakresie. Średnie kroczące znajdują się w poziomie, ale możliwy jest dalszy spadek. Ważny poziom, który zapobiega wzrostowi znajduje się na 1,5734. Ważne poziomy, które uniemożliwiają spadek znajdują się na 1,5692 i 1,5648. Od poziomu oporu można rozważyć otwarcie opcji binarnej na spadek (OPCJA W DÓŁ), a od poziomów wsparcia można rozważyć otwarcie opcji binarnej na wzrost (OPCJA W GÓRĘ).

 

AUD/USD znajduje się pod ciśnieniem. Średnie kroczące znajdują się w poziomie, ale możliwy jest dalszy spadek. Ważne poziomy, które uniemożliwiają wzrost znajdują się na 0,8562 i 0,8606. Ważny poziom, który zapobiega upadkowi znajduje się na 0,8513. Od poziomów oporu można rozważyć otwarcie opcji binarnej na spadek (OPCJA W DÓŁ), a od poziomu wsparcia można rozważyć otwarcie opcji binarnej na wzrost (OPCJA W GÓRĘ).

 

USD/JPY znajduje się pod ciśnieniem. Średnie kroczące znajdują się w poziomie, ale możliwy jest dalszy wzrost. Ważne poziomy, które uniemożliwiają wzrost znajdują się na 117,99 i 118,27. Ważny poziom, który zapobiega upadkowi znajduje się na 117,65. Od poziomów oporu można rozważyć otwarcie opcji binarnej na spadek (OPCJA W DÓŁ), a od poziomu wsparcia można rozważyć otwarcie opcji binarnej na wzrost (OPCJA W GÓRĘ).

 

ZŁOTO porusza się w wąskim zakresie. Średnie kroczące znajdują się w poziomie, ale możliwy jest dalszy wzrost. Ważne poziomy, które uniemożliwiają wzrost znajdują się na 1200 i 1203. Ważny poziomu, który uniemożliwia upadek znajduje się na 1195. Od poziomów oporu można rozważyć otwarcie opcji binarnej na spadek (OPCJA W DÓŁ), a od poziomu wsparcia można rozważyć otwarcie opcji binarnej na wzrost (OPCJA W GÓRĘ).

Informacje i opinie zawarte w niniejszym dokumencie analitycznym sa publikowane wylacznie dla celow informacyjnych i nie sa przeznaczone jako oferta kupna lub sprzedazy instrumentow finansowych, o ktorych mowa w nim i nie maja na celu naklaniania do zawierania takich transakcji.