Przegląd rynkowy 27.01.2016

EUR/USD porusza się w negatywnym trendzie w pobliżu poziomu 1.08. Istnieją perspektywy do dalszych spadków. GBP/USD udało się osiągnąć poziom 1.43, ale w chwili obecenj para walutowa porusza się w wąskim korytarzu. W ciągu dnia spodziewane są silne ruchy ze względu na dużą ilość danych statystycznych. Mogą powstać długoterminowe trendy. USD/JPY porusza się w pozytywnym trendzie i pozostają perspektywy do dalszych wzrostów. Złoto wykazało rekordowy wzrost osiągając poziom 1122. Nadal pozostają perspektywy do dalszych wzrostów.

Oczekiwane wiadomości

W Europie i Wielkiej Brytanii brak ważnych informacji, które mogłyby mieć znaczący wpływ na rynek. W USA będzie opublikowana decyzja w sprawie stóp procentowych, która określi wartość dolara amerykańskiego. Polecamy także zwrócić uwagę na dane statystyczne dot. zapasów ropy naftowej. Spodziewane są dane gorsze od poprzednich i mogą one mieć negatywny wpływ na USD.

Propozycje inwestycyjne

EUR/USD porusza się w negatywnym trendzie. Średnie kroczące są skierowane w dół, wskazując na dalsze spadki. Ważny poziom powstrzymujący wzrost znajduje się na poziomie 1.0874. Ważne poziomy ograniczające spadki znajdują się na poziomach 1.0851 i 1.0819. Od poziomu oporu można rozważyć otwarcie opcji binarnej na spadek (OPCJA W DÓŁ), a od poziomów wsparcia można rozważyć otwarcie opcji binarnej na wzrost (OPCJA W GÓRĘ).

 

GBP/USD porusza się w wąskim korytarzu. Średnie kroczące są zorientowane poziomo, ale dalsze wzrosty są możliwe. Ważny poziom powstrzymujący wzrost znajduje się na poziomie 1.4368. Ważne poziomy ograniczające spadki znajdują się na poziomach 1.4310 i 1.4173. Od poziomu oporu można rozważyć otwarcie opcji binarnej na spadek (OPCJA W DÓŁ), a od poziomów wsparcia można rozważyć otwarcie opcji binarnej na wzrost (OPCJA W GÓRĘ).

 

AUD/USD porusza się w pozytywnym trendzie. Średnie kroczące są skierowane w górę, wskazując na dalsze wzrosty. Ważny poziom powstrzymujący wzrost znajduje się na poziomie 0.7050. Ważne poziomy ograniczające spadki znajdują się na poziomach 0.6992 i 0.6918. Od poziomu oporu można rozważyć otwarcie opcji binarnej na spadek (OPCJA W DÓŁ), a od poziomów wsparcia można rozważyć otwarcie opcji binarnej na wzrost (OPCJA W GÓRĘ).

 

USD/JPY porusza się w pozytywnym trendzie. Średnie kroczące są skierowane w górę, wskazując na dalsze wzrosty. Ważny poziom powstrzymujący wzrost znajduje się na poziomie 118.62. Ważne poziomy ograniczające spadki znajdują się na poziomach 118.05 i 117.66. Od poziomu oporu można rozważyć otwarcie opcji binarnej na spadek (OPCJA W DÓŁ), a od poziomów wsparcia można rozważyć otwarcie opcji binarnej na wzrost (OPCJA W GÓRĘ).

 

USD/CHF porusza się w wąskim korytarzu. Średnie kroczące są zorientowane poziomo, ale dalsze wzrosty są możliwe. Ważny poziom powstrzymujący wzrost znajduje się na poziomie 1.0199. Ważne poziomy ograniczające spadki znajdują się na poziomach 1.0160 i 1.0117. Od poziomu oporu można rozważyć otwarcie opcji binarnej na spadek (OPCJA W DÓŁ), a od poziomów wsparcia można rozważyć otwarcie opcji binarnej na wzrost (OPCJA W GÓRĘ).

 

USD/RUB porusza się w negatywnym trendzie. Średnie kroczące są skierowane w dół, wskazując na dalsze spadki. Ważne poziomy powstrzymujące wzrost znajdują się na poziomach 80.10 i 82.24. Ważny poziom ograniczający spadki znajduje się na poziomie 77.69. Od poziomów oporu można rozważyć otwarcie opcji binarnej na spadek (OPCJA W DÓŁ), a od poziomu wsparcia można rozważyć otwarcie opcji binarnej na wzrost (OPCJA W GÓRĘ).

 

GOLD porusza się w pozytywnym trendzie. Średnie kroczące są zorientowane poziomo, ale dalsze wzrosty są możliwe. Ważny poziom powstrzymujący wzrost znajduje się na poziomie 1122. Ważne poziomy ograniczające spadki znajdują się na poziomach 1117 i 1109. Od poziomu oporu można rozważyć otwarcie opcji binarnej na spadek (OPCJA W DÓŁ), a od poziomów wsparcia można rozważyć otwarcie opcji binarnej na wzrost (OPCJA W GÓRĘ).

Informacje i opinie zawarte w niniejszym dokumencie analitycznym są publikowane wyłącznie dla celów informacyjnych i nie są przeznaczone jako oferta kupna lub sprzedaży instrumentów finansowych, o których mowa w nim i nie mają na celu nakłaniania do zawierania takich transakcji.