Przegląd rynkowy 27.04.2016

EUR/USD porusza się w negatywnym trendzie w pobliżu poziomu 1.13. Istnieją perspektywy do dalszych spadków. Wartość USD/JPY nadal spada i porusza się w pobliżu poziomu 111. Złoto porusza się w pozytywnym trendzie. Cena aktywa notowana jest na poziomie 1243. Możliwe są dalsze wzrosty. W zależności od danych statystycznych z USA, wykres ceny może zmienić swój kierunek.

Oczekiwane wiadomości

Dzisiaj będą opublikowane ważne dane statystyczne z USA. Warto zwrócić uwagę na decyzję w sprawie stóp procentowych, która będzie miała wpływ na wartość USD.

Propozycje inwestycyjne

EUR/USD porusza się w negatywnym trendzie. Średnie kroczące są skierowane w dół, wskazując na dalsze spadki. Ważne poziomy powstrzymujące wzrost znajdują się na poziomach 1.1312 i 1.1340. Ważny poziom ograniczający spadki znajduje się na poziomie 1.1280. Od poziomów oporu można rozważyć otwarcie opcji binarnej na spadek (OPCJA W DÓŁ), a od poziomu wsparcia można rozważyć otwarcie opcji binarnej na wzrost (OPCJA W GÓRĘ).

 

USD/JPY porusza się w negatywnym trendzie. Średnie kroczące są skierowane w dół, wskazując na dalsze spadki. Ważne poziomy powstrzymujące wzrost znajdują się na poziomach 111.24 i 111.47. Ważny poziom ograniczający spadki znajduje się na poziomie 110.87. Od poziomów oporu można rozważyć otwarcie opcji binarnej na spadek (OPCJA W DÓŁ), a od poziomu wsparcia można rozważyć otwarcie opcji binarnej na wzrost (OPCJA W GÓRĘ).

 

GOLD porusza się w pozytywnym trendzie. Średnie kroczące są zorientowane poziomo, ale dalsze wzrosty są możliwe. Ważny poziom powstrzymujący wzrost znajduje się na poziomie 1246. Ważne poziomy ograniczające spadki znajdują się na poziomach 1239 i 1231. Od poziomu oporu można rozważyć otwarcie opcji binarnej na spadek (OPCJA W DÓŁ), a od poziomów wsparcia można rozważyć otwarcie opcji binarnej na wzrost (OPCJA W GÓRĘ).

Informacje i opinie zawarte w niniejszym dokumencie analitycznym są publikowane wyłącznie dla celów informacyjnych i nie są przeznaczone jako oferta kupna lub sprzedaży instrumentów finansowych, o których mowa w nim i nie mają na celu nakłaniania do zawierania takich transakcji.