Przegląd rynkowy 27.05.2016

EUR/USD porusza się w wąskim korytarzu w pobliżu poziomu 1.11. Dalszy kierunek pary walutowej jest nieokreślony. USD/JPY porusza się w pozytywnym trendzie w pobliżu poziomu 109. Istnieją perspektywy do dalszych wzrostów. Cena złota stopniowo wzrasta i notowana jest na poziomie 1218.

Oczekiwane wiadomości

Dzisiaj spodziewane są ważne dane statystyczne z USA. Polecamy zwrócić uwagę na PKB za pierwszy kwartał. Oczekiwane jest również przemówienie prezesa Fed Janet Yellen, które może spowodować silne ruchy na wykresie.

Propozycje inwestycyjne

EUR/USD porusza się w wąskim korytarzu. Średnie kroczące są zorientowane poziomo, ale dalsze wzrosty są możliwe. Ważny poziom powstrzymujący wzrost znajduje się na poziomie 1.1217. Ważny poziom ograniczający spadki znajduje się na poziomie 1.1169. Od poziomu oporu można rozważyć otwarcie opcji binarnej na spadek (OPCJA W DÓŁ), a od poziomu wsparcia można rozważyć otwarcie opcji binarnej na wzrost (OPCJA W GÓRĘ).

 

USD/JPY porusza się w pozytywnym trendzie. Średnie kroczące są skierowane w górę, wskazując na dalsze wzrosty. Ważne poziomy powstrzymujące wzrost znajdują się na poziomach 110.00 i 110.21. Ważny poziom ograniczający spadki znajduje się na poziomie 109.53. Od poziomów oporu można rozważyć otwarcie opcji binarnej na spadek (OPCJA W DÓŁ), a od poziomu wsparcia można rozważyć otwarcie opcji binarnej na wzrost (OPCJA W GÓRĘ).

 

GOLD porusza się w pozytywnym trendzie. Średnie kroczące są skierowane w górę, wskazując na dalsze wzrosty. Ważne poziomy powstrzymujące wzrost znajdują się na poziomach 1222 i 1231. Ważny poziom ograniczający spadki znajduje się na poziomie 1211. Od poziomów oporu można rozważyć otwarcie opcji binarnej na spadek (OPCJA W DÓŁ), a od poziomu wsparcia można rozważyć otwarcie opcji binarnej na wzrost (OPCJA W GÓRĘ).

Informacje i opinie zawarte w niniejszym dokumencie analitycznym są publikowane wyłącznie dla celów informacyjnych i nie są przeznaczone jako oferta kupna lub sprzedaży instrumentów finansowych, o których mowa w nim i nie mają na celu nakłaniania do zawierania takich transakcji.