Przegląd rynkowy 27.07.2015

EUR/USD porusza się w pozytywnym trendzie i udało się tej parze przełamać poziom 1.10. Do dalszych wzrostów potrzebne są pozytywne wiadomości z Europy lub negatywne z USA. GBP/USD tak samo jak i EUR/USD poruszą się w pozytywnym trendzie. Są perspektywy do dalszych wzrostów jednak dla tego są potrzebne pozytywne wiadomości z Wielkiej Brytanii. Para walutowa USD/JPY porusza się w negatywnym trendzie. Jednak są możliwe dalsze wzrosty, zauważyć można zwiększona ilość opcji KUP wśród inwestorów. Złoto porusza się w pozytywnym trendzie i są perspektywy do dalszych wzrostów.

Oczekiwane wiadomości

Dzisiaj oczekiwane są ważne dane statystyczne z Europy, Wielkiej Brytanii i USA. Warto zwrócić uwagę na informacje dotyczące oczekiwań biznesowych w Niemczech, spodziewane są dane gorsze od poprzednich i może to mieć negatywny wpływ na EUR. Ważne są także dane statystyczne dot. trendów zamówień przemysłowych w Wielkiej Brytanii, spodziewane są dane lepsze od poprzednich i może to mieć pozytywny wpływ na GBP. W USA ważne są dane statystyczne dotyczące bazowych zamówień środków trwałych, spodziewane są dane lepsze od poprzednich i może to mieć pozytywny wpływ na USD.

Propozycje inwestycyjne

EUR/USD porusza się w pozytywnym trendzie. Średnie kroczące skierowane są w górę, wskazując na dalsze wzrosty. Ważny poziom powstrzymujący wzrost znajduje się na poziomie 1.1013. Ważne poziomy ograniczające spadki znajdują się na poziomach 1.0997 i 1.0967. Od poziomu oporu można rozważyć otwarcie opcji binarnej na spadek (OPCJA W DÓŁ), a od poziomów wsparcia można rozważyć otwarcie opcji binarnej na wzrost (OPCJA W GÓRĘ).

 

 

GBP/USD porusza się w wąskim korytarzu. Średnie kroczące są zorientowane poziomo, ale dalsze spadki są możliwe. Ważny poziom powstrzymujący wzrost znajduje się na poziomie 1.5536. Ważne poziomy ograniczające spadki znajdują się na poziomach 1.5497 i 1.5466. Od poziomu oporu można rozważyć otwarcie opcji binarnej na spadek (OPCJA W DÓŁ), a od poziomów wsparcia można rozważyć otwarcie opcji binarnej na wzrost (OPCJA W GÓRĘ).

 

AUD/USD porusza się w wąskim korytarzu. Średnie kroczące są zorientowane poziomo, ale dalsze spadki są możliwe. Ważne poziomy powstrzymujące wzrost znajdują się na poziomach 0.7298 i 0.7365. Ważny poziom ograniczający spadki znajduje się na poziomie 0.7259. Od poziomów oporu można rozważyć otwarcie opcji binarnej na spadek (OPCJA W DÓŁ), a od poziomu wsparcia można rozważyć otwarcie opcji binarnej na wzrost (OPCJA W GÓRĘ).

 

USD/JPY porusza się w negatywnym trendzie. Średnie kroczące są zorientowane poziomo, ale dalsze wzrosty są możliwe. Ważne poziomy powstrzymujące wzrost znajdują się na poziomach 123.82 i 124.08. Ważny poziom ograniczający spadki znajduje się na poziomie 123.44. Od poziomów oporu można rozważyć otwarcie opcji binarnej na spadek (OPCJA W DÓŁ), a od poziomu wsparcia można rozważyć otwarcie opcji binarnej na wzrost (OPCJA W GÓRĘ).

 
 
 
USD/CHF porusza się w wąskim korytarzu. Średnie kroczące skierowane są w dół wskazując na dalsze spadki. Ważny poziom powstrzymujący wzrost znajduje się na poziomie 0.9634. Ważne poziomy ograniczające spadki znajdują się na poziomach 0.9596 i 0.9573. Od poziomu oporu można rozważyć otwarcie opcji binarnej na spadek (OPCJA W DÓŁ), a od poziomów wsparcia można rozważyć otwarcie opcji binarnej na wzrost (OPCJA W GÓRĘ).
 

 

USD/RUB porusza się w wąskim korytarzu. Średnie kroczące są zorientowane poziomo, ale dalsze wzrosty są możliwe. Ważny poziom powstrzymujący wzrost znajduje się na poziomie 58.48. Ważne poziomy ograniczające spadki znajdują się na poziomach 58.11 i 57.49. Od poziomu oporu można rozważyć otwarcie opcji binarnej na spadek (OPCJA W DÓŁ), a od poziomów wsparcia można rozważyć otwarcie opcji binarnej na wzrost (OPCJA W GÓRĘ).

 

GOLD porusza się w wąskim korytarzu. Średnie kroczące są zorientowane poziomo, ale dalsze wzrosty są możliwe. Ważny poziom powstrzymujący wzrost znajduje się na poziomie 1101. Ważne poziomy ograniczające spadki znajdują się na poziomach 1094 i 1077. Od poziomu oporu można rozważyć otwarcie opcji binarnej na spadek (OPCJA W DÓŁ), a od poziomów wsparcia można rozważyć otwarcie opcji binarnej na wzrost (OPCJA W GÓRĘ).

Informacje i opinie zawarte w niniejszym dokumencie analitycznym są publikowane wyłącznie dla celów informacyjnych i nie są przeznaczone jako oferta kupna lub sprzedaży instrumentów finansowych, o których mowa w nim i nie mają na celu nakłaniania do zawierania takich transakcji.