Przegląd rynkowy 27.08.2015

EUR/USD porusza się w negatywnym trendzie. Udało się tej parze przełamać poziom poniżej 1.14. Na rynku widać wyraźną przewagę pozycji Sprzedaj co może wskazywać na ewentualne spadki. Do dalszych spadków potrzebne są neagtywne wiadomości z Europy. GBP/USD tak samo jak i EUR/USD poruszą się w negatywnym trendzie i są perspektywy do dalszych spadków. Para walutowa USD/JPY porusza się w pozytywnym trendzie i są perspektywy i są pwrspektywy do dalszych wzrostów. Złoto porusza się w wąskim korytarzu i są perspektywy do dalszych wzrostów.

Oczekiwane wiadomości

Dzisiaj oczekiwane są ważne dane statystyczne z Europy i USA. W Wielkiej Brytanii brak ważnych informacji, które mogłyby mieć znaczący wpływ na rynek. Warto wzrócić uwagę na dane statystyczne z Europy dot. wskaźnika PKB Hiszpanii, spodziewane są dane na poziomie z poprzedniego okresu. Ważne są także dane statystyczne dot. PKB USA, spodziewane są dane lepsze od poprzednich i może to mieć pozytywny wpływ na USD.

Propozycje inwestycyjne

EUR/USD porusza się w wąskim korytarzu. Średnie kroczące są zorientowane poziomo, ale dalsze spadki są możliwe. Ważne poziomy powstrzymujące wzrost znajdują się na poziomach 1.1437 i 1.1560. Ważny poziom ograniczający spadki znajduje się na poziomie 1.1289. Od poziomów oporu można rozważyć otwarcie opcji binarnej na spadek (OPCJA W DÓŁ), a od poziomu wsparcia można rozważyć otwarcie opcji binarnej na wzrost (OPCJA W GÓRĘ).

 

GBP/USD porusza się w wąskim korytarzu. Średnie kroczące są zorientowane poziomo, ale dalsze spadki są możliwe. Ważne poziomy powstrzymujące wzrost znajdują się na poziomach 1.5508 i 1.5593. Ważny poziom ograniczający spadki znajduje się na poziomie 1.5452. Od poziomów oporu można rozważyć otwarcie opcji binarnej na spadek (OPCJA W DÓŁ), a od poziomu wsparcia można rozważyć otwarcie opcji binarnej na wzrost (OPCJA W GÓRĘ).

 

AUD/USD porusza się w wąskim korytarzu. Średnie kroczące są zorientowane poziomo, ale dalsze wzrosty są możliwe. Ważne poziomy powstrzymujące wzrost znajdują się na poziomach 0.7131 i 0.7151. Ważny poziom ograniczający spadki znajduje się na poziomie 0.7100. Od poziomów oporu można rozważyć otwarcie opcji binarnej na spadek (OPCJA W DÓŁ), a od poziomu wsparcia można rozważyć otwarcie opcji binarnej na wzrost (OPCJA W GÓRĘ).

 

USD/JPY porusza się w wąskim korytarzu. Średnie kroczące są zorientowane poziomo, ale dalsze wzrosty są możliwe. Ważny poziom powstrzymujący wzrost znajduje się na poziomie 120.35. Ważne poziomy ograniczające spadki znajdują się na poziomach 119.83 i 118.91. Od poziomu oporu można rozważyć otwarcie opcji binarnej na spadek (OPCJA W DÓŁ), a od poziomów wsparcia można rozważyć otwarcie opcji binarnej na wzrost (OPCJA W GÓRĘ).

 

USD/CHF porusza się w wąskim korytarzu. Średnie kroczące są zorientowane poziomo, ale dalsze wzrosty są możliwe. Ważny poziom powstrzymujący wzrost znajduje się na poziomie 0.9551. Ważne poziomy ograniczające spadki znajdują się na poziomach 0.9511 i 0.9436. Od poziomu oporu można rozważyć otwarcie opcji binarnej na spadek (OPCJA W DÓŁ), a od poziomów wsparcia można rozważyć otwarcie opcji binarnej na wzrost (OPCJA W GÓRĘ).

 

USD/RUB porusza się w wąskim korytarzu. Średnie kroczące są zorientowane poziomo, ale dalsze wzrosty są możliwe. Ważne poziomy powstrzymujące wzrost znajdują się na poziomach 68.78 i 69.72. Ważny poziom ograniczający spadki znajduje się na poziomie 68.09. Od poziomów oporu można rozważyć otwarcie opcji binarnej na spadek (OPCJA W DÓŁ), a od poziomu wsparcia można rozważyć otwarcie opcji binarnej na wzrost (OPCJA W GÓRĘ).

 

GOLD porusza się w wąskim korytarzu. Średnie kroczące są zorientowane poziomo, ale dalsze wzrosty są możliwe. Ważny poziom powstrzymujący wzrost znajduje się na poziomie 1129. Ważne poziomy ograniczające spadki znajdują się na poziomach 1123 i 1118. Od poziomu oporu można rozważyć otwarcie opcji binarnej na spadek (OPCJA W DÓŁ), a od poziomów wsparcia można rozważyć otwarcie opcji binarnej na wzrost (OPCJA W GÓRĘ).

Informacje i opinie zawarte w niniejszym dokumencie analitycznym są publikowane wyłącznie dla celów informacyjnych i nie są przeznaczone jako oferta kupna lub sprzedaży instrumentów finansowych, o których mowa w nim i nie mają na celu nakłaniania do zawierania takich transakcji.