Przegląd rynkowy 27.10.2014

Dziś otwarcie rynku nastąpiło bez silnych wstrząsów. EUR/USD porusza się w trendzie pozytywnym. Istnieją perspektywy na krótkoterminowy wzrost, ale ogólny trend jest spadkowy. Wielu inwestorów zwiększa sprzedaż aktywa. GBP/USD porusza się w pozytywnym nastroju. Wielu inwestorów rozważa sprzedaż aktywa w średnio- i długoterminowej perspektywie. USD/JPY znajduje się w konsolidacji po aktywnym wzroście, ale pozytywny nastrój zostaje utrzymany, więc dalszy wzrost jest możliwy. Złoto stopniowo się umacnia po upadku, otwierając perspektywy dla dalszego wzrostu.

Nadchodzące wiadomości

Obecnie oczekiwane są znaczące statystyki dla Europy i USA. W Europie należy zwrócić uwagę na indeks klimatu biznesowego w Niemczech IFO, gdzie oczekiwane są dane słabsze niż poprzednie, które mogą mieć negatywny wpływ na europejską walutę. W Wielkiej Brytanii nie oczekuje się istotnych statystyk. W USA należy zwrócić uwagę na statystyki dotyczące sprzedaży na rynku nieruchomości, gdzie oczekiwane są lepsze dane od poprzednich, które mogą mieć pozytywny wpływ na dolara amerykańskiego.

Propozycje inwestycyjne

EUR/USD porusza się w pozytywnym trendzie. Średnie ruchome są zorientowane poziomo, ale możliwy jest dalszy wzrost. Ważny poziom powstrzymywania wzrostu znajduje się na 1,2713. Ważne poziomy powstrzymujące spadek znajdują się na 1,2671 i 1,2633. Od poziomu oporu można rozważyć otwarcie opcji binarnej na spadek (opcja sprzedaj), a od poziomów wsparcia można rozważyć otwarcie opcji binarnej na wzrost (opcja kup).

 

GBP/USD porusza się w pozytywnym trendzie. Średnie ruchome są zorientowane poziomo, ale możliwy jest dalszy wzrost. Ważny poziom zatrzymujący dalszy wzrost znajduje się na 1,6107. Ważne poziomy powstrzymujące dalszy spadek znajdują się na 1,6070 i 1,6016. Od poziomu oporu można rozważyć otwarcie opcji binarnej na spadek (opcja sprzedaj), a od poziomów wsparcia można rozważyć otwarcie opcji binarnej na wzrost (opcja kup).

 

AUD/USD notowany jest w pozytywnym trendzie. Średnie ruchome są zorientowane poziomo, ale dalszy wzrost jest możliwy. Ważny poziom hamowania wzrostu znajduje się na 0,8823. Ważne poziomy powstrzymujące spadek znajdują się na wysokości około 0,8789 i 0,8749. Od poziomu oporu można rozważyć otwarcie opcji binarnej na spadek (opcja sprzedaj), a od poziomów wsparcia można rozważyć otwarcie opcji binarnej na wzrost (opcja kup).

 

USD/JPY znajduje się w konsolidacji po aktywnym wzroście. Średnie ruchome są skierowane w dół, wskazując na dalszy spadek. Ważne poziomy ograniczające wzrost znajdują się na poziomach około 108,01 i 108,24. Ważny poziom hamujący dalszy spadek znajduje się na wysokości około 107,85. Od poziomów oporu można rozważyć otwarcie opcji binarnej na spadek (opcja sprzedaj), a od poziomu wsparcia można rozważyć otwarcie opcji binarnej na wzrost (opcja kup).

 

GOLD stopniowo się umacnia. Średnie ruchome są zorientowane poziomo, ale możliwy jest dalszy wzrost. Ważne poziomy utrudniające dalszy wzrost znajdują się na 1232 i 1234. Ważnym poziom hamujący dalszy spadek znajduje się na około 1230. Od poziomów oporu można rozważyć otwarcie opcji binarnej na spadek (opcja sprzedaj), a od poziomu wsparcia można rozważyć otwarcie opcji binarnej na wzrost (opcja kup).

Informacje i opinie zawarte w niniejszym dokumencie analitycznym są publikowane wyłącznie dla celów informacyjnych i nie są przeznaczone jako oferta kupna lub sprzedaży instrumentów finansowych, o których mowa w nim i nie mają na celu nakłaniania do zawierania takich transakcji.