Przegląd rynkowy 28.06.2016

EUR/USD stopniowo wzrasta i obecnie porusza się w pobliżu poziomu 1.10. USD/JPY porusza się w negatywnym trendzie w pobliżu poziomu 102. Istnieją perspektywy do dalszych spadków. Cena złota spada i notowana jest na poziomie 1315. Istnieją perspektywy do dalszych spadków.

Oczekiwane wiadomości

W USA będą opublikowane dane statystyczne dot. PKB za 1 kwartał oraz wskaźnika zaufania konsumentów wg Conference Board. W Europie brak ważnych informacji, które mogłyby mieć znaczący wpływ na rynek.

Propozycje inwestycyjne

EUR/USD porusza się w pozytywnym trendzie. Średnie kroczące są skierowane w górę, wskazując na dalsze wzrosty. Ważny poziom powstrzymujący wzrost znajduje się na poziomie 1.1083. Ważne poziomy ograniczające spadki znajdują się na poziomach 1.1010 i 1.0970. Od poziomu oporu można rozważyć otwarcie opcji binarnej na spadek (OPCJA W DÓŁ), a od poziomów wsparcia można rozważyć otwarcie opcji binarnej na wzrost (OPCJA W GÓRĘ).

 

USD/JPY porusza się w negatywnym trendzie. Średnie kroczące są skierowane w dół, wskazując na dalsze spadki. Ważny poziom powstrzymujący wzrost znajduje się na poziomie 102.20. Ważny poziom ograniczający spadki znajduje się na poziomie 101.40. Od poziomu oporu można rozważyć otwarcie opcji binarnej na spadek (OPCJA W DÓŁ), a od poziomu wsparcia można rozważyć otwarcie opcji binarnej na wzrost (OPCJA W GÓRĘ).

 

GOLD porusz się w negatywnym trendzie. Średnie kroczące są skierowane w dół, wskazując na dalsze spadki. Ważne poziomy powstrzymujące wzrost znajdują się na poziomach 1326 i 1333. Ważny poziom ograniczający spadki znajduje się na poziomie 1313. Od poziomów oporu można rozważyć otwarcie opcji binarnej na spadek (OPCJA W DÓŁ), a od poziomu wsparcia można rozważyć otwarcie opcji binarnej na wzrost (OPCJA W GÓRĘ).

Informacje i opinie zawarte w niniejszym dokumencie analitycznym są publikowane wyłącznie dla celów informacyjnych i nie są przeznaczone jako oferta kupna lub sprzedaży instrumentów finansowych, o których mowa w nim i nie mają na celu nakłaniania do zawierania takich transakcji.