Przegląd rynkowy 28.09.2015

EUR/USD porusza się w wąskim korytarzu. Po aktywnej redukcji podejmuje się próby wzrostu. Do dalszych wzrostów potrzebne jest przełamanie poziomu 1.12. Na rynku widać wyraźną przewagę pozycji KUP co może wskazywać na ewentualne wzrosty. GBP/USD porusza się w negatywnym trendzie, do dalszych spadków potrzebne są negatywne wiadomości z Wielkiej Brytanii. Na rynku widać wyraźną przewagę pozycji Sprzedaj co może wskazywać na ewentualne spadki. Para walutowa USD/JPY porusza się w negatywnym trendzie, ale istnieją przesłanki do korekty i do dalszych wzrostów. Złoto porusza się w wąskim korytarzu jednak możliwe są dalsze wzrosty.

Oczekiwane wiadomości

Dzisiaj spodziewane są ważne dane statystyczne z USA. W Europie i Wielkiej Brytanii brak ważnych informacji, które mogłyby mieć znaczący wpływ na rynek. W USA warto zwrócić uwagę na dane statystyczne dotyczące wskaźnika sprzedaży nieruchomości w toku. Spodziewane są dane na poziomie z poprzedniego okresu, jednak jeśli okażą się one lepsze można będzie oczekiwać dalszych wzrostów USD.

Propozycje inwestycyjne

EUR/USD porusza się w wąskim korytarzu. Średnie kroczące są zorientowane poziomo, ale dalsze wzrosty są możliwe. Ważny poziom powstrzymujący wzrost znajduje się na poziomie 1.1213. Ważne poziomy ograniczające spadki znajdują się na poziomach 1.1172 i 1.1115. Od poziomu oporu można rozważyć otwarcie opcji binarnej na spadek (OPCJA W DÓŁ), a od poziomów wsparcia można rozważyć otwarcie opcji binarnej na wzrost (OPCJA W GÓRĘ).

 

GBP/USD porusza się w wąskim korytarzu. Średnie kroczące są zorientowane poziomo, ale dalsze wzrosty są możliwe. Ważne poziomy powstrzymujące wzrost znajdują się na poziomach 1.5209 i 1.5259. Ważny poziom ograniczający spadki znajduje się na poziomie 1.5134. Od poziomów oporu można rozważyć otwarcie opcji binarnej na spadek (OPCJA W DÓŁ), a od poziomu wsparcia można rozważyć otwarcie opcji binarnej na wzrost (OPCJA W GÓRĘ).

 

AUD/USD porusza się w wąskim korytarzu. Średnie kroczące są zorientowane poziomo, ale dalsze wzrosty są możliwe. Ważne poziomy powstrzymujące wzrost znajdują się na poziomach 0.7022 i 0.7042. Ważny poziom ograniczający spadki znajduje się na poziomie 0.6990. Od poziomów oporu można rozważyć otwarcie opcji binarnej na spadek (OPCJA W DÓŁ), a od poziomu wsparcia można rozważyć otwarcie opcji binarnej na wzrost (OPCJA W GÓRĘ).

 

USD/JPY porusza się w wąskim korytarzu. Średnie kroczące są zorientowane poziomo, ale dalsze wzrosty są możliwe. Ważne poziomy powstrzymujące wzrost znajdują się na poziomach 120.41 i 120.58. Ważny poziom ograniczający spadki znajduje się na poziomie 120.16. Od poziomów oporu można rozważyć otwarcie opcji binarnej na spadek (OPCJA W DÓŁ), a od poziomu wsparcia można rozważyć otwarcie opcji binarnej na wzrost (OPCJA W GÓRĘ).

 

USD/CHF porusza się w wąskim korytarzu. Średnie kroczące są zorientowane poziomo, ale dalsze wzrosty są możliwe. Ważny poziom powstrzymujący wzrost znajduje się na poziomie 0.9842. Ważne poziomy ograniczające spadki znajdują się na poziomach 0.9777 i 0.9742. Od poziomu oporu można rozważyć otwarcie opcji binarnej na spadek (OPCJA W DÓŁ), a od poziomów wsparcia można rozważyć otwarcie opcji binarnej na wzrost (OPCJA W GÓRĘ).

 

USD/RUB porusza się w wąskim korytarzu. Średnie kroczące są zorientowane poziomo, ale dalsze wzrosty są możliwe. Ważny poziom powstrzymujący wzrost znajduje się na poziomie 65.99. Ważne poziomy ograniczające spadki znajdują się na poziomach 65.16 i 64.78. Od poziomu oporu można rozważyć otwarcie opcji binarnej na spadek (OPCJA W DÓŁ), a od poziomów wsparcia można rozważyć otwarcie opcji binarnej na wzrost (OPCJA W GÓRĘ).

 

GOLD porusza się w wąskim korytarzu. Średnie kroczące są zorientowane poziomo, ale dalsze wzrosty są możliwe. Ważny poziom powstrzymujący wzrost znajduje się na poziomie 1148. Ważne poziomy ograniczające spadki znajdują się na poziomach 1144 i 1141. Od poziomu oporu można rozważyć otwarcie opcji binarnej na spadek (OPCJA W DÓŁ), a od poziomów wsparcia można rozważyć otwarcie opcji binarnej na wzrost (OPCJA W GÓRĘ).

Informacje i opinie zawarte w niniejszym dokumencie analitycznym są publikowane wyłącznie dla celów informacyjnych i nie są przeznaczone jako oferta kupna lub sprzedaży instrumentów finansowych, o których mowa w nim i nie mają na celu nakłaniania do zawierania takich transakcji.