Przegląd rynkowy 28.10.2015

EUR/USD porusza się w negatywnym trendzie i istnieją perspektywy do dalszych spadków, ale aby to osiągnąć musi utrzymać się stabilnie poniżej poziomu 1.10. Na rynku widoczna jest przewaga pozycji Sprzedaj i spodziewane jest osiągnięcie poziomu 1.07. GBP/USD tak samo jak i EUR/USD porusza się w negatywnym trendzie. Na rynku widoczna jest przewaga pozycji Sprzedaj. Para walutowa USD/JPY porusza się w negatywnym trendzie i są perspektywy do dalszych spadków. Złoto porusza się w pozytywnym trendzie, istnieją perspektywy do dalszych wzrostów.

Oczekiwane wiadomości

Dzisiaj oczekiwane są ważne dane statystyczne z USA. W Europie i Wielkiej Brytanii brak ważnych informacji, które nie będą mieć wpływu na rynek. W USA warto zwrócić uwagę na decyzję w sprawie stóp procentowych, w chwili publikacji spodziewane są silne ruchy wielokierunkowe.

Propozycje inwestycyjne

EUR/USD porusza się w wąskim korytarzu. Średnie kroczące są zorientowane poziomo, ale dalsze spadki są możliwe. Ważne poziomy powstrzymujące wzrost znajdują się na poziomach 1.1053 i 1.1077. Ważny poziom ograniczający spadki znajduje się na poziomie 1.1024. Od poziomów oporu można rozważyć otwarcie opcji binarnej na spadek (OPCJA W DÓŁ), a od poziomu wsparcia można rozważyć otwarcie opcji binarnej na wzrost (OPCJA W GÓRĘ).

 

GBP/USD porusza się w wąskim korytarzu. Średnie kroczące są zorientowane poziomo, ale dalsze spadki są możliwe. Ważne poziomy powstrzymujące wzrost znajdują się na poziomach 1.5315 i 1.5355. Ważny poziom ograniczający spadki znajduje się na poziomie 1.5282. Od poziomów oporu można rozważyć otwarcie opcji binarnej na spadek (OPCJA W DÓŁ), a od poziomu wsparcia można rozważyć otwarcie opcji binarnej na wzrost (OPCJA W GÓRĘ).

 

AUD/USD porusza się w wąskim korytarzu. Średnie kroczące są zorientowane poziomo, ale dalsze wzrosty są możliwe. Ważne poziomy powstrzymujące wzrost znajdują się na poziomach 0.7135 i 0.7206. Ważny poziom ograniczający spadki znajduje się na poziomie 0.7110. Od poziomów oporu można rozważyć otwarcie opcji binarnej na spadek (OPCJA W DÓŁ), a od poziomu wsparcia można rozważyć otwarcie opcji binarnej na wzrost (OPCJA W GÓRĘ).

 

USD/JPY porusza się w wąskim korytarzu. Średnie kroczące są zorientowane poziomo, ale dalsze wzrosty są możliwe. Ważne poziomy powstrzymujące wzrost znajdują się na poziomach 120.53 i 120.79. Ważny poziom ograniczający spadki znajduje się na poziomie 120.16. Od poziomów oporu można rozważyć otwarcie opcji binarnej na spadek (OPCJA W DÓŁ), a od poziomu wsparcia można rozważyć otwarcie opcji binarnej na wzrost (OPCJA W GÓRĘ).

 

USD/CHF porusza się w wąskim korytarzu. Średnie kroczące są zorientowane poziomo, ale dalsze wzrosty są możliwe. Ważny poziom powstrzymujący wzrost znajduje się na poziomie 0.9873. Ważne poziomy ograniczające spadki znajdują się na poziomach 0.9838 i 0.9805. Od poziomu oporu można rozważyć otwarcie opcji binarnej na spadek (OPCJA W DÓŁ), a od poziomów wsparcia można rozważyć otwarcie opcji binarnej na wzrost (OPCJA W GÓRĘ).

 

USD/RUB porusza się w wąskim korytarzu. Średnie kroczące są zorientowane poziomo, ale dalsze wzrosty są możliwe. Ważny poziom powstrzymujący wzrost znajduje się na poziomie 65.19. Ważne poziomy ograniczające spadki znajdują się na poziomach 64.36 i 63.61. Od poziomu oporu można rozważyć otwarcie opcji binarnej na spadek (OPCJA W DÓŁ), a od poziomów wsparcia można rozważyć otwarcie opcji binarnej na wzrost (OPCJA W GÓRĘ).

 

GOLD porusza się w wąskim korytarzu. Średnie kroczące są zorientowane poziomo, ale dalsze wzrosty są możliwe. Ważny poziom powstrzymujący wzrost znajduje się na poziomie 1172. Ważne poziomy ograniczające spadki znajdują się na poziomach 1165 i 1161. Od poziomu oporu można rozważyć otwarcie opcji binarnej na spadek (OPCJA W DÓŁ), a od poziomów wsparcia można rozważyć otwarcie opcji binarnej na wzrost (OPCJA W GÓRĘ).

Informacje i opinie zawarte w niniejszym dokumencie analitycznym są publikowane wyłącznie dla celów informacyjnych i nie są przeznaczone jako oferta kupna lub sprzedaży instrumentów finansowych, o których mowa w nim i nie mają na celu nakłaniania do zawierania takich transakcji.