Przegląd rynkowy 28.12.2015

EUR/USD nadal porusza się w pozytywnym trendzie. Istnieją perspektywy osiągnięcia poziomu 1.10. GBP/USD porusza się w wąskim korytarzu. Dzisiaj w Wielkiej Brytanii brak ważnych informacji dlatego ruch tej pary walutowej zależy od dolara amerykańskiego. W ciągu dnia mogą pojawić się nowe trendy. USD/JPY porusza się w pozytywnym trendzie, pozostają perspektywy do dalszych wzrostów. Złoto porusza się w negatywnym trendzie i pozostają perspektywy do dalszych spadków.

Oczekiwane wiadomości

Dzisiaj w Europie brak ważnych informacji, które mogłyby mieć znaczący wpływ na rynek. W Wielkiej Brytanii dzisiaj jest święto, dlatego wiadomości ekonomiczne nie będą publikowane. W USA warto zwrócić uwagę na dane statystyczne dot. pozycji spekulacyjnych netto na kilka surowców.

Propozycje inwestycyjne

EUR/USD porusza się w pozytywnym trendzie. Średnie kroczące są skierowane w górę, wskazując na dalsze wzrosty. Ważny poziom powstrzymujący wzrost znajduje się na poziomie 1.0980. Ważne poziomy ograniczające spadki znajdują się na poziomach 1.0930 i 1.0903. Od poziomu oporu można rozważyć otwarcie opcji binarnej na spadek (OPCJA W DÓŁ), a od poziomów wsparcia można rozważyć otwarcie opcji binarnej na wzrost (OPCJA W GÓRĘ).

 

GBP/USD porusza się w wąskim korytarzu. Średnie kroczące są zorientowane poziomo, ale dalsze spadki są możliwe. Ważny poziom powstrzymujący wzrost znajduje się na poziomie 1.4945. Ważne poziomy ograniczające spadki znajdują się na poziomach 1.4908 i 1.4870. Od poziomu oporu można rozważyć otwarcie opcji binarnej na spadek (OPCJA W DÓŁ), a od poziomów wsparcia można rozważyć otwarcie opcji binarnej na wzrost (OPCJA W GÓRĘ).

 

AUD/USD porusza się w negatywnym trendzie. Średnie kroczące są skierowane w dół, wskazując na dalsze spadki. Ważny poziom powstrzymujący wzrost znajduje się na poziomie 0.7281. Ważne poziomy ograniczające spadki znajdują się na poziomach 0.7259 i 0.7226. Od poziomu oporu można rozważyć otwarcie opcji binarnej na spadek (OPCJA W DÓŁ), a od poziomów wsparcia można rozważyć otwarcie opcji binarnej na wzrost (OPCJA W GÓRĘ).

 

USD/JPY porusza się w pozytywnym trendzie. Średnie kroczące są skierowane w górę, wskazując na dalsze wzrosty. Ważne poziomy powstrzymujące wzrost znajdują się na poziomach 120.55 i 120.99. Ważny poziom ograniczający spadki znajduje się na poziomie 120.16. Od poziomów oporu można rozważyć otwarcie opcji binarnej na spadek (OPCJA W DÓŁ), a od poziomu wsparcia można rozważyć otwarcie opcji binarnej na wzrost (OPCJA W GÓRĘ).

 

USD/CHF porusza się w negatywnym trendzie. Średnie kroczące są zorientowane poziomo, ale dalsze spadki są możliwe. Ważne poziomy powstrzymujące wzrost znajdują się na poziomach 0.9890 i 0.9921. Ważny poziom ograniczający spadki znajduje się na poziomie 0.9853. Od poziomów oporu można rozważyć otwarcie opcji binarnej na spadek (OPCJA W DÓŁ), a od poziomu wsparcia można rozważyć otwarcie opcji binarnej na wzrost (OPCJA W GÓRĘ).

 

USD/RUB porusza się w negatywnym trendzie. Średnie kroczące są zorientowane poziomo, ale dalsze spadki są możliwe. Ważny poziom powstrzymujący wzrost znajduje się na poziomie 70.77. Ważne poziomy ograniczające spadki znajdują się na poziomach 69.91 i 69.18. Od poziomu oporu można rozważyć otwarcie opcji binarnej na spadek (OPCJA W DÓŁ), a od poziomów wsparcia można rozważyć otwarcie opcji binarnej na wzrost (OPCJA W GÓRĘ).

 

GOLD porusza się w negatywnym trendzie. Średnie kroczące są zorientowane poziomo, ale dalsze wzrosty są możliwe. Ważny poziom powstrzymujący wzrost znajduje się na poziomie 1076. Ważny poziom ograniczający spadki znajduje się na poziomie 1070. Od poziomu oporu można rozważyć otwarcie opcji binarnej na spadek (OPCJA W DÓŁ), a od poziomu wsparcia można rozważyć otwarcie opcji binarnej na wzrost (OPCJA W GÓRĘ).

Informacje i opinie zawarte w niniejszym dokumencie analitycznym są publikowane wyłącznie dla celów informacyjnych i nie są przeznaczone jako oferta kupna lub sprzedaży instrumentów finansowych, o których mowa w nim i nie mają na celu nakłaniania do zawierania takich transakcji.