Przegląd rynkowy 28.01.2015

Para EUR/USD zaczęła odzyskiwać swoje straty. Isnieją szanse na dalsze wzrosty. Ogólnie rzecz biorąc obecny spadek wartości waluty europejskiej ma negatywny wpływ na gospodarkę USA. Sytuacja ta uniemożliwia podniesienie stóp procentowych w USA. Być może decyzja o podniesieniu stóp procentowych w USA zostanie odroczona na czas nieokreślony. GBP/USD znajduje się w pozytywnym trendzie i istnieją przesłanki do dalszych wzrostów. Para walutowa USD/JPY porusza się w wąskim korytarzu i są realne szanse na wzrost. Złoty stopniowo umocnienia się i nie ma przeciwskazań do dalszych wzrostów.

Nadchodzące informacje

Dzisiaj spodziewamy się ważnych danych z Europy i Stanów Zjednoczonych. W Europie polecamy zwrócić uwagę na dane dotyczące klimatu konsumenckiego w Niemczech (GfK), spodziewane są dane lepsze niż poprzednio, a to może mieć pozytywny wpływ na europejską walutę. Dziś nie będą publikowane istotne dane w Wielkiej Brytanii. USA powinny zwrócić uwagę na oświadczenie Federalnego Komitetu Otwartego Rynku FOMC, w tym momencie mogą wystąpić silne ruchy na rynku.

Propozycje inwestycyjne

EUR/USD Para ta znajduje się w pozytywnym trendzie. Średnie kroczące skierowane są w górę, wskazując na dalsze wzrosty. Ważne poziomy ograniczające wzrost znajdują się na poziomach około 1,1380 i 1,1421. Ważny poziom ograniczjący spadki znajduje się na poziomie około 1,1260. Od poziomu oporu można rozważyć otwarcie opcji binarnej na spadek (OPCJA W DÓŁ), a od poziomu wsparcia można rozważyć otwarcie opcji binarnej na wzrost (OPCJA W GÓRĘ).

 

GBP/USD Ta para również znajduje się w pozytywnym trendzie. Średnie kroczące skierowane są w górę wskazując dalszy wzrost. Ważny poziom ograniczający wzrost znajduje się na poziomie około 1,5222. Ważne poziomy ograniczjące spadki znajdują się na poziomach około 1,5152 i 1,5059. Od poziomu oporu można rozważyć otwarcie opcji binarnej na spadek (OPCJA W DÓŁ), a od poziomu wsparcia można rozważyć otwarcie opcji binarnej na wzrost (OPCJA W GÓRĘ).

 

AUD/USD Dolar australijski podobnie znajduje się w pozytywnym trendzie. Średnie kroczące kierowane są w górę wskazując na dalsze wzrosty. Ważny poziom ograniczający wzrost znajduje się na poziomie około 0,8024. Ważne poziomy ograniczjące spadki znajdują się na poziomach około 0,7971 i 0,7900. Od poziomu oporu można rozważyć otwarcie opcji binarnej na spadek (OPCJA W DÓŁ), a od poziomu wsparcia można rozważyć otwarcie opcji binarnej na wzrost (OPCJA W GÓRĘ).

 

USD/JPY Para ta porusza się w wąskim korytarzu. Średnie kroczące są skierowane ku dołowi wskazując na dalszy spadek. Ważne poziomy ograniczające wzrost znajdują się na poziomach około 118,22 i 118,63. Ważny poziom ograniczjący spadki znajduje się na poziomie około 117,31. Od poziomu oporu można rozważyć otwarcie opcji binarnej na spadek (OPCJA W DÓŁ), a od poziomu wsparcia można rozważyć otwarcie opcji binarnej na wzrost (OPCJA W GÓRĘ).

 

GOLD Złoto również porusza się w wąskim korytarzu. Średnie kroczące skierowane są ku dołowi co wskazuje na dalsze zmiany kursu w dół. Ważne poziomy ograniczające wzrost znajdują się na poziomach około 1292 i 1297. Ważny poziom ograniczjący spadki znajduje się na poziomie około 1277. Od poziomu oporu można rozważyć otwarcie opcji binarnej na spadek (OPCJA W DÓŁ), a od poziomu wsparcia można rozważyć otwarcie opcji binarnej na wzrost (OPCJA W GÓRĘ).

Informacje i opinie zawarte w niniejszym dokumencie analitycznym są publikowane wyłacznie dla celów informacyjnych i nie są przeznaczone jako oferta kupna lub sprzedaąy instrumentow finansowych, o których mowa w nim i nie maja na celu naklaniania do zawierania takich transakcji.