Przegląd rynkowy 28.10.2014

Na rynku nie występują silne ruchy. Po wczorajszych negatywnych statystykach w Europie nastąpił spadek EUR/USD, ale podczas sesji giełdowej USA para odzyskała swoją pozycję. Główny trend jest pozytywny i inwestorzy wierzą w dalszy wzrost europejskiej waluty. Spodziewane jest wiele spekulacji wokół piątkowych statystyk, które mogą mieć duży wpływ na euro. GBP/USD utrzymuje pozytywny trend, ale w dalszym wymaga fundamentalnego tła z Wielkiej Brytanii. USD/JPY nadal porusza się w pozytywnym trendzie i jest blisko wartości 108. Złoto kolejny raz znajduje się pod presją sprzedaży.

Nadchodzące wiadomości

Obecnie spodziewane są znaczące statystyki z USA. W Europiej oraz Wielka Brytania nie oczekuje się istotnych statystyk. W USA należy zwrócić uwagę na statystyki dotyczące Podstawowych zamówień na dobra trwałego użytku, gdzie oczekiwane są dane lepsze od poprzednich, które mogą mieć pozytywny wpływ na dolara amerykańskiego. Następnie zostanie opublikowany Wskaźnik Zaufania Konsumentów, gdzie spodziewane są lepsze niż poprzednie dane, które mogą spowodować wzrost dolara.

Propozycje inwestycyjne

EUR/USD porusza się w wąskim korytarzu. Średnie ruchome są zorientowane poziomo, ale możliwy jest dalszy wzrost. Ważny poziom powstrzymania wzrostu znajduje się na 1,2722. Ważne poziomy powstrzymujące spadek znajdują się na 1,2694 i 1,2664. Od poziomu oporu można rozważyć otwarcie opcji binarnej na spadek (OPCJA W DÓŁ), a poziomów wsparcia można rozważyć otwarcie opcji binarnej na wzrost (OPCJA W GÓRĘ).

 

GBP/USD notowany jest w pozytywnym trendzie. Średnie ruchome są zorientowane poziomo, ale możliwy jest dalszy wzrost. Ważne poziomy ograniczające wzrost znajdują się w okolicy 1,6029 i 1,6046. Ważny poziom ograniczający spadek znajduje się na poziomie około 1,6010. Od poziomów oporu można rozważyć otwarcie opcji binarnej na spadek (OPCJA W DÓŁ), a poziomu wsparcia można rozważyć otwarcie opcji binarnej na wzrost (OPCJA W GÓRĘ).

 

AUD/USD notowany jest w wąskim korytarzu. Średnie ruchome są zorientowane poziomo, ale możliwy jest dalszy wzrost. Ważny poziom powstrzymujący wzrost znajduje się na 0,8827. Ważne poziomy powstrzymujące spadek znajdują się na 0,8809 i 0,8794. Od poziomu oporu można rozważyć otwarcie opcji binarnej na spadek (OPCJA W DÓŁ), a poziomów wsparcia można rozważyć otwarcie opcji binarnej na wzrost (OPCJA W GÓRĘ).

 

USD/JPY porusza się w pozytywnym trendzie. Średnie ruchome są zorientowane poziomo, ale możliwy jest dalszy wzrost. Ważny poziom powstrzymania wzrostu znajduje się na 107,97. Ważne poziomy ograniczające dalszy spadek znajdują się 107,75 i 107,59. Od poziomu oporu można rozważyć otwarcie opcji binarnej na spadek (OPCJA W DÓŁ), a poziomów wsparcia można rozważyć otwarcie opcji binarnej na wzrost (OPCJA W GÓRĘ).

 

GOLD znajduje się pod ciśnieniem. Średnie ruchome są skierowane w górę, wskazując na dalszy wzrost. Ważne poziomy powstrzymujacy dalszy wzrost znajdują się na 1229 oraz 1232 roku. Ważny poziom powstrzymujący spadek znajduje się na około 1222. Od poziomów oporu można rozważyć otwarcie opcji binarnej na spadek (OPCJA W DÓŁ), a poziomu wsparcia można rozważyć otwarcie opcji binarnej na wzrost (OPCJA W GÓRĘ).

Informacje i opinie zawarte w niniejszym dokumencie analitycznym są publikowane wyłącznie dla celów informacyjnych i nie są przeznaczone jako oferta kupna lub sprzedaży instrumentów finansowych, o których mowa w nim i nie mają na celu nakłaniania do zawierania takich transakcji.