Przegląd rynkowy 29.01.2016

Para walutowa EUR/USD osiągnęła poziom 1.09, ale w chwili obecnej aktywnie spada. Pozostają perspektywy do dalszych spadków. W ciągu dnia wykres ceny może zmienić swój kierunek ze względu na oczekiwane wiadomości ekonomiczne z Europy i USA. Para walutowa GBP/USD poraz pierwszy od dłuższego czasu wykazała aktywny wzrost i osiągnęła poziom 1.44, pozostają perspektywy do dalszych wzrostów. USD/JPY także porusza się w pozytywnym trendzie i porusza się w pobliżu poziomu 120. Możliwe są dalsze wzrosty. Złoto porusza się w pobliżu maksymalnych wartości, ale w chwili obecnej porusza się w wąskim korytarzu. W ciągu dnia mogą powstać nowe trendy.

Oczekiwane wiadomości

Dzisiaj spodziewane są ważne dane statysztyczne z Europy i USA. W Wielkiej Brytanii brak ważnych informacji, które mogłyby mieć znaczący wpływ na rynek. W Europie warto zwrócić uwagę na wskaźnik cen dóbr konsumpcyjnych. Spodziewane są dane lepsze od poprzednich i mogą one mieć pozytywny wpływ na EUR. W USA polecamy zwrócić uwagę na dane statystyczne dot. PKB. Spodziewane są dane gorsze od poprzednich i mogą one mieć negatywny wpływ na USD.

Propozycje inwestycyjne

EUR/USD porusza się w negatywnym trendzie. Średnie kroczące są skierowane w dół, wskazując na dalsze spadki. Ważny poziom powstrzymujący wzrost znajduje się na poziomie 1.0968. Ważny poziom ograniczający spadki znajduje się na poziomie 1.0870. Od poziomu oporu można rozważyć otwarcie opcji binarnej na spadek (OPCJA W DÓŁ), a od poziomu wsparcia można rozważyć otwarcie opcji binarnej na wzrost (OPCJA W GÓRĘ).

 

GBP/USD pirsza się w pzytywnym trendzie. Średnie kroczące są skierowane w górę, wskazując na dalsze wzrosty. Ważny poziom powstrzymujący wzrost znajduje się na poziomie 1.4282. Ważne poziomy ograniczające spadki znajdują się na poziomach 1.4334 i 1.4239. Od poziomu oporu można rozważyć otwarcie opcji binarnej na spadek (OPCJA W DÓŁ), a od poziomów wsparcia można rozważyć otwarcie opcji binarnej na wzrost (OPCJA W GÓRĘ).

 

AUD/USD porusza się w pozytywnym trendzie. Średnie kroczące są skierowane w górę, wskazując na dalsze wzrosty. Ważny poziom powstrzymujący wzrost znajduje się na poziomie 0.7140. Ważne poziomy ograniczające spadki znajdują się na poziomach 0.7067 i 0.7036. Od poziomu oporu można rozważyć otwarcie opcji binarnej na spadek (OPCJA W DÓŁ), a od poziomów wsparcia można rozważyć otwarcie opcji binarnej na wzrost (OPCJA W GÓRĘ).

 

USD/JPY porusza się w pozytywnym trendzie. Średnie kroczące są skierowane w górę, wskazując na dalsze wzrosty. Ważny poziom powstrzymujący wzrost znajduje się na poziomie 121.40. Ważny poziom ograniczający spadki znajduje się na poziomie 118.54. Od poziomu oporu można rozważyć otwarcie opcji binarnej na spadek (OPCJA W DÓŁ), a od poziomu wsparcia można rozważyć otwarcie opcji binarnej na wzrost (OPCJA W GÓRĘ).

 

USD/CHF porusza się w pozytywnym trendzie. Średnie kroczące są skierowane w górę, wskazując na dalsze wzrosty. Ważny poziom powstrzymujący wzrost znajduje się na poziomie 1.0223. Ważny poziom ograniczający spadki znajduje się na poziomie 1.0110. Od poziomu oporu można rozważyć otwarcie opcji binarnej na spadek (OPCJA W DÓŁ), a od poziomu wsparcia można rozważyć otwarcie opcji binarnej na wzrost (OPCJA W GÓRĘ).

 

USD/RUB porusza się w negatywnym trendzie. Średnie kroczące są skierowane w dół, wskazując na dalsze spadki. Ważne poziomy powstrzymujące wzrost znajdują się na poziomach 76.94 i 78.28. Ważny poziom ograniczający spadki znajduje się na poziomie 75.10. Od poziomów oporu można rozważyć otwarcie opcji binarnej na spadek (OPCJA W DÓŁ), a od poziomu wsparcia można rozważyć otwarcie opcji binarnej na wzrost (OPCJA W GÓRĘ).

 

GOLD porusza się w wąskim korytarzu. Średnie kroczące są zorientowane poziomo, ale dalsze wzrosty są możliwe. Ważny poziom powstrzymujący wzrost znajduje się na poziomie 1121. Ważny poziom ograniczający spadki znajduje się na poziomie 1108. Od poziomu oporu można rozważyć otwarcie opcji binarnej na spadek (OPCJA W DÓŁ), a od poziomu wsparcia można rozważyć otwarcie opcji binarnej na wzrost (OPCJA W GÓRĘ).

Informacje i opinie zawarte w niniejszym dokumencie analitycznym są publikowane wyłącznie dla celów informacyjnych i nie są przeznaczone jako oferta kupna lub sprzedaży instrumentów finansowych, o których mowa w nim i nie mają na celu nakłaniania do zawierania takich transakcji.