Przegląd rynkowy 29.09.2015

EUR/USD porusza się w pozytywnym trendzie. Udało się przełamać i utrzymać powyżej poziomu 1.12. Otworzyły się perspektywy do dalszych wzrostów, jednak dla tego potrzebne są pozytywne wiadomości z Europy. GBP/USD porusza się w negatywnym trendzie i istnieją perspektywy do dalszych spadków, ale dla tego potrzebne są negatywne wiadomości z wielkiej Brytanii. Para walutowa USD/JPY porusza się w negatywnym trendzie jednak istnieją perspektywy przełamania trendu i wzrostów. Złoto porusza się w negatywnym trendzie, ale niewykluczany ewentualnych wzrostów.

Oczekiwane wiadomości

Dzisiaj spodziewane są ważne dane statystyczne z Europy i USA. W Wielkiej Brytanii brak ważnych informacji, które mogłyby mieć znaczący wpływ na rynek. W Europie warto zwrócić uwagę na dane statystyczne dot. wskaźnika cen dóbr konsumpcyjnych w Hiszpanii, spodziewane są dane gorsze od poprzednich i może to mieć negatywny wpływ na EUR. Ważne są także dane statystyczne z USA dot. wskaźnika zaufania konsumentów CB, spodziewane są dane gorsze od poprzednich i może to mieć negatywny wpływ na USD.

Propozycje inwestycyjne

 porusza się w pozytywnym trendzie. Średnie kroczące są zorientowane poziomo, ale dalsze wzrosty są możliwe. Ważny poziom powstrzymujący wzrost znajduje się na poziomie 1.1270. Ważne poziomy ograniczające spadki znajdują się na poziomach 1.1222 i 1.1145. Od poziomu oporu można rozważyć otwarcie opcji binarnej na spadek (OPCJA W DÓŁ), a od poziomów wsparcia można rozważyć otwarcie opcji binarnej na wzrost (OPCJA W GÓRĘ).

 

GBP/USD porusza się w wąskim korytarzu. Średnie kroczące są zorientowane poziomo, ale dalsze wzrosty są możliwe. Ważne poziomy powstrzymujące wzrost znajdują się na poziomach 1.5184 i 1.5240. Ważny poziom ograniczający spadki znajduje się na poziomie 1.5155. Od poziomów oporu można rozważyć otwarcie opcji binarnej na spadek (OPCJA W DÓŁ), a od poziomu wsparcia można rozważyć otwarcie opcji binarnej na wzrost (OPCJA W GÓRĘ).

 

AUD/USD porusza się w wąskim korytarzu. Średnie kroczące są zorientowane poziomo, ale dalsze wzrosty są możliwe. Ważne poziomy powstrzymujące wzrost znajdują się na poziomach 0.6963 i 0.7011. Ważny poziom ograniczający spadki znajduje się na poziomie 0.6936. Od poziomów oporu można rozważyć otwarcie opcji binarnej na spadek (OPCJA W DÓŁ), a od poziomu wsparcia można rozważyć otwarcie opcji binarnej na wzrost (OPCJA W GÓRĘ).

 

USD/JPY porusza się w wąskim korytarzu. Średnie kroczące są zorientowane poziomo, ale dalsze wzrosty są możliwe. Ważne poziomy powstrzymujące wzrost znajdują się na poziomach 119.54 i 119.99. Ważny poziom ograniczający spadki znajduje się na poziomie 119.36. Od poziomów oporu można rozważyć otwarcie opcji binarnej na spadek (OPCJA W DÓŁ), a od poziomu wsparcia można rozważyć otwarcie opcji binarnej na wzrost (OPCJA W GÓRĘ).

 

USD/CHF porusza się w wąskim korytarzu. Średnie kroczące są zorientowane poziomo, ale dalsze wzrosty są możliwe. Ważne poziomy powstrzymujące wzrost znajdują się na poziomach 0.9754 i 0.9813. Ważny poziom ograniczający spadki znajduje się na poziomie 0.9711. Od poziomów oporu można rozważyć otwarcie opcji binarnej na spadek (OPCJA W DÓŁ), a od poziomu wsparcia można rozważyć otwarcie opcji binarnej na wzrost (OPCJA W GÓRĘ).

 

USD/RUB porusza się w wąskim korytarzu. Średnie kroczące są zorientowane poziomo, ale dalsze wzrosty są możliwe. Ważny poziom powstrzymujący wzrost znajduje się na poziomie 66.03. Ważne poziomy ograniczające spadki znajdują się na poziomach 65.33 i 65.08. Od poziomu oporu można rozważyć otwarcie opcji binarnej na spadek (OPCJA W DÓŁ), a od poziomów wsparcia można rozważyć otwarcie opcji binarnej na wzrost (OPCJA W GÓRĘ).

 

GOLD porusza się w negatywnym trendzie. Średnie kroczące są skierowane w dół, wskazując na dalsze spadki. Ważne poziomy powstrzymujące wzrost znajdują się na poziomach 1137 i 1147. Ważny poziom ograniczający spadki znajduje się na poziomie 1125. Od poziomów oporu można rozważyć otwarcie opcji binarnej na spadek (OPCJA W DÓŁ), a od poziomu wsparcia można rozważyć otwarcie opcji binarnej na wzrost (OPCJA W GÓRĘ).

Informacje i opinie zawarte w niniejszym dokumencie analitycznym są publikowane wyłącznie dla celów informacyjnych i nie są przeznaczone jako oferta kupna lub sprzedaży instrumentów finansowych, o których mowa w nim i nie mają na celu nakłaniania do zawierania takich transakcji.