Przegląd rynkowy 29.10.2015

EUR/USD porusza się w negatywnym trendzie i udało się tej parze utrzymać się poniżej poziomu 1.10. Teraz otworzyły się perspektywy do dalszych spadków, cel na poziomie 1.07. Do dalszych spadków potrzebne są negatywne wiadomości z Europy. GBP/USD tak samo jak i EUR/USD porusza się w negatywnym trendzie. Pozostają perspektywy do dalszych spadków. Para walutowa USD/JPY porusza się w wąskim korytarzu, ale istnieją perspektywy do dalszych wzrostów. Złoto porusza się w negatywnym trendzie i są perspektywy do dalszych spadków.

Oczekiwane wiadomości

Dzisiaj oczekiwane są ważne dane statystyczne z Europy i USA. W Wielkiej Brytanii brak ważnych informacji, które mogłyby mieć znaczący wpływ na rynek. W Europie warto zwrócić uwagę na dane statystyczne dot. wskaźnika zmiany bezrobocia w Niemczech, spodziewane są dane lepsze od poprzednich i może to mieć pozytywny wpływ na EUR. Ważne są także dane statystyczne z USA dot. wskaźnik PKB, spodziewane są dane gorsze od poprzednich i może to mieć negatywny wpływ na USD.

Propozycje inwestycyjne

EUR/USD porusza się w negatywnym trendzie. Średnie kroczące są zorientowane poziomo, ale dalsze spadki są możliwe. Ważne poziomy powstrzymujące wzrost znajdują się na poziomach 1.0944 i 1.1094. Ważny poziom ograniczający spadki znajduje się na poziomie 1.0895. Od poziomów oporu można rozważyć otwarcie opcji binarnej na spadek (OPCJA W DÓŁ), a od poziomu wsparcia można rozważyć otwarcie opcji binarnej na wzrost (OPCJA W GÓRĘ).

 

GBP/USD porusza się w wąskim korytarzu. Średnie kroczące są zorientowane poziomo, ale dalsze spadki są możliwe. Ważne poziomy powstrzymujące wzrost znajdują się na poziomach 1.5271 i 1.5346. Ważny poziom ograniczający spadki znajduje się na poziomie 1.5247. Od poziomów oporu można rozważyć otwarcie opcji binarnej na spadek (OPCJA W DÓŁ), a od poziomu wsparcia można rozważyć otwarcie opcji binarnej na wzrost (OPCJA W GÓRĘ).

 

AUD/USD porusza się w wąskim korytarzu. Średnie kroczące są zorientowane poziomo, ale dalsze wzrosty są możliwe. Ważne poziomy powstrzymujące wzrost znajdują się na poziomach 0.7118 i 0.7158. Ważny poziom ograniczający spadki znajduje się na poziomie 0.7079. Od poziomów oporu można rozważyć otwarcie opcji binarnej na spadek (OPCJA W DÓŁ), a od poziomu wsparcia można rozważyć otwarcie opcji binarnej na wzrost (OPCJA W GÓRĘ).

 

USD/JPY porusza się w wąskim korytarzu. Średnie kroczące są zorientowane poziomo, ale dalsze wzrosty są możliwe. Ważne poziomy powstrzymujące wzrost znajdują się na poziomach 120.79 i 121.24. Ważny poziom ograniczający spadki znajduje się na poziomie 120.02. Od poziomów oporu można rozważyć otwarcie opcji binarnej na spadek (OPCJA W DÓŁ), a od poziomu wsparcia można rozważyć otwarcie opcji binarnej na wzrost (OPCJA W GÓRĘ).

 

USD/CHF porusza się w wąskim korytarzu. Średnie kroczące są zorientowane poziomo, ale dalsze wzrosty są możliwe. Ważny poziom powstrzymujący wzrost znajduje się na poziomie 0.9956. Ważne poziomy ograniczające spadki znajdują się na poziomach 0.9930 i 0.9820. Od poziomu oporu można rozważyć otwarcie opcji binarnej na spadek (OPCJA W DÓŁ), a od poziomów wsparcia można rozważyć otwarcie opcji binarnej na wzrost (OPCJA W GÓRĘ).

 

USD/RUB porusza się w wąskim korytarzu. Średnie kroczące są skierowane w górę, wskazując na dalsze wzrosty. Ważne poziomy powstrzymujące wzrost znajdują się na poziomach 64.02 i 65.27. Ważny poziom ograniczający spadki znajduje się na poziomie 63.13. Od poziomów oporu można rozważyć otwarcie opcji binarnej na spadek (OPCJA W DÓŁ), a od poziomu wsparcia można rozważyć otwarcie opcji binarnej na wzrost (OPCJA W GÓRĘ).

 

GOLD porusza się w wąskim korytarzu. Średnie kroczące są zorientowane poziomo, ale dalsze wzrosty są możliwe. Ważne poziomy powstrzymujące wzrost znajdują się na poziomach 1163 i 1183. Ważny poziom ograniczający spadki znajduje się na poziomie 1152. Od poziomów oporu można rozważyć otwarcie opcji binarnej na spadek (OPCJA W DÓŁ), a od poziomu wsparcia można rozważyć otwarcie opcji binarnej na wzrost (OPCJA W GÓRĘ).

Informacje i opinie zawarte w niniejszym dokumencie analitycznym są publikowane wyłącznie dla celów informacyjnych i nie są przeznaczone jako oferta kupna lub sprzedaży instrumentów finansowych, o których mowa w nim i nie mają na celu nakłaniania do zawierania takich transakcji.