Przegląd rynkowy 29.01.2015

EUR/USD pozostaje pod presją na sprzedaż i ma perspektywy na dalszą redukcję ceny. Na posiedzeniu FOMC (Federalny Komitet Otwartego Rynku w USA) nie przedstawiono dokładnego terminu, kiedy mają zamiar podnieść stopy procentowe w Stanach Zjednoczonych. Wcześniej planowano, że stawka będzie zwiększona w tym roku, ale obecna sytuacja rynkowa nie powala na to. GBP/USD porusza się w wąskim korytarzu i na dalszy rozwój potrzebne są pozytywne informacje napływające z Wielkiej Brytanii. Pary walutowej USD/JPY również znajduje się w wąskim korytarzu jednak istnieja przesłanki do wzrosu kursy tej pary. Złoto znajduje się pod presją sprzedaży.

Nadzchodzące informacje

Dziś będą publikowane ważne dane zarówno w Europie, Wielkiej Brytanii i USA. Jeśli chodzi o strefę euro rekomendujemy zwrócić uwagę na dane z Niemiec dotyczące zmiany poziomu bezrobocia, spodziewane są dane gorsze od poprzednich, a to może mieć negatywny wpływ na Euro. W Wielkiej Brytanii ważne będą publikacje na temat Zaufania Konsumentów Nationwide. Przewiduje się, że dane będą gorsze od poprzednich co może negatywnie wpłynąć na funta brytyjskiego. W USA istone dane to te dotyczące Sprzedaży Nieruchomości(w toku). Spodziewne są dane również gorsze niż poprzednio, a to może mieć negatywne odbicie na dolarze amerykańskim.

Propozucje inwestycyjne

EUR/USD Para ta znajduje się w negatywnym nastroju. Średnie kroczące są zorientowane poziomo, ale realnym wydaje się dalszy spadek. Ważne poziomy ograniczające wzrost znajdują się na poziomach około 1,1294 i 1,1367. Ważny poziom ograniczjący spadki znajduje się na poziomie około 1,1260. Od poziomu oporu można rozważyć otwarcie opcji binarnej na spadek (OPCJA W DÓŁ), a od poziomu wsparcia można rozważyć otwarcie opcji binarnej na wzrost (OPCJA W GÓRĘ).

 

GBP/USD porusza się w wąskim korytarzu. Średnie kroczące są zorientowane poziomo, ale dalszy wzrost jest możliwy. Ważne poziomy ograniczające wzrost znajdują się na poziomach około 1,5152 i 1,5218. Ważny poziom ograniczjący spadki znajduje się na poziomie około 1,5129. Od poziomu oporu można rozważyć otwarcie opcji binarnej na spadek (OPCJA W DÓŁ), a od poziomu wsparcia można rozważyć otwarcie opcji binarnej na wzrost (OPCJA W GÓRĘ).

 

AUD/USD Dolar australijski notowany jest w negatywnym nastroju. Średnie kroczące są zorientowane poziomo, ale dalszy wzrost jest możliwy. Ważne poziomy ograniczające wzrost znajdują się na poziomach około 0,7905 i 0,7995. Ważny poziom ograniczjący spadki znajduje się na poziomie około 0,7853. Od poziomu oporu można rozważyć otwarcie opcji binarnej na spadek (OPCJA W DÓŁ), a od poziomu wsparcia można rozważyć otwarcie opcji binarnej na wzrost (OPCJA W GÓRĘ).

 

USD/JPY Ta para znajduje się w wąskim korytarzu. Średnie kroczące są zorientowane poziomo, ale dalszy wzrost jest możliwy. Ważny poziom ograniczający wzrost znajduje się na poziomie około 118,06. Ważne poziomy ograniczjące spadki znajdują się na poziomach około 117,55 i 117,24. d poziomu oporu można rozważyć otwarcie opcji binarnej na spadek (OPCJA W DÓŁ), a od poziomu wsparcia można rozważyć otwarcie opcji binarnej na wzrost (OPCJA W GÓRĘ).

 

GOLD Złoto notowane jest w wąskim korytarzu. Średnie kroczące są zorientowane poziomo, ale dalszy wzrost jest możliwy. Ważne poziomy ograniczające wzrost znajdują się na poziomach około 1285 i 1293. Ważny poziom ograniczjący spadki znajduje się na poziomie około 1278.

Informacje i opinie zawarte w niniejszym dokumencie analitycznym są publikowane wyłacznie dla celów informacyjnych i nie są przeznaczone jako oferta kupna lub sprzedaąy instrumentow finansowych, o których mowa w nim i nie maja na celu naklaniania do zawierania takich transakcji.