Przegląd rynkowy 29.10.2014

EUR/USD porusza się w wąskim korytarzu, ale udało się zakorzenić na poziomie 1,27, co jest pozytywnym sygnałem dla nabywców aktywa. Niedźwiedzie (sprzedający) nie śpieszą się z aktywnością, dzięki czemu byki (kupujący) przejęli kontrolę na sytuację i nastąpiło wzmocnienie w perspektywie średnioterminowej. Indeks dolara utrzymuje pozytywny trend. GBP/USD porusza się w wąskim zakresie powyższej wartości 1.61. Aby wyjść z tego korytarza potrzebuje silnego czynnika w formie danych ekonomicznych. Para walutowa USD/JPY nadal porusza się w pozytywnym nastroju. Złoto poruszało się w silnej amplitudzie, ale finalnie utrzymało się na poziomie wczorajszego otwarcia.

Nadchodzące wiadomości

Na ten moment spodziewane są ważne statystyki z Europy, Kanady i USA. W Europie należy zwrócić uwagę na statystyki dotyczące aukcji obligacji 10-letnich rządu Niemiec Bund, oczekiwane są dane słabsze niż poprzednie, które mogą mieć negatywny wpływ na europejską walutę. W Kanadzie należy zwrócić uwagę na statystyki dotyczące cen surowców, gdzie oczekiwane są lepsze od poprzednich dane, co może mieć pozytywny wpływ na dolara kanadyjskiego. W USA należy zwrócić uwagę na Oświadczenie Komitetu Operacji Otwartego Rynku (FOMC), w momencie przemówienia może pojawić się ruch wielokierunkowy.

Propozycje inwestycyjne

EUR/USD porusza się w pozytywnym trendzie. Średnie ruchome są zorientowane poziomo, ale możliwy jest dalszy wzrost. Waży poziomy powstrzymujący wzrost znajduje się na 1,2763. Ważne poziomy powstrzymujące spadek znajdują się na 1,2727 i 1,2683. Od poziomu oporu można rozważyć otwarcie opcji binarnej na spadek (OPCJA W DÓŁ), a od poziomów wsparcia można rozważyć otwarcie opcji binarnej na wzrost (OPCJA W GÓRĘ).

 

GBP/USD porusza się w pozytywnym trendzie. Średnie ruchome są zorientowane poziomo, ale możliwy jest dalszy wzrost. Ważny poziom powstrzymujący wzrost znajduje się na 1,6181. Ważne poziomy powstrzymujące spadek znajdują się na 1,6127 i 1,6087. Od poziomu oporu można rozważyć otwarcie opcji binarnej na spadek (OPCJA W DÓŁ), a od poziomów wsparcia można rozważyć otwarcie opcji binarnej na wzrost (OPCJA W GÓRĘ).

 

AUD/USD porusza się w pozytywnym trendzie. Średnie ruchome są zorientowane poziomo, ale możliwy jest dalszy wzrost. Ważny poziom powstrzymujący wzrost znajduje się na 0,8880. Ważne poziomy powstrzymujące spadek znajdują się na 0,8848 i 0,8817. Od poziomu oporu można rozważyć otwarcie opcji binarnej na spadek (OPCJA W DÓŁ), a od poziomów wsparcia można rozważyć otwarcie opcji binarnej na wzrost (OPCJA W GÓRĘ).

 

USD/JPY notowany jest w pozytywnym nastroju. Średnie ruchome są zorientowane poziomo, ale możliwy jest dalszy wzrost. Ważny poziom powstrzymujący wzrost znajduje się na 108,22. Ważne ograniczenia dalszego spadku znajdują się na poziomach 108,07 i 107,68. Od poziomu oporu można rozważyć otwarcie opcji binarnej na spadek (OPCJA W DÓŁ), a poziomów wsparcia można rozważyć otwarcie opcji binarnej na wzrost (OPCJA W GÓRĘ).

 

GOLD porusza się w wąskim korytarzu. Średnie ruchome są zorientowane poziomo, ale możliwy jest dalszy wzrost. Ważne poziomy utrudniające dalszy wzrost znajdują się na poziomach około 1230 i 1235. Ważny poziom powstrzymujący spadek znajduje się na około 1226. Od poziomów oporu można rozważyć otwarcie opcji binarnej na spadek (OPCJA W DÓŁ), a poziomu wsparcia można rozważyć otwarcie opcji binarnej na wzrost (OPCJA W GÓRĘ).

Informacje i opinie zawarte w niniejszym dokumencie analitycznym są publikowane wyłącznie dla celów informacyjnych i nie są przeznaczone jako oferta kupna lub sprzedaży instrumentów finansowych, o których mowa w nim i nie mają na celu nakłaniania do zawierania takich transakcji.