Przegląd rynkowy 30.03.2016

EUR/USD osiągnął poziom 1.13, ale w chwili obecnej porusza się w wąskim korytarzu. Istnieją perspektywy do dalszych wzrostów. USD/JPY porusza się w negatywnym trendzie w pobliżu poziomu 112. Możliwe są dalsze spadki. Cena złota w dalszym ciągu spada. Wartość aktywa notowana jest na poziomie 1236. Istnieją perspektywy do dalszych spadków.

Oczekiwane wiadomości

Dzisiaj spodziewane są ważne dane statystyczne z USA. Bedą opublikowane dane statystyczne dot. zmiany pozarolniczego zatrudnienia ADP oraz zapasów ropy naftowej. Spodziewane są dane gorsze od poprzednich i mogą one mieć negatywny wpływ na USD.

Propozycje inwestycyjne

EUR/USD porusza się w wąskim korytarzu. Średnie kroczące są zorientowane poziomo, ale dalsze wzrosty są możliwe. Ważny poziom powstrzymujący wzrost znajduje się na poziomie 1.1303. Ważne poziomy ograniczające spadki znajdują się na poziomach 1.1272 i 1.1179. Od poziomu oporu można rozważyć otwarcie opcji binarnej na spadek (OPCJA W DÓŁ), a od poziomów wsparcia można rozważyć otwarcie opcji binarnej na wzrost (OPCJA W GÓRĘ).

 

USD/JPY porusza się w negatywnym trendzie. Średnie kroczące są skierowane w dół, wskazując na dalsze spadki. Ważne poziomy powstrzymujące wzrost znajdują się na poziomach 112.80 i 113.46. Ważny poziom ograniczający spadki znajduje się na poziomie 112.40. Od poziomów oporu można rozważyć otwarcie opcji binarnej na spadek (OPCJA W DÓŁ), a od poziomu wsparcia można rozważyć otwarcie opcji binarnej na wzrost (OPCJA W GÓRĘ).

 

GOLD porusza się w negatywnym trendzie. Średnie kroczące są zorientowane poziomo, ale dalsze wzrosty są możliwe. Ważny poziom powstrzymujący wzrost znajduje się na poziomie 1242. Ważne poziomy ograniczające spadki znajdują się na poziomach 1233 i 1216. Od poziomu oporu można rozważyć otwarcie opcji binarnej na spadek (OPCJA W DÓŁ), a od poziomów wsparcia można rozważyć otwarcie opcji binarnej na wzrost (OPCJA W GÓRĘ).

Informacje i opinie zawarte w niniejszym dokumencie analitycznym są publikowane wyłącznie dla celów informacyjnych i nie są przeznaczone jako oferta kupna lub sprzedaży instrumentów finansowych, o których mowa w nim i nie mają na celu nakłaniania do zawierania takich transakcji.