Przegląd rynkowy 30.11.2015

EUR/USD porusza się w negatywnym trendzie, ale istnieje możliwość, że pozytywne wiadomości z Europy będą miały wpływ na wzrost tej pary walutowej. W tym samym czasie dalsze umocnienie dolara spowoduje spadek wartości aktywów. GBP/USD tak samo jak i EUR/USD porusza się w negatywnym trendzie. Do dalszych wzrostów potrzebne są pozytywne wiadomości z Wielkiej Brytanii. Para walutowa USD/JPY porusza się w pozytywnym trendzie, istnieją perspektywy do dalszych wzrostów. Złoto porusza się w negatywnym trendzie i pozostają perspektywy do dalszych spadków.

Oczekiwane wiadomości

Dzisiaj spodziewane są ważne dane statystyczne z Europy i USA. W Wielkiej Brytanii brak ważnych informacji, które mogłyby mieć znaczący wpływ na rynek. W Europie warto zwrócić uwagę na wskaźnik CPI we Włoszech i Niemczech, Spodziewane są pozytywne wiadomości i mogą one mieć pozytywny wpływ na EUR. W USA polecamy zwrócić uwagę na wskaźnik sprzedaży nieruchomości w toku za październik, spodziewane są dane lepsze od poprzednich i mogą mieć wpływ na wzrost USD.

Propozycje inwestycyjne

EUR/USD porusza się w negatywnym trendzie. Średnie kroczące są zorientowane poziomo, ale dalsze spadki są możliwe. Ważne poziomy powstrzymujące wzrost znajdują się na poziomach 1.0638 i 1.0605. Ważny poziom ograniczający spadki znajduje się na poziomie 1.0569. Od poziomów oporu można rozważyć otwarcie opcji binarnej na spadek (OPCJA W DÓŁ), a od poziomu wsparcia można rozważyć otwarcie opcji binarnej na wzrost (OPCJA W GÓRĘ).

 

GBP/USD porusza się w negatywnym trendzie. Średnie kroczące są zorientowane poziomo, ale dalsze spadki są możliwe. Ważne poziomy powstrzymujące wzrost znajdują się na poziomach 1.5110 i 1.5070. Ważny poziom ograniczający spadki znajduje się na poziomie 1.5016. Od poziomów oporu można rozważyć otwarcie opcji binarnej na spadek (OPCJA W DÓŁ), a od poziomu wsparcia można rozważyć otwarcie opcji binarnej na wzrost (OPCJA W GÓRĘ).

 

AUD/USD porusza się w negatywnym trendzie. Średnie kroczące są zorientowane poziomo, ale dalsze spadki są możliwe. Ważne poziomy powstrzymujące wzrost znajdują się na poziomach 0.7239 i 0.7208. Ważny poziom ograniczający spadki znajduje się na poziomie 0.7170. Od poziomów oporu można rozważyć otwarcie opcji binarnej na spadek (OPCJA W DÓŁ), a od poziomu wsparcia można rozważyć otwarcie opcji binarnej na wzrost (OPCJA W GÓRĘ).

 

USD/JPY porusz się w pozytywnym trendzie. Średnie kroczące są zorientowane poziomo, ale dalsze wzrosty są możliwe. Ważny poziom powstrzymujący wzrost znajduje się na poziomie 122.90. Ważne poziomy ograniczające spadki znajdują się na poziomach 122.64 i 122.33. Od poziomu oporu można rozważyć otwarcie opcji binarnej na spadek (OPCJA W DÓŁ), a od poziomów wsparcia można rozważyć otwarcie opcji binarnej na wzrost (OPCJA W GÓRĘ).

 

USD/CHF porusz się w pozytywnym trendzie. Średnie kroczące są zorientowane poziomo, ale dalsze wzrosty są możliwe. Ważny poziom powstrzymujący wzrost znajduje się na poziomie 1.0328. Ważny poziom ograniczający spadki znajdują się na poziomie 1.0225. Od poziomu oporu można rozważyć otwarcie opcji binarnej na spadek (OPCJA W DÓŁ), a od poziomu wsparcia można rozważyć otwarcie opcji binarnej na wzrost (OPCJA W GÓRĘ).

 

USD/RUB porusza się w pozytywnym trendzie. Średnie kroczące są skierowane w górę, wskazując na dalsze wzrosty. Ważny poziom powstrzymujący wzrost znajduje się na poziomie 66.85. Ważne poziomy ograniczające spadki znajdują się na poziomach 65.88 i 65.58. Od poziomu oporu można rozważyć otwarcie opcji binarnej na spadek (OPCJA W DÓŁ), a od poziomów wsparcia można rozważyć otwarcie opcji binarnej na wzrost (OPCJA W GÓRĘ).

 

GOLD porusza się w negatywnym trendzie. Średnie kroczące są zorientowane poziomo, ale dalsze spadki są możliwe. Ważne poziomy powstrzymujące wzrost znajdują się na poziomach 1073 i 1066. Ważny poziom ograniczający spadki znajduje się na poziomie 1052. Od poziomów oporu można rozważyć otwarcie opcji binarnej na spadek (OPCJA W DÓŁ), a od poziomu wsparcia można rozważyć otwarcie opcji binarnej na wzrost (OPCJA W GÓRĘ).

Informacje i opinie zawarte w niniejszym dokumencie analitycznym są publikowane wyłącznie dla celów informacyjnych i nie są przeznaczone jako oferta kupna lub sprzedaży instrumentów finansowych, o których mowa w nim i nie mają na celu nakłaniania do zawierania takich transakcji.